« обратно към: Хомеопатията днес

01 декември 2011

Европейски съвет за класическа хомеопатия

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  "Класическа хомеопатия"

Петя ЛЮЦКАНОВА

През настоящата година българското Хомеопатично общество беше прието за кандидат-член на Европейския съвет за класическа хомеопатия

В този раздел ще публикуваме доклади и статии, разработени от членове на Съвета, които ще ни запознаят със състоянието на хомеопатията в останалите европейски страни, с практиката на нашите колеги-хомеопати, с проблемите, които ги вълнуват, и трудностите, с които се сблъскват. Освен това ще публикуваме основни документи на организацията, които служат като указания за пътя, който трябва да извървим, за принципите, които следва да възприемем, и правилата, които сме длъжни да спазваме.

Европейският съвет за класическа хомеопатия (The European Council for Classical Homeopathy, ECCH) е създаден през 1990 г. като международна организация със седалище в Норфолк, Англия, обединяваща асоциации на професионалисти в областта на класическата хомеопатия от европейските страни. Основната задача на Съвета е „да окуражава прилагането на най-високи стандарти в професионалната практика по класическа хомеопатия, за да могат хомеопатите по най-добър начин да възстановяват и подобряват здравето на пациентите си".

Спазването на главните принципи на класическата хомеопатия и поставянето на високи професионални изисквания са сред главните критерии за членство в организацията. Съветът работи активно за легализиране и популяризиране на класическата хомеопатия в Европа. За тази цел неговите ръководители поддържат редовни и ползотворни контакти с редица правителствени и неправителствени организации, с действащи и новосформирани европейски структури, както и с професионалните организации на своите членове във всяка отделна страна. Една от основните задачи на Съвета е да предоставя препоръки и указания на национални и международни институции по различни въпроси, засягащи хомеопатията. Във връзка с това са разработени редица основни материали, засягащи различните страни на хомеопатичната практика.

Следващият материал е изготвен от генералния секретар на Европейския съвет за класическа хомеопатия Стивън Гордън и от председателя му Петер Виксвеен. Публикуван е през февруари 2002 г. и дава представа за правното положение на хомеопатията в Европа, за мястото на Европейския съвет за класическа хомеопатия и за ролята, която всеки един хомеопат може да изиграе при утвърждаването на хомеопатията в България.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВИЕ ЗА ХОМЕОПАТИЯТА И ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ?

Петер Виксвеен и Стивън Гордън

През последните 20 години хомеопатията си проправи път в много страни, в които преди това не знаеха за нея. Броят на практикуващите хомеопати стабилно расте, заедно с броя на пациентите и потребителите на хомеопатични препарати. Последният доклад на Европейския съвет за класическа хомеопатия (ЕСКХ) показва, че хомеопатия се практикува във всички европейски страни[1], като организациите, членуващи в ЕСКХ представляват над 8500 индивидуални членове от 20 страни в Европа. В светлината на този ръст може да се каже, че никога преди не е било толкова важно да принадлежиш на организация, представляваща добре обучени хомеопати. И никога преди не е бил толкова важен гласът на нашите пациенти.

Главна и единствена мисия

Всички ние знаем, че нашата главна и единствена мисия е „да доведем болните хора до състояние на здраве - да ги лекуваме, както се нарича това"[2]. Всеки отделен хомеопат притежава прекрасната възможност да помогне на своите пациенти и на цялото общество като използва хомеопатията като един чудесен инструмент за възстановяване на здравето. За да правите това, вие се обучавате, дипломирате, започвате да практикувате и продължавате да доизграждате своята компетентност като практикуващ хомеопат. Но дали това е достатъчно?

Предстоят много предизвикателства

Докато в някои страни правителствата направиха положителни крачки в посока към повишаване свободата на избор на възможност за лечение, напр. хомеопатично, в много други страни положението е трудно. С повишаване популярността на хомеопатията, все повече тя ще бъде предмет на обсъждане от законодателите и от членовете на утвърдените медицински специалности. Трябва ли пасивно да наблюдаваме какво става или трябва активно да влияем на тези процеси?

Все още не е законно хомеопати да практикуват (но обикновено е законно за лекари с хомеопатично обучение) в 12 от 38 европейски страни. Три от тези страни се намират в Западна Европа и са членове на Европейския съюз (Австрия, Франция и Люксембург). В Португалия многократно се разглежда въпросът кой да притежава правото на хомеопатична практика и все още не е взето решение. В Швеция все още съществуват ограничения, недопускащи хомеопатите да лекуват деца, бременни и родилки.

Професията може да помогне за промяна на положението

През миналата година в Норвегия беше въведено ДДС (24%) за практикуващите комплементарна и алтернативна медицина (КАМ). В резултат на интензивна лобираща кампания, организирана от професионалните организации на практикуващите акупунктура и хомеопатия, обаче беше прието, че работещите в тези области, които членуват в основните професионални организации (една от които е Норвежката хомеопатична лига) няма да дължат ДДС.

Тази кампания е много добър пример за това как нашите професионални организации могат активно да прокарват и защитават своите интереси пред законодателство, което засяга тяхната практика и пациенти. Друг подобен пример е нашият член от Дания (Dansk Selskab for Klassisk Homøopati, DSKH), който също наскоро бе изключен от списъка на дължащите ДДС. DSKH подаде молба за освобождаване от ДДС, която беше удовлетворена след като бяха предоставени доказателствата за професионално обучение, изискани от правителството. Тези актове представляват крачки към официалното признаване на хомеопатичната професия от правителствата на двете страни.

В Норвегия и Ирландия професионалните организации, членове на ЕСКХ, са ангажирани в сериозни обсъждания със своите правителства по установяване на процедура за законово регулиране на хомеопатичната професия. И в двете страни съществуването на една национална професионална организация на хомеопатите е явно предимство в този процес. Официалното признаване в тези две страни ще представлява прецедент от огромна важност за останалите европейски държави.

Европейското ниво

През тази година в Европейския съюз (ЕС) бяха разгледани някои важни за нас въпроси. От особено значение за хомеонатията в момента е преразглеждането на директивите на ЕС по отношение на хомеопатичните лечебни продукти и приемането на директива за традиционните билкови лекарства. Възможно е тези две инициативи да повлияят на достъпа ни до пълната гама хомеопатични лекарства. Ще затруднят ли новите положения снабдяването на нашите пациенти с хомеопатични лекарства? Ще доведат ли до занижаване качеството на лекарствата? Дали скъпите и сложни регистрационни процедури ще увеличат разходите на производителите и ще ги накарат да ограничат разнообразието на произвежданите лекарства? На базата на опита ни в Германия и Холандия през последните години считаме, че съществува възможност за точно такова развитие.

В ЕС се обсъждат също действащите директиви за свобода на придвижването и професионалната реализация. Дали новите положения ще доведат до намаляване или до увеличаване на правата за работа като хомеопат в друга страна от ЕС, особено ако професията бъде официално призната, както вероятно ще стане напр. в Ирландия? Знаем, че законодателството е най-общо по-рестриктивно в Източноевропейските страни. Какъв ще е ефектът от присъединяване на повечето от тези страни към ЕС?

Ще бъдат ли отпуснати средства от ЕС за изследвания в областта на КАМ и на кого ще се дадат тези средства? Как ще бъде представлявана хомеопатията в новоизградения Здравен форум на ЕС? Какво е мястото на КАМ в новата европейска програма за здравни структури? Въпросите са много и за правилното им адресиране нашата професия се нуждае от стабилната основа на ресурсите и опита, предоставяни от ЕСКХ.

Заедно сме по-силни

Опитът ни показва, че взаимодействието е полезно. Отделните хомеопати се обединяват в национални асоциации, които от своя страна се присъединяват към ЕСКХ. Сътрудничеството и взаимната помощ допринесоха за предотвратяване въвеждането на рестриктивни закони в Португалия и Норвегия. Тези асоциации подпомогнаха процеса на радикално подобряване на законодателството в Белгия от напълно забраняващо до официално признаващо хомеопатичната професия. На тях се дължи и фактът, че от началото на настоящата година хомеопатични лекарства вече могат да се купуват легално в аптеките в Чешката република без рецепта.

Взаимодействието на национално ниво имаше огромен принос към разработката на препоръките, изготвени от Камарата на лордовете, в разтърсващ традициите доклад върху комплементарната и алтернативна медицина в Англия. Взаимодействието се оказа важно за ирландските и норвежки хомеопати в техния успешен път към законово урегулиране на професията, подкрепен с материали и съвети от ЕСКХ.

Опитът показва, че резултати най-общо се постигат по-бързо и трайно в онези страни, в които всички хомеопати са обединени в една силна организация. При тях ресурсите се използват за постигане на общоприети цели, а не се хабят за обсъждане на различията и неразбирателството между различните организации.

Организациите на пациенти са важни

Обществеността е все по-добре информирана за възможностите на хомеопатичното лечение. Въпреки това, в повечето страни не съществува защита на титлата „хомеопат" и новите пациенти се затрудняват в избора си с кого да се консултират. Все пак, повечето избират членове на национално утвърдена хомеопатична асоциация. Те често се считат от организациите на пациенти или клиенти за по-сигурен указател, отколкото който и да е официален регистър или правителствени препоръки.

В някои страни се учредиха национални хомеопатични организации на пациенти, а през юни 2000 г. бе регистриран Европейски съвет на пациентски асоциации за класическа хомеопатия (European Council for Patient Associations for Classical Homeopathy, ECPACH). Отношението на потребителя все повече се зачита от законодателите. През м. октомври 2001 г. европейският комисар Дейвид Бърн обяви, че гласът на гражданското общество става все по-важен в процеса на вземане на решения от комисията на ЕС. Според него мнението на потребителите ще се отчита във все по-висока степен и комисията на ЕС трябва да работи съвместно с организациите на потребителите, за да постигне това.

Значението на ЕСКХ

ЕСКХ има за основна цел да осигури възможността законодателството в Европа да позволява на всички членове на обществото да се консултират с квалифицирани регистрирани хомеопати във всяка европейска страна, както и хомеопатичното лечение да бъде достъпно за всеки, независимо от неговата възраст, пол, раса, сексуална ориентация, състояние или социално-икономическо положение.

За да осъществи това, ЕСКХ работи упорито през последните дванадесет години за обединяването на хомеопатите-професионалисти в Европа. На тази основа ЕСКХ следва общоприета програма на европейско ниво, като едновременно с това подпомага своите членове - националните организации, във всяка една страна да постигнат утвърдени професионални и политически цели. Като част от тази програма ЕСКХ постоянно работи за постигане на договорените цели в областта на политиката, фармацията, образованието и научните изследвания.

Общите ресурси в ЕСКХ позволяват на двамата ръководители, работещи на непълен работен ден, да допълват функциите си по осъществяване на по-голямата част от важните задачи, които донесоха такъв успех на ЕСКХ. Генералният секретар ръководи секретариата, който е официалното място за контакт с организацията и редовно посещава Брюксел и Страсбург за срещи с официални лица от ЕС и членове на Европейския парламент. В същото време председателят координира разработването на политиката и следи за изпълнението на работната програма на Съвета при провеждането на срещите на неговите членове и в периодите между тези срещи.

Европейските връзки на ЕСКХ

ЕСКХ е една от неправителствените организации, получили консултативен статут в Съвета на Европа. През 1999 г. Съветът на Европа публикува важно политическо изявление по отношение на нетрадиционната медицина в Европа, което подкрепя практикуването на дисциплини като хомеопатията от лекари и от специално обучени специалисти на базата на установени етични принципи. Винаги, когато Съветът на Европа обсъжда въпроси, свързани с нетрадиционната медицина, се иска мнението на ЕСКХ. В момента няма друга организация за нетрадиционна медицина с подобен статут. ЕСКХ е също активен член на Европейския алианс за обществено здраве (European Public Health Alliance, EPHA), намиращ се в Брюксел, който работи с различните институции в ЕС по всички въпроси, свързани със здравеопазването. В Алианса се учреди подгрупа, която ще работи по въпросите на КАМ.

ЕСКХ взаимодейства с групи, занимаващи се с подобни дейности на европейско ниво. Такъв пример е Европейската коалиция на производителите на хомеопатични и антропософски лекарства (European Coalition for Homeopathic and Anthroposophic Medicines Producers, ECHAMP).

ЕСКХ е основател и на Европейската мрежа за преподаватели по хомеопатия (European Network for Homeopathic Educators, ENHE), на фармацевтичната група към ЕСКХ и на хомеопатичната изследователска мрежа.

Документи на ЕСКХ

За да е в състояние да влияе както на национално, така и на европейско ниво, ЕСКХ разработва серия политически документи и доклади. В момента те включват:

 • Правно положение на хомеопатичната практика в Европа
 • Европейските насоки на обучението по хомеопатия
 • Достъпност и качество на хомеопатичните лекарства в Европа
 • Хомеопатично лечение на животни
 • Изследователска политика
 • Профил на европейския хомеопат
  • Насоки за акредитиране на хомеопатични курсове за обучение
  • Подробен доклад за правното положение на хомеопатията в 10 европейски страни

Участвайте и подкрепяйте своята професионална организация и окуражавайте пациентите си!

Съществуват три основни начина да подкрепите бъдещето на хомеопатията. Ако още не сте членове на национална хомеопатична организация, присъединете се към такава. Всяка организация обикновено сс финансира от членския внос на всеки неин член. Това е малка инвестиция, като отчетете ползата ú за бъдещето на хомеопатията, на вашите пациенти и на самите вас. Повечето организации предлагат редица привилегии за своите членове, като отстъпки за семинари, бюлетини, офис-услуги, правни съвети и др.

Националните организации, както и ЕСКХ работят с малки бюджети и голям обем доброволен труд. Няма съмнение, че вашата организация ще се радва на всяка помощ, която можете да ú предложите.

На трето място, трябва да окуражавате своите пациенти да се присъединяват към хомеопатичните организации на пациентите.Ако в страната ви все още няма такава организация, можете да подпомогнете пациентите при създаването ú.

Надяваме се, че този доклад ще бъде интересен за всички хомеопати и студенти по хомеопатия и ще ги вдъхнови да се включат по-всеотдайно в подкрепа на дейността, която всички ние извършваме, за да се утвърди ролята на хомеопатията.

Съществува огромен потенциал и нужда от прилагане на хомеопатия в здравеопазването на Европа. Като работим заедно, всички ние можем да помогнем това да стане реалност много по-бързо.

 

Петер Виксвеен, председател на ЕСКХ Стивън Гордън, генерален секретар на ЕСКХ

 

февруари 2002

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. ЕССН Report on the legal situation for homeopathy in Europe, European Council for Classical Homeopathy, June 2000.
 2. The Organon of Medicine 6th Edition, Kunzli, Naudc and Pendleton. Nytt fra EU, Nyhetsbrev fra Europa-kommisjonens delegasjon for Norge og Island, Nr. 5 -2001.

Нагоре