« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

19 февруари 2012

Мост между нашите заблуди и истинските ни лица

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

д-р Виолета ТЕНЕВА Да се научим да тълкуваме езика на здравето и болестта - това е сложният и дълъг лечебен процес с хомеопатични лекарства.

Всеки е изправен пред избора как да постъпи с живота си. Накъде да тръгне - към старите си навици и решения на илюзорна защита и сигурност или към новите промени и предизвикателства, които носят неспокойствие и привиден хаос, но и неизбежния печат на зараждащото се Ново време. Застанали между старото и новото, стиснати в напрежението на един истински преходен период, на нас се падна този откъс от човешката история и от нас се иска да го извървим.

И в медицината се изживява преход от една научна парадигма, разглеждаща човешкото тяло като единствена и отделна реалност, към новото холистично мислене, което схваща човека в триединството на неговото съществуване - човека с неговата психика, емоции и физическо тяло, неделимо свързани, взаимнопроникващи се и обуславящи се. Този преход в медицинския мироглед се извършва от класическата хомеопатия. Нейната поява е естествена в човешкото развитие, защото статистическите данни недвусмислено сочат, че независимо от гигантското усъвършенстване на медицинската диагностика и терапевтична техника, смъртността е намаляла, но е нараснала неимоверно много честотата на хронични болести.

Хомеопатията е цялостна медицинска система, която предлага диагностични критерии и терапевтични вещества, които обхващат човешкото същество в неговата връзка психика-емоции-тяло и от 200 години насам, доказано успешно, нежно и трайно лекува както остри, така и хронични заболявания.

Хомеопатията е нов начин на живот, чрез който човекът започва да разбира околната среда, да преосмисля взаимоотношенията си в семейството, да се обменя с природата пълноценно и така да възстановява и съхранява здравето си.

Хомеопатията полага мост между нашите заблуди и истинските ни лица. Защото това пътуване към здравето, каквото е хомеопатичното лечение, е познаване и приемане на себе си, не като добър или лош, а като неповторима, оригинална смесица от качества и недостатъци, които да развият човешкия дух в неговата многообразност. Да се научим да тълкуваме езика на здравето и болестта, това е то сложният и дълъг лечебен процес с хомеопатични лекарства.

Както стъпка по стъпка в ежедневието си, с всеки невидим стрес ние изпускаме юздите на собственото си здраве (а не рядко с гръм и мълния външният свят ни пронизва в най-дълбоката ни и съкровена светая светих), така стъпка по стъпка, слой подир слой, става и възстановяването: на нашето добро самочувствие, на самоусещането ни като радостни, творчески настроени хора, които обичат и дават, а и осъзнават себе си като хармонична част от цялото здраво човечество.

Нагоре