2012
28
ноем

Вместо ваксина срещу грип , взимайте витамин D

В зоната на умерения климат започва сезона на грипа и нашият правителствен Център по контрол и профилактика на заболяванията настойчиво ще убеждава американците да се ваксинират срещу грип.

22
ок

Диабет II тип - кортизол - БЦЖ ваксина

Предполага се, че настъпващото след имунизацията повишаване в нивото на кортизола води до развиване на метаболичен синдром и диабет II тип.

2011
16
дек

Нарушавене на нервно-ендокринното равновесие на организма при диабет и след прилагане на ваксини

Човешкият организъм е една съвършена саморегулираща се сис­тема, в която първостепенно място заема нервно-ендокринният апа­рат.

29
ноем

Причиняват ли ваксините аутизъм, или не?

Досега Федералният съд за увреждания от ваксини в САЩ е присъдил обезщетения в 83 случая на аутизъм, свързан с ваксинации.

13
ок

Постваксинален синдром

Световната медицинска литература изобилства от публикации за различни постваксинални усложнения

04
ок

Хомеопатичната гледна точка за ваксините

Дебатът около ваксинациите датира от 18 век, още от първите опити на хомеопатията да имитира естествения имунитет, получен при боледуване.

13
юли

Ваксините и "Луда крава"

Ни­кой не смее да твър­ди, че всич­ки рис­ко­ве са из­бег­на­ти.

13
юли

Отново за страничните ефекти от ваксината против хепатит В

От пет го­ди­ни на­сам най-мал­ко 16 док­то­ра­та (15 по ме­ди­ци­на и един по нев­ро­ло­гия) са би­ли пос­ве­те­ни на стра­нич­ни­те ефек­ти от вак­си­на­та про­тив хе­па­тит В.

13
юли

Дет­с­ки­ят па­ра­лич се зав­ръ­ща, вни­ма­вай­те с вак­си­ни­те!

Вак­си­ни­те са на кап­ки и се при­е­мат през ус­та­та.13
юли

Как­во не зна­ем за хе­па­тит В

Ако "хе­па­ти­тът от сприн­цов­ка" ве­че зна­чи­тел­но е на­ма­лял, за­ра­зя­ва­не­то по сек­су­а­лен път ос­та­ва на пър­во мяс­то. Ро­ля­та на слюн­ка­та не е до­ка­за­на