« обратно към: Хомеопатични случаи

12 март 2012

Стомашните разстройс­тва


С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„


д-р Виолета ТЕНЕВА


стомашни ра.jpgНастъпващият сезон с изобилието на зе­лени салати, пресни плодове, особено ако са поливани с отпадни води, създават усло­вия за развитието на стомашните разстройс­тва. Тези външни фактори стават болестотворни когато попаднат във възприемчив ор­ганизъм.

Диарията има многобройни причини, но по своята същност е опит тялото да се ос­вободи от токсични или вредни агенти.

Повечето хора са изпитали подобни със­тояния, но при децата положението може бързо да стане сериозно, с големи загуби на течности и електролити. Последващата де-хидратация не рядко води до спешна лекарс­ка намеса и хоспитализация. При малките де­ца диарията често се свързва с непоносимост към хранителната формула, млякото и др.

Хроничната диария е сигнал за хронично заболяване, като колит, гастрит, паразито-зи, метална интоксикация, стрес, страх, не­добра питейна вода.

Хомеопатията разполага с много лекарс­тва, които са безценна помощ в критични състояния.

Такова лекарство е Aconitum (Аконит). Прилага се при водниста диария, зелени изпражнения, болезнен корем и го­лямо безпокойство.

Друго средство е Arsenicum album (Ар­сеник) - с чести, тъмни, зловонни изпраж­нения, неспокойствие, голяма жажда, а пие на малки глътки. Слабост, страх, влошава  се около полунощ.

Chamomilla (Хамомила) - със зеленика­ви изпражнения, с бели и жълти слузни пар­чета, като пресечено яйце или спанак. Де­тето е с червени бузи, гневно и капризно, иска да го носят.

Colocynthis (Колоцинтис) - диария със силни коремни болки, пациентът се преви­ва на две, след всяка хапка тича до тоалет­ната и изхожда желеподобни изпражнения.

Ipecacuanha (Ипекакуана) - амебна дизен­терия; силни спазми и болезнени позиви за дефекация. Изхождат пенлива меласа; сил­но гадене с или без повръщане.

Mercurius (Меркурий) - зелени, кървави и слузни изхождания, влошават се нощем, имат болезнени тенезми, усещане за непъл­но изхождане. Обилна пот, слабост, жаж­да. Всяка температурна крайност ги влошава.

Sulphur (Сяра) - сутрешна диария без болки, но буквално изстрелва пациента от леглото.

Изброените лекарства показват, че за поч­ти всяка болестна ситуация има хомеопатично средство, но това, все пак не означа­ва самолечение.

Ако диарията продължи над 72 часа с бър­зо отпадане на пациента и симптоми на дехидратация, е наложителна консултация с инфекционист.

Нагоре