« обратно към: Хомеопатията днес

13 септември 2011

Хомеопатично общество в България

Доц. д-р Станка Михалкова

Класическата хомеопатия в България има своя предистория. Един от първите хомеопати е д-р Георги Миркович (1828-1905 г.). У нас е известен неговият труд „Домашен хомеопатичен лекар" - изда­ден през 1880 г. Тази книга е преиздадена отново през 1993 г.

За начало на развитието на класическата хомеопатия у нас може да се приеме 1992 година, когато се установиха връзки между група български ентусиасти начело с д-р Петър Найденов и Лондонският колеж по класическа хомеопатия, с неговия директор на интернаци­оналния отдел Питер Чапел. Започна първият двегодишен курс по класическа хомеопатия с английски преподаватели.

През 1994 г. се учреди Хомеопатичното общество като сдружение с нестопанска цел. То беше официално регистрирано на 10.06.1994 г. Негови учредители са първите дипломирани хомеопати в България.

Целите на обществото са: изучаването, развитието и прилагането на хомеопатията като лечебен и профилактичен метод. Обществото има свой устав.

Разработен е и Морално-етичен кодекс на практикуващия хомеопат, който третира основните етични принципи при приложението на хомеопатията и взаимоот­ношенията с колеги и пациенти.

Хомеопатичното общество се ръководи от Управителен съвет и контролно-ревизионна комисия, които са избрани от Общото съб­рание и работят на обществени начала.

Основната дейност на Обществото е провеждане на курсове за подготовка на нови хомеопати в сътрудничество с Лондонския колеж по класическа хомеопатия. Досега са проведени два и към своя край е третият курс. Обучението се провежда според изискванията на Европейския и Международен съвет по класическа хомеопатия,

Обществото провежда и периодични мероприятия за повишаване на квалификацията на вече завършилите хомеопати. Организират се семинари с чуждестранни специалисти и ежегодни летни семинари.

Водени от разбирането, че хомеопатията е призната в много страни по света като мощно средство за профилактика и лечение, членовете на Хомеопатичното общество работят за:

• Признаване и издигане ролята, мястото и престижа на хомеопатията в България;

• Създаване на социална и икономическа заинтересованост към хомеопатията от страна на граждани и държавни органи;

• Създаване на условия за развитие и прилагане на хомеопатията в България.

 

София, 1999 г.

Нагоре