« обратно към: Хомеопатията днес

01 ноември 2011

Очарованието на хомеопатията

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание "Класическа хомеопатия"


Очарованието на хомеопатията(The Charm of Homeopathy, The White Room. Leuven, Belgium, 2006)  

Това е първата книга на английски език на белгийката Ане Верварке, адресирана към практикуващите хомеопати, в която авторката обяснява своята гледна точка по отношение на жизненото нарушение.

„Имам предид, че нашите пациенти имат нарушение, което не се свежда до трите главни царства и затова не трябва да ограничаваме възгледите си. Така наречените невеществени източници (imponderables*) не са просто някаква несръчно натрупана купчина лекарства, които не могат да се вместят никъде другаде. Те са вратата за по-дълбокото разбиране на всички царства.

Наблюдението, което води до по-добро разбиране на царствата показва, че хората, които се нуждаят от животинско лекарство показват напълно различни аспекти на същото лекарство. И то не се дължи на опитности на различни нива, а най-вече на жизненото ниво. Това ми помогна да разбера, че не трябва да се занимаваме толкова с установените лекарствени картини, а със символната интерпретация на лекарството във връзка с пациента.

Едно от най-прекрасните последствия от този факт е, че не всяка възможна субстанция във вселената е потенциално хомеопатично лекарство, въпреки, че изглежда логично заключение от индивидуализирането. И чрез това наблюдение успях да изведа по-общи заключения по отношение на жизненото нарушение и най-важното: за това как да бъде намерено точното лекарство. Когато гледате на нарушението като на ясен, символен и значим модел и се съсредоточите върху анамнезата, правейки този модел  още по-ясен, вие не само ще предписвате 100% точното лекарство, но и резултатите ще надминат очакванята ви."

Във втората част на книгата, Ане Верварке подкрепя идеите си с излекувани случаи (един от тях - Lac-leo - публикуваме и в настоящия брой).

* Imponderables - лекарствата, направени от източници, като Луна, Слънце, Магнитен полюс, кока-кола, GSM, пластмаса и т.н. и които не могат да бъдат отнесени нито към растителното, нито към животинското, нито към минералното царство - б.р.

Нагоре