« обратно към: Хомеопатични случаи

17 май 2012

Случай с Calcarea carbonica

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Марио БОЯДЖИЕВ

 

Реших да представя случай, при който не е използвано никое от обичайните ле­карства за сенна хрема.

Пациентка на 33 години, оплаква се от сенна хрема, конюнктивит, възпаление на очите - подуване, сълзене, парене; пълно запушване на носа, чувство на задух вечер. Проблемите й започнали преди пет годи­ни, в началото на пролетта. Целогодишно има оплаквания, но най-силно са изявени през пролетта и тогава употребявала анти-хистаминови препарати. Три поредни го­дини правила десенсибилизация, но без ни­какъв положителен ефект.

Допълнителни придружаващи симптоми са главоболие, световъртеж, чувство за не-координираност, които до момента не са се. повлияли от никакви лекарства, единст­вено физиотерапията е оказвала частичен, временен резултат. При смяна на времето към влажно получава главоболие и замай­ване, не може да координира движенията си, не .може да прецени разстоянието, пред­метите трептят пред очите. Тези симпто­ми най-силно се влошават през пролетта и есента. Сенната хрема, за разлика от об­щото състояние на пациентката, не се вло­шава от влагата, а се подобрява.

Проблемите със световъртежите започ­ват през 1992, една година преди появата на алергията. В този период пациентката е имала семейни неприятности и се е нала­гало да започне работа, след прекъсване по­ради отпуск по майчинство. При всичките неприятности тя не си позволява да избух­не и открито да изяви своето отношение към външните обстоятелства.

Има страх от животни и по-специално -кучета, не може да понася котки, страхува се нещо лошо да не се случи с нейните близки. Има силен страх от височини - ако погледне от високо, има чувството, че не­що й се обръща в стомаха. Прилошава й когато пътува с кораб, лек автомобил, ав­тобус. При рязко обръщане на главата на­зад получава замайване. Не гледа страшни филми, понякога след криминален филм въобще не може да заспи. Когато се нами­ра сред много хора или на оживено кръс­товище получава чувството за объркване.

При реперторизация, направена е по­мощта на Ескпертна система CARA, на преден план изпъква лекарството

Calcarea carbonica, което отговаря и на цялостната картина на пациентката.

Предписание:  Calcarea carbonica 50М.

В резултат на няколкомесечно лечение всички симптоми на пациентката отнача­ло силно намаляха, а след това изчезнаха. Тя се чувства по-жизнена и в по-добро нас­троение. Лечението трябва да продължи още известно време, докато организмът се стабилизира в новото си състояние. Освен това ще се наложи да вземе лекарство за изкореняване на предразположеността към оплакванията й, т.е. лекарство за т.нар. ми­азъм - почвата, генерираща специфични за­болявания. В този случай лекарството е Tuberculinum, което е много ясно показа­но.

Нагоре