« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

19 декември 2011

Китайската система за равновесие

Сборник доклади от четвърта национална конференция  "Класическа хомеопатия"

 

днм Илко Паяков, c.h.

КИТАЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕТО Е ЧОВЕШКАТА СИСТЕМА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й В КЛАСИЧЕСКАТА ХОМЕОПАТИЯ ПРИ РАБОТА С РЕПЕРТОРИУМ

 

В продължение на повече от 5000 години даоистките лечители са изследвали и разработили различни методи за постигане на дълголе­тие и щастие.

В неспирното търсене те открили вътре в човека един свят, който е идентичен с външната вселена. Те знаели, че вселената крие огром­на сила и че вътрешната вселена на човека би могла да се възползва от тези сили, ако се свържат по някакъв начин, Даоистките майстори стигнали до извода, че да се свърже с външната вселена човек трябва да овладее вътрешния си микрокосмос. Т.е. да има равновесие между трите тела - физическо, душевно и духовно, които се обединяват в едно безсмъртно тяло. Поглъщането на всички природни сили - космически и земни, подхранват нервната система, органите, сетивата, душата и духът на човешкото същество. Древните китайци са вярвали, че всичко се състои от огън, земя, метал, вода, дърво. Тези пет сили се явяват в пет различни способности. В тях съществува цикъл на възпроизвеждане и цикъл на разрушаването. Основните пет елемента се допълват с още четири и се представят като девет природни явления. Те са следните:

Елемент ВОДА

Ключова характеристика: НЕЗАВИСИМИ

Природно явление: ДВИЖЕЩА СЕ ВОДА

Малката капка се движи надолу от гората, среща се с други капки и образуват поток, който се влива в реката и накрая в океана.

Движението на водата се свързва с много трудности и лишения. Лекотата, с която един поток се свързва с друг, предполага общител­ност и дипломатичност. Водата се движи упорито, преодолява раз­лични препятствия стигаща до независимост. Постоянното движение пробужда неувереност и чувство за опасност.

В човешки план: Хората от този тип започват да се трудят от детството си. Това ги приучава към търпение и целеустременост. Те са независими, талантливи, умни и не понасят ограничения на свободата си. Отнасят се с непознатите като с роднина. Имат голям кръг познати.

Елемент  ЗЕМЯ

Ключова характеристика: ЗАВИСИМИ

Природно явление: ЗЕМЯ

Земята символично е представена като майка, а Вселената -баща. Земята получава свръх енергия. Тази мека, нежна възприемчи­вост и позволява да ражда и храни всичко живо.Този образ поражда търпение, покой, сдържаност, усърдие. Възприемчивостта е свързана с качества като преданост, саможертва, готовност за поддръжка и служене.

В човешки план: Хората от този тип са сдържани и меки, въоръ­жени с търпение, прилежни и предани. В силата на консерватизма си те се развиват бавно и постепенно. Имат път от помощник до лидер. Работата им дава основа за растеж и обучение.

Елемент  ДЪРВО

Ключова характеристика: АКТИВНИ

Природно явление: ГРЪМ

Гръмотевицата е свързана с идеята за взрив, освобождаване от енергия, която осветява целия небосвод. Звукът се проявява като ослепителна мълния, достатъчно дълъг и мощен. Подобна символи­ка поражда много асоциации - взривна енергия, вибрации и остра чувствителност. От тази природа произлиза бързина, прибързаност и природно мъжество. Тази енергия поражда решимост и стремеж. Взривната реакция дава тенденция за срив, така, че при работа в определен режим не може да се издържи дълго.

В човешки план: Тези хора имат огромно количество енергия. Извършват много видове дейности, на които се посвещават изцяло (но не за дълго). Решимостта, с която се захващат за всеки подаден шанс, често прераства в бързина и безразсъдство. Непрекъснато са в движение, стремят се напред. Стремят се всичко да направят бързо. Във взаимоотношенията си с хората са открити, искрени но и свръхчувстви­телни. Не гледат с претенции на своята външност. Трудно изпитват удовлетворение от помощта на другите хора. Искат всичко да свършат сами. Отношенията с хората се определят от личните им интереси. Често са в лоши отношения с баща си, защото енергията им определя силата на мъжеството, което те противопоставят на живота.

Елемент  ДЪРВО

Ключова характеристика: НЕЖНИ

Природно явление: ВЯТЪР

Вятърът е свързан с идеята за движението, което не винаги можем да видим и чуем. Той може да бъде яростен, взривен или нежен шепот. Може да премести предмети от едно място на друго. Общуването е лесно благодарение на мекотата, която е природен дар на вятъра. Той е променлив като човешките чувства. По силата му се съди за увереността в себе си. Има и нерешителност водеща до липса на яснота, а накрая до съмнение.

В човешки план: Тези хора изпитват нужда да работят за другите, те са вежливи, ласкави, мили, имат много приятели и познати. Тях­ната отдаденост и хубав маниер улеснява общуването, затова ги ценят високо. Емоциите им често определят постъпките. От работата си за другите добиват добра репутация. Лекотата, с която следват капри­зите си, често им носи неприятности. Това се вижда в брака, където нерешителността, безразличието или изменчивостта водят до неуда­чи. Хората от този тип са лекомислени. Могат да скриват истинските си желания, които може да са егоистични. Околните трудно могат да разберат какво те мислят. Външността им е също променлива.

Елемент ЗЕМЯ

Ключова характеристика: ЦЕНТЪР

Природно явление: СИЛА

Този елемент се отличава от останалите със силата. Голямата първична сила произхожда от Земята и обладава съзидателност и разрушителност. Това природно явление е свързано с раждането и смъртта, акт на творчество и разрушение, а също и всички стихии на бедствието. Тази сила е унаследена или дадена от Бога. В живота представлява власт над другите и над себе си. Изобилие на дързост, сила, лидерство, величие, талант. Изобилие на творчество и разруши­телност.

В човешки план: Детството на повечето от тях преминава в трудни условия. Семейството никога не ги обезпечава, или поддържа. Строят живота си самостоятелно. Често им помагат чужди хора. Това им дава решителност и сили. Смисълът на живота им се състои в техния талант. Някои от тях са необуздани и груби. Настойчиви са в кариерата си. Те са играчи и фаталисти по натура. Опитват се да забогатеят с един размах.

Елемент МЕТАЛ

Ключови характеристика: ВЕЛИКОДУШНИ

Природно явление: НЕБЕСА

Баща, Вселена, небеса като активен творящ, даващ жизнена енергия. Небесната енергия оживява всичко, което съществува. Не­бесата предполагат постоянство, яснота и съвършенство, център на духовен ред, организация и всемогъщество. Така гордостта завършва с независимост. Отсъства гъвкавост, умение за приспособяване. Не­бесата могат да бъдат безжалостни и високомерни. Те са позитивни, активни, решителни и величествени, горди.

В човешки план: Тези хора се появяват на света в най-добрия период от живота на родителите си по възраст, финансово състояние и семейства влошаващи се към средна възраст, у които може да настъпят тежки времена. При тези хора присъства благородство, висока организираност и ефективен ум, позволяващ да преодолее различните трудности. Те отделят голямо внимание за защита и предпазливост, поради което пропускат добри възможности в живо­та. Със своята непосредственост и прямота често неумишлено обиж­дат другите хора. Трудно се приспособяват и комуникират. Всичко правят по своему. Гордостта им ги кара да са убедени, че всичките им действия са правилни, а това ги отчуждава от другите хора.

Елемент МЕТАЛ (малък)

Ключова характеристика: ВЕСЕЛИ

Природно явление: ЕЗЕРО

Езерото е свързано с идеята за водата, събираща се в едно място. Тя храни всичко живо и го прави силно. Имаме асоциация за радост, удоволствие, наслаждение, любов и пари. От вятъра повърхността на езерото трепти, което символизира нервозност, която е характерна за това природно явление.

В човешки план: Повечето хора от този тип са много общителни, красноречиви и притежават остър ум. Едно от качествата им е нер­возност и склонност към разврат.Те са гъвкави и леки за повдигане. Ако в детството им са величали, те ще бъдат разглезени, капризни, екстравагантни. Това може да ги доведе до крах. Уважавани са за остроумието си и възможността да отгатват чуждите мисли. Те са оптимисти, но рядко довършват нещата до край и рядко анализират своето поведение. Настойчивостта и упоритостта не са типични за тях. За постигане на независимост и изграждане на кариера им е необходим шанс. Приспособяемостта им ги прави много общителни. Те са открити и честни, но понякога изменчиви.

Елемент ЗЕМЯ  (малка)

Ключова характеристика: САМОСТОЯТЕЛНИ

Природно явление: ГОРА

Гората е свързана с идеята за скупчване на земята на едно място. Гората е висока, величествена, силна, неподвижна, впечатляваща физически. Предполага се великодушие и в това време високоме-рие.С неподвижността си гората е свързана с устойчивост, упорство, сила, целеустременост. Това предполага горда самота и изолация.

Могат да бъдат в защитна позиция. Израстването на гората не винаги е гладък процес. Може да се получи и застой.

В човешки план: Тези хора може да се окажат инатливи и само вътре в себе си добри и меки. Те са приятни за общуване и лесни се сближават с хората. Тяхната настойчивост и желание се монополи­зира, понякога се поражда безумна ревност, която изчезва бързо както се и появява. Когато се засягат техните интереси са способни на безпринципни постъпки. Често се смята, че са неискрени. Имат двойнствен характер - доброта и алчност едновременно. В любовен план търсят промени и приключения. Склонни са на риск. Имат голям ум, сдържани са и са склонни към собственичество. За пости­гане на желаното им е необходима помощ от по-влиятелен човек.

Елемент  ОГЪН

Ключова характеристика: ГОРДИ

Природно явление: ОГЪН

Огънят е свързан с външна яркост и топлина, вътрешна тъма и студ. Пламъкът е ярък и прекрасен. Изчерпвайки се той се връща в пустотата. Или има външен блясък и вътрешна пустота. Огънят показва яркост, ум, далновидност, слава и успех.Външният му вид показва красота и вкус. Звуците съпровождат горенето, потвържда­ващо желанието на човека за показност - тип поведение наричащо се „болест на звездите". Жарта на огъня показва неговата страст, неистовост, нетърпеливост и гордост. Яркостта говори за увереност в себе си, а проблясването, тлеенето за непостоянство. Зрелищността на огъня говори за тщеславие.

В човешки план: Те са умни, далновидни и решителни. Непосто-янството ги прави хленчещи, поради което могат да търпят неуспехи във важни проекти и ръководството. Могат да действат под влияние на импулса. Не обръщат внимание на другите. Поради това често се озовават в трудно положение, не намират поддръжка от околните.

* * *

Ако на човек се направи китайски хороскоп, ще видим, че той не влиза само в един елемент, а във всички в определена зависимост спрямо индивидуалната човешка цялост.

Схемата, по която се определят елементите и тяхната зависимост няма да демонстрирам тук, тъй като разполагам само с 15 минути за доклад, а представянето на тази схема отнема 4 дена, това е времет­раенето на курса.

Работата с пациент също ще ни отнеме много време.За това като пример за реперторизация предлагам да разгледаме една популярна личност, която всички познаваме и ще ни бъде лесно, а мисля и интересно да открием неговата конституция.

Имам предвид С.Т. Той е роден на 18 октомври 1966 г.

Индивидуалната му характеристика ще представя така, както е представена от даоистките майстори.

Кл. характеристика: ВЕСЕЛ

Елемент: Езеро

Характеристики: езеро, огън, гръм (весел, горд, активен)

Индивидуалната характеристика на нашия герой е:

Този човек е с двойнствен характер. Външно е привлекателен и активен, надежден и силен, вътрешно пасивен, чувствителен и се страхува от самота. Може да убеждава. Той е весел и оптимистичен по натура. Обича да е център на внимание. Общителен, привлекате­лен, разговорлив. При първа среща прави впечатление на надежден и уверен в себе си. По-късно започва да се проявява и второто му лице. Той отделя голямо внимание на своя имидж. Свръхчувствителен е на критика. Капризен, а в сложни ситуации е способен на внезапни агресивни действия. Когато е спокоен, е проницателен, с достойнство, мисли достатъчно логично даже в сложни ситуации. Понякога не приема чуждото мнение. Стреми се да прокарва идеите си, а понякога дори в ущърб на общите интереси. Високомерен е. Любовните му връзки са нетрайни. Използва благоприятните възможности чрез бързата си реакция и умения. Прибързан е и проявява нетърпение. Може да е много страстен и целеустремен. Успех има, когато съумява да контролира свръхчувствителността си, егоизма и нетърпеливостта.

Или характеристиките, което определят даоистките майстори за тази личност, са: горди, страстни, свръхчувствителни, притеснителни, стремителни, просълзяващи се, разговорливи.

Рубрики: Весел: 3 Can-i, Coff, Lach, Tarent,

2 Agar, Bell, Cinab, Coca, Croc, Fl-ac, Graph, Kali-br, Lyss, Op, Stram Горделив: 3 Lyc, Plat, Sulph, Verat,

2 Caust, Hyos, Lach, Puis, Staph, Stram Страстен: 3 Kali-j, Lach, Nat-c, Nux-v

2 Anac, Aur-m, Bar-с, Bell, Bry, Carb-v, Kali-с, Psor, Sep, Sulph, Thuj Разговорлив: 3 Hyos, Lach, Stram

2 Arg-m, Aur, Bell, Camph, Cann-i, Cimic, Coca, Croc, Cupr, Gels,

Kali-j, Lyss, Mosh, Mur-ac, Nat-c, Op, Phos, Plb, Podo, Pyrog, Sel, Verat

При рекапитулация получаваме следния резултат: Lach 11/4; Stram 7/3; Bell 6/3

Или конституционалното лекарство е Lachesis.

Какво е Lachesis?

Конституция, характерни симптоми, особени характерни признаци и ключова характеристика няма да представя, тъй като вие добре ги знаете. Ще представя само умствената картина на това лекарство.

Георгос Витулкас казва, че на всяко ниво у пациента Lachesis се наблюдава вътрешна стимулация или вълнение, което се изразява чрез физически симптоми, поведение или реч. Главата му е пълна с идеи и пациентът не може да ги държи вътре в себе си (за това се проявява приказливостта).

Емоции - изключително страстни са и често пациентът се изра­зява с плашеща интензивност.

Интензивност-пациентът Lachesis е страстен във всички прояви. Той непрекъснато се съревновава (съперничи), ревниво обича. Вина­ги се характеризира от околните като „интензивен" в смисъл активен. Често е егоистичен и високомерен. Пациентът забелязва слабостите на другите и ги отбелязва без да се притеснява, че може да засегне уязвими места. Той е саркастично остроумен и може да пуска клюки по адрес на своите близки и приятели.

Ревност - Lachesis е силно сексуален субект. Той има нужда да изкара сексуалните емоции и за това е много привързан към своя партньор и изпитва към него собственически чувства. Lachesis може да има безпочвени подозрения по отношение на партньора си. Подоз­рителност проявява не само в романтичните отношения, но и към хората, с които работи и общува.

Приказливост - Lachesis е най-приказливия. Той не може да замълчи. Отвътре така го напира, че трябва всичко да каже. Той не може да задържа в себе си. Толкова е приказлив, че не позволява друг да вземе думата.

Интроверт - Ако на силните им емоции се затвори пътя на изразяването, характерните свойства на Lachesis стават незабележи­ми. Пациентът е мек, приятен, но и затворен. Неговите силни емоции се затварят дълбоко вътре и той не ги изразява. При такъв случай наблюдаваме комплекс за малоценност, със скрита завист и критич­но отношение към почти всички от неговия кръг. В такова състояние се развива разрушителна тревожност и фобии у пациента.

Или обобщена умствената картина е:

- Страстни, активни. Ревност и завист. Подозрителност, приказ­ливост, саркастичност. Или това е характеристиката, която се пред­ставя от даоистките майстори лечители.

При наличие на симптоматика и тя се взема предвид при репер-торизацията.

Ако се замислим и си припомним някои от предаванията на нашия герой, (поведение, реч, хумор, сарказъм, външен вид, отноше­ние към екипа му, активност, изява на неговите чувства) ще се убедим, че той отговаря на характеристиката на Lachesis.

Тази система ни дава възможност да открием индивидуалната цялост на всеки човек, на едно семейство, на един град и ако щете на един народ. По този начин може да се открие основния проблем на пациента и да бъде лекуван с най-подобното за него лекарство.

Защо може да помогне китайската философия на класическата хомеопатия? Защото класическата хомеопатия е философия, психо­логия и нежна медицина, която създава равновесие в човешката система и е гаранция за здраве, щастие и успех.

Нагоре