« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

07 юли 2012

Знаете ли че...

В рубриката Намалено сексуално желание (Sexual desire-diminished), в секцията Женски полови органи са от­белязани над 50 лекарства, като с най-висока степен е Каустикум. В същата рубрика, но в секцията .Мъжки иолови органи са изредени три пъти повече лекарства и там в най-висока сте­нен освен Каустикум са и Агнус как­тус, Барита карбоника, Графит, Лико­подиум, Силнка и Стафизагрия (а уж била женско лекарство!).

Жените Кали-броматум (лекарство­то е на 2-а степен) са единствените., ко­ито имат намалено сексуално желание по време на коитус. А отвращение към половия акт изпитват Баптизия, Ферум-фосфорикум, Платина, Сепия и Тарентула.

При мъжете - намалено сексуално желание с ерекция има при Лисни, а без ерекция - при Каустикум, Кофея, Диоскорея и Кали-броматум.

Болезнената рубрика Импотентност съдържа над 180 лекарства, като на трета стенен са десетина - наред с на-известните Ликоподиум и Графит тук са Барита карбоника, Агнус; Кактус, Кониум, Калкарея, Хина, Мсдорнн, Нукс-вомика, Фосфор, Селениум, Се­ния, Сулфур. И е обяснимо, защото по­не две трети от изредените лекарства на умствено ниво страдат от липса на самочувствие.

Единствен с хронична импотентност е Ликоподиум. Със страх по време на секс са двете братски лекарства Синапис алба и Синапис шира. Селениум пък има похотливи фантазии. С вне­запна импотентност се отличават Хлор и Флуорик-ацид. А от прекаляване с цигари - Ликоподиум и Каладиум,

Рубриката Еякулация има много де­тайлни подрубрнки. Например най-трудна тя е при Цинк (на 2-ра степен). Други 22 лекарства имат спадане на ерекцията по време на коитус, като во­дещ е Графит, следван, разбира се, от Ликоподиум и Лисни, Псорин, Лахе­зис, Еугения и Каладиум.

Еякулацията с най-болезнена при Сулфур, но и при Сения, Сабадила, Нигрик-ацид, Кониум, Кантарис и Агарикус и др. С ненормална миризма тя е при Селениум. А много бърза при Графит, Ликоподиум и Цинк - и трите са на 3-а степен. При Фосфор е вне­запна.

Разбира се, всички тези лекарства, ако не са в контекста на цялостната умствена и емоционална картина на пациента, няма да доведат до трайно подобрение и излекуване.(ХВ)

Нагоре