« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

17 февруари 2012

Трапезни радости и ... болки

С  любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия


Екатерина ЧАМУРЛИЙСКА

 

Българинът, като седне на ма­са, забравя за недоимък, яде и пие, като че ли му е за последно.

(Въобще режимът на гастрономия, на "услаждане на душата" е описан още от народопсихолога ни Иван Хаджийски).

Коледни и новогодишни праз­ници през декември, именни дни през януари - все тежки пиршес­тва. А като се съберат няколко празника наведнаж, преяждане­то и препиването са толкова си­гурни, колкото и последиците от тях.

Хомеопатията може да се справи с подобни състояния, третирайки ги като остри. И те наистина са такива. Какво зна­чи на един опостял стомах (т.с. постил не само преди Коледа, ами и цяла година) да му се сто­вари огромно, количество хра­на, често несъвместима и труд­но смилаема? Означава наисти­на остро състояние - с кисели­ни, гадене и/или повръщане, ко­лики, разстройство и впрочем каквото още се сетите.

Лакомниците Nux-vomica и Lycopodium се конкурират по преяждане, но Ликоподиум е по-ненаситен. Въобще, в свещения за всеки хомеопат Реперториум двете лекарства се срещат във всички рубрики, свързани с прекаляване с храната. И следстви­ята от това.

Ето и различията: Ликоподи­ум получава разстройство от би­ра и от плодове, Нукс-вомика -от закуска и от лекарства. Обрат­но, запекът при Ликоподиум ид­ва, когато този тип пациент е принуден да напусне дома си и да пътува надалеч, типът Нукс-вомика желае да изпразни червата си, но не може. Ликоподи­ум ще го познаете по гръмкото куркане на червата след боб и лук. Той има и киселини (паре­щи), които се надигат чак до гър­лото. Гаденето при Нукс-воми­ка е постоянно и особено от сту­дени напитки, докато при Лико­подиум то е преди закуска.

Лекарството Нукс-вомика от­говаря на типа свръхчувствите­лен човек, който се тъпче със стимуланти от сутрин до полу­нощ (как да няма проблеми с храносмилането?). Той е неврастеник, гневлив, нетърпелив и всички са му виновни. Има гор­чив, лош вкус в устата. Дори три часа след ядене храната, която с поел, тежи в стомаха му като ка­мък. Болките са като от ожулено, натъртено, чувства се като набучен. Влошава се сутрин, от безсъние, от преяждане (след ко­ето винаги му се доспива), от до­косване, шум, светлина, подп­равки, кафе, алкохол (с които по принцип прекалява).

Типът Ликоподиум е разд­разнителен, тревожен (изпъл­нен със страхове) и страдащ от много газове човек. Той е не­решителен, без самочувствие (може да компенсира с проти­воположни изяви). Една от об­ластите на действие на лекарс­твото е храносмилането. Подут корем, къркорещи черва, осо­бено след ядене на храни, пре­дизвикващи газове като зеле и боб. Болките са парещи и като от ожулено. Влошава се сут­рин, при събуждане и следобяд между 16 и 20 ч., от ядене, чес­то от малки количества, от стегнати дрехи, от студени хра­ни и напитки, от мляко, зеленчуци, боб, хляб и сладкиши.

Когато празникът е "съпро­воден" с некачествена храна, крачката към отравянето е си­гурна. Тогава идва ред на Arsenicum album.

Типът Арсе­ник, като влезе в тоалетната се чуди да седне или да клекне. Защото не е сигурен дали раз­стройството е по-силно в мо­мента, или позивите за повръ­щане. (До това състояние мо­же да ви доведат и няколко хап­ки от развалена пържола.) Със­тоянието се характеризира със силен страх и безпокойство, болният за нищо на света не желае да остане сам. Жаден за студена вода, но я пие на мал­ки глътки и може веднага да я повърне. Болките са парещи като огън или като от гореща игла. Влошава се точно в по­лунощ до 2 ч. сутринта, от зе­ленчуци и водни плодове, от студена вода и храна.

Състояние, подобно на Арсеник, но много по-интензивно, може да бъде предотвратено от Veratrum-album. (Още старите гърци са знаели пургативното действие на Вератрума и са го използвали за "почистване" на тялото пролетно и есенно вре­ме.) Пациентът е с посиняло ли­це, изпитва силни болки, коли­ки и крампи в краката и нався­къде. Влошава са от пиене, от студени напитки, от плодове.

Разбира се, последствията от празничната трапеза са толкова разнообразни,колкото и хората, прекалили с храна и напитки. Хомеопатичните лекарства, пок­риващи храносмилателните проблеми са десетки, и преди да посегнете към тях, е добре да се консултирате с хомеопат. А още по-добре ще е да не стигате до състояния, които се разрешават с хапчета.

Нагоре