« обратно към: Хомеопатични случаи

17 май 2012

Запушените "канали": причината да бъдем болни

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

Д-р Валентина ЯНКОВА

 

 

Алергиите и в частност сенната хрема са вид автоинтоксикация. Нашият учител Крие Франк описа автоинтоксикацията у човека с една метафора, сравнявайки тялото с вана. Чрез крана във ваната се изливат токсини - с храната, водата и въздуха човек приема кон­серванти, пестициди и всякакви други токсич­ни вещества. Те би трябвало да изтекат през канала (у човека - да се отделят чрез кожа, ди­хателни пътища, урина и изпражнения). Но за нещастие повечето от хората се хранят по та­къв начин, че получават запек, пушат, с което задръстват дихателните си пътища, и не се по­тят достатъчно, защото не правят достатъчно физически упражнения. В резултат - ваната не може да се оттича и в един момент започва да прелива. Това е острото заболяване.

Много хора не осъзнават, че причината да бъдат болни е именно това задръстване, и ко­гато се появят секреции, се опитват по всяка­къв начин да ги потиснат. Какво се получава? Ваната започва да тече отвсякъде. Това е ста­дият на хроничната болест - тялото се опитва да изрази нещата и да се освободи от симпто­мите. Тогава пациентът отива при лекар, кой­то чрез лекарства се опитва да надстрои вана­та. Но тъй като тя не е предвидена да понесе подобна тежест, в края на краищата рухва.

Обратно на това, хомеопатът подпомага чрез хомеопатичното лекарство естествената тенденция на организма да се освободи от сим­птомите, и то завинаги.

Ще подкрепя казано­то с първия случай в хомеопатичната ми прак­тика (1994 п).

Моя приятелка страдаше от теж­ки пристъпи на сенна хрема с астматично ди­шане - всяка пролет, в продължение на 1 -2 ме­сеца. Пристъпите започваха със сърбеж в очи­те и гърлото, суха, давеща кашлица, чувство за недостиг на въздух, особено мъчителен но­щем, защото се влошаваше в легнало положе­ние. Освен в този период, когато приятелката ми ставаше абсолютно нетрудоспособна, тя проявяваше и симптоми на алергия и през ос­таналата част на годината. Те се изразяваха със сърбежи, зачервяване на очите и устната кухина при ядене и дори при пипане на вся­какви плодове, което правеше невъзможна тях-ната консумация. След снемане на случая й предписах Phosphorus - лекарство, не съвсем типично за сенна хрема.

Това стана в начало­то на сезона на сенните хреми. След първона­чално усилване на по-леките симптоми - сър­беж в очите и устната кухина - последва по­добрение и пълно изчезване на всички симп­томи. Подобри се запекът, за известно време пациентката се потеше обилно На следващата пролет се появиха слаби сим­птоми от страна на очите, но до астматичен пристъп така и не се стигна - още от приема на първата капка от лекарството. Оттогава до­сега - вече 5 години моята приятелка забрави неприятните пролетни периоди. Освен това тя се наслаждава на удоволствието да похапва всякакви плодове в неограничено количество. Като цяло енергията й се повиши, освободи се от много задръжки и притеснения и въоб­ще заблестя като истински Phosphorus - мил и състрадателен, готов да помогне всекиму.

Нагоре