« обратно към: Хомеопатични случаи

02 януари 2012

Eфективност на хомеопатичното лечение при алергии

Сборник доклади от първата  национална конференция  "Класическа хомеопатия"

Д-р Нели Спасова

 

Алергиите представляват свръхчувствителност на организма към някои фактори, които могат да се намират както във външната, така и във вътрешната му среда.Те се проявяват с патологично пови­шена имунна реактивност, чрез която организмът се стреми да ели­минира или ограничи действието на проникналите в него антигени, носещи чужда за него генетична информация. Основен момент е предварителната сензибилизация на организма към алергените.

От казаното може да се направи изводът, че алергичните прояви са защитна реакция на организма. Мощният ефект на хомеопатията се дължи на индивидуалния подход към всеки пациент във всеки момент и отстраняването на причината за настъпилото като следст­вие от нея заболяване. Нещо повече, с помощта на хомеопатията може да се въздейства за премахване на предразположенията на организма да реагира на неблагоприятни причини със заболяване.

Алтернативата е адаптация на организма към заобикалящата го среда. Причината на заболяването съответства на момента на сензи­билизация на организма. От казаното дотук може да се направи изводът, че ефективността на лечението на алергиите с хомеопатия може да бъде 100%. Най-лесни и най-чисти са случаите, в които алергичните прояви не се съпътстват с други заболявания.

Тогава те се лекуват много бързо. Но ако, както често се случва, алергията е в резултат на неправилно лекувано друго заболяване и злоупотреба с лекарства, може да се получи и така, че първо трябва да се излекуват другите неща и едва тогава да е възможно да се приключи с алерги­ята. Организмът може да бъде излекуван по един точно определен ред и този ред обикновено включва лечение първо на по-сериозните и застрашаващи човека състояния.

Ще илюстрирам казаното с „чисти случаи".

I случай

Момче на 11 години. На 5-6-годишна възраст започнала сериозна кашлица. Установена е алергия към домашен прах. Проведен е про­тивоалергично алопатично лечение, което довело до ремисия.

Половин година преди хомеопатичния преглед боледувал от пневмония - лекувана алопатично. Три месеца след това се възобно­вили алергичните пристъпи на кашлица след боледуване от нова вирусна инфекция. Пристъпите се изразяват в кашлица през 20 секун­ди и водят до смущения в дишането. Дадено е еднократно хомеопа­тично лекарство, като спряхме напълно другите лекарства от антиалергичното лечение, което прилагаше до деня на интервюто.

20 часа след приема на лекарството кашлял повече отколкото докато вземал антиалергични лекарства, в следващите 2-3 дни каш­лицата чувствително намаляла, после се появявала рядко на пристъ­пи, които постепенно се разреждали и намалявали. Имал позитивни преживявания и оттогава е много добро и настроението му. Месец и половина след първия прием на хомеопатичното лекарство му е даден втори прием. Оттогава здравословното състояние на момчето е доб­ро.

I I   случай

Жена на 28 години.

Алергия - започнала с оток около дяснотто око със сърбеж, зачервяване и загрубяване на кожата, описва я като „старческа". После се преместила и на лявото око. Използва вътрешно и локално антиалергично лечение. Чувства се нервна, кара се, главоболие от гняв, вътрешно е неспокойна. Спрени са всички лекарства и е приела еднократно хомеопатично лекарство, в което проблемът е решен.

III  случай

Мъж на 55 години.

Около месец преди интервюто на единия му крак се появил мехур. После се появили и други, пукали се, изтичала водниста теч­ност, сливали се. Проведено е лечение (алопатично). После пробле­мът се изявил и по ръцете. Кожата се бели, понякога има пукнатини, от които изтича кръв и са болезнени. Няколко дни след еднократен прием на хомеопатично лекарство кожата на ръцете се оправила, забелязал, че нощем по-рядко става да уринира или въобще не става. Четири седмици след първия прием му е дадено повторно лекарство­то, поради възобновяване на симптомите, но много по-слабо изразе­ни.

Нагоре