« обратно към: Хомеопатични случаи с растения и животни

06 май 2011

Кучетата най-често боледуват от нещастна любов

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Тези наши "играчки", или тези наши пазачи, или тези наши избивачи на комплекси също вярват в играта, в която играем и насериозно приемат изблиците ни на нежност. Така влизат "вътре". А после ние, увлечени в други игри, зарязваме не-щастника в коридора или в някое село, или просто го оставяме на хората, на които сме продали апартамента. Или пък той, усетил, че идва краят на играта, се поболява. И тогава го "пускаме" на улицата, "за да не разболее децата" и " защото не искахме да го убиваме" или просто защото "няма кой да го разхожда". Така хвърляме и плюшената играчка, когато пораснем, или като сме купили друга.

Да, но тази играчка живее предимно чрез сърцето си. Тя жи-вее десет пъти по-емоционално от хората и затваря света меж-ду лицето ви и пръчката, която й хвърляте. Когато бъде изх-върлена от този свят тя няма друг и решава да умре. Тогава или апетитът спира, или космите падат, краката се подгъват, тялото пресъхва или се топи, или нараства само на някои не-контролирани места (брадавици, възли, кисти, тумори).

Можем ли да го спасим в такива моменти с витамини, ензими, минерални соли, протеини, глюкоза?... Или антибиотик, или друго потискащо нервната, или която и да е система, за-сегната от упадъка? Можем донякъде с хомеопатия. Но дали едно куче, загубило любимото си същество - смисъла на живота си - ще бъде спасено с каквото и да е лечение? Наистина мисля, че не - ако не се подкрепи с много разбиране, вярност и много предложе-ния за радост.

Ще ви разкажа за един случай, който е едва в началото на хомеопатичната намеса, но пък третира проблем, така че ми се иска всички да си спомним, че животните нямат сериозен мен-тален ангажимент; те обаче живеят много по-емоционално от нас и оттам - ревността, любовта и страхът са решаващи за качеството на живота им; както на психическо, така и на фи-зическо ниво (тези нива са релативни). Бърк жевеел щастливо със семейството си - мъж, жена и три деца, весели, контактни и с техните гости, които го познава-ли и обичали. Той не изпускал очите на своята господарка - жената на това семейство, която го отгледала и хранела. Той бил буен, весел, едър и красив. Бил щастлив. Бил игрив и пъргав и бърз като вятъра.

Но те спечелили зелена карта и след дълги колебания и се-риозни приготовления (представяте ли си какво безпокойство за него, който като всички кучета веднага е разбрал) замина-ват. ...Той остава в къщата, но с други хора. Как ли се е държал - сигурно много дръпнато, за да го оставят отвреме навреме сам на улицата. Сигурно е ходил да търси стопаните си, за които е тъгувал. После го взима една вярна приятелка на неговото семейство и се грижи за него всеотдайно. Но тя има свое семейство и друго куче.

Той пак не си е на мястото. "ТЯ, сигурно няма да се върне, изоставила ме е, няма да си дойде повече. В къ-щата са влезли други хора - аз нямам общо с тях и не мога да ги изгоня. А на новото място съм пришелец. Стоя под масата или правя каквото се очаква от мене. Изяждам си всичко и ти-чам на разходките. Но надеждата да се върне моят живот я ня-ма." И така, една прекрасно устроена система се счупва: пос-тепенно, на пристъпи, Бърт спира да яде, рови на външната врата и души. После е тъжен и мъдър като човек, опознал лю-бовта.

Какво може да направи медицината? Ензими, витамини, мине-рални соли, антидепресанти и нещо за дехидратацията на орга-низма; стимуланти. Какво може да направи психотерапията? Да замести любимата му с новата стопанка; да му даде да разбере, че трябва да забрави, да се примири и да се стегне. Да го заведе на дълга екскурзия заедно с други весели кучета. Е, разбира се, бихме искали да се появи ДОБРИЯТ УИЛ ХЪН-ТИНГ и да го накара да проумее, че е свободен да обича не само един човек, а и вятъра, небето, тревата, някоя красива сетерка и кренвирши, например. Да му каже: "Бъди свободен и отворен!"

Какво може да направи хомеопатията? Лекарства за: - раната от разочарования в любовта (Игнация, Нат-мур, Ка-устикум, Фосфорик-ацид и др. - загуба на позицията - Игнация, Платина, Стафизагрия. - за тиха скръб -Нат-мур, Фосфорик-ацид, Аурум, Гелсемиум, Игнация и др. - за носталгия - Капсикум, Игнация, Меркурий, Фосфорик-ацид и Карбо-анималис, Аурум, Магнезиум-мур, Фосфор и др. - за загуба на флуиди - Хина, Фосфорик-ацид... - за отчаяние, че всичко е загубено - Игнация и Пулсатила. Разбира се, трябва да се избере единственото и най-подобното лекарство и да проследим Бърт до измъкването му от тази тъмна дупка, около която той вече души. Лечението продължа-ва.

Нагоре