« обратно към: Материя медика

20 декември 2011

Една типична Platina

Сборник доклади от четвърта национална конференция  "Класическа хомеопатия"

Нели Стефанова

 

Опитите за определяне на лекарствата на известни личности или герои на книги или филми крият немалко рискове, тъй като няма възможност да се задават въпроси на „пациента" и следователно се базират върху не особено изчерпателното познаване на личността. Но си има и предимства - поради синтетичния характер на изкуството характеристиките на героите са ярки и добре изразени и с тяхна помощ може по-лесно да се избере подходящото лекарство, отколко­то след 2-3 часово интервю.

Все пак считам за необходима следната уговорка: достоверни случаи на дадено лекарство са тези, при които то е дадено на пациента и след поне 2 проследявания е безспорно ясно, че има подобрение на всички нива. На разглеждания като настоящето трябва да се гледа като на „тренировъчни", дори когато са резултат от сериозен професионален анализ. Такъв е безспорно например докладът на д-р Зафириу пред Международния семинар по хомеопа­тия във Варна (вж. бр. 6/2001 г. на сп. „Хомеопатичен форум").

Basic instinct

 1. Обект на настоящия опит за анализ е героинята на филма „Пър­вичен инстинкт" (Basic instinct) в изпълнение на Шаран Стоун, която с тази роля стана звезда. Името й е Катрин. Тя е млада, красива и предизвикателна. Веднага хвърля в очи подчертаното й чувство за превъзходство. Не след дълго става ясно и че е напълно безсрамна -в прочутата сцена на разпита в полицията Катрин е облечена в къса бяла рокля без бельо под нея. Държанието й е арогантно - пуши въпреки забраната и забележката, седи на стола с нескрито предиз­викателство и кръстосва крака насам-натам пред изумените погледи на ченгетата.
 2. Дотук можем да подберем следните рубрики:
 3. Mind, presumptions - прекалено самоуверен (157)
 4. Mind, houghty - високомерен (116)
 5. Mind, arogance - арогантност (21)
 6. Mind, shameless - безсрамен (177)
 7. Generalities, tobacco, desire - Общи, тютюн, желание за (1691) Катрин е заподозряна в убийството на мъжа, с когото повече от година е в интимни отношения. Убийството е извършено по време на сексуален акт с шило за лед, т.е. острие, с други думи - нож.      Рубрики:
 8. Mind, kill, desire to - Психика, убие, желание за (136)
 9. Mind, kill, desire to, knife with - Психика, убие, желание да, с нож (136)
 10. Mind, kill, desire to, beloved ones - Психика, убие, желание да, обичаните същества (136)
 11. Mind, kill, desire to, husband... - Психика, убие, желание да, съпруга... (136)
 12. Mind, kill, desire to, sudden impulse to kill - Психика, убие, желание да, внезапен импулс да убие (136)
 13. Mind, Impulse, stab, others - Психика, импулс, да промуши другите (122).                                                                                                                                                                                     Героинята очевидно презира мъжете, но с удоволствие описва насладите, извлечени от убития. Харесва й да съблазнява както мъже, така и жени. Спомнете си сцените, в които открито демонстрира сексуални отношения с Рокси (ревнивата млада жена, която също умира в последствие).                                                                                                                                                                            Рубриките са: 
  1. Mind, contemptions - Психика, презрителност (36)
  2. Mind, arrogance - Психика, арогантност (21)
  3. Mind, love, homosexuality - Психика, любов, хомосексуална (142)
  4. Mind, love, perversity - Психика, любов, извратеност (142)
  5. Mind, vanity - Психика, суетност (202)
  6. Female, sexual desire, increased - Женски гениталии, сексуално желание, увеличено (922)
  7. Female, sexual desire, insatiable - Женски гениталии, сексуално желание, невъзможно да се удовлетвори (922)
  8. Female, sexual desire, violent - Женски гениталии, сексуално желание, силно (922)

  От поведението в прочутите сексуални сцени на филма могат да се извлекат още и:

  1. Mind, obscene, lewd - Психика, похотлив, с неприлично поведе­ние (154)
  2. Mind, lascivious - Психика, сладострастен (137)
  3. Mind, dictatorial - Психика, доминиращ, деспотичен (84)
  4. Mind, contradiction, intolerant of - Психика, противоречие, не търпи (37)

  Родителите на Катрин са загинали при „злополука" с яхтата си. В хода на действието възникват подозрения, че ги е убила тя, още повече, че са й оставили огромно наследство и добри застраховки. Един от преподавателите в колежа е бил убит с шило за лед по времето, когато тя е учила там...

  За да убиеш тези, които са те създали, трябва или нищо вече да не те свързва с тях, или да ги мразиш с всички сили. Това се получава в случаите на сексуална злоупотреба в детството. Единият родител наранява, а другият е мълчалив съучастник. Детето може да се чув­ства така, сякаш родителите му са мъртви или пък да започне да желае смъртта им (и в същото време да изпитва вина заради това). По-късно тези объркани чувства могат да се прехвърлят към учителя, преподавателя в колежа, любимия мъж или съпруга и т.н.                                                                                                                                                                     Тези разсъждения са теоретизиране, разбира се, но все пак нека погледнем към рубриките, свързани с тях:

 14. 1.Mind, entranged, family - Психика, отчужден от семейството си(93)
 15. 2.Mind, delusion, does not belong to her family - Психика, делюзия, че не принадлежи към своето семейство (37)
 16. 3.Mind, aversion, family, to members of — Психика, отвращение, семейство, към членовете на (21)
 17. 4.Mind, Ailments, death, parents or friends of - Психика, болести, смърт, родители или приятели на
 18. 5.Ailments, shock, mental - Болести, от шок
 19. 6.Ailments, mortification - Болести от унижение, покруса
 20. 7.Ailments, grief - Болести от скръб
 21. 8.Ailments, honour wounded - Болести от наранена чест
 22. 9. Ailments, embarrasment - Болести от поставяне в неловко поло­жение
 23. 10. Ailments, scorn, being scorned - Болести от излагане на презре­ние
 24. 11.Forsaken feeling - Чувство за изоставеност
 25. Когато след смъртта на Рокси плаче горчиво, защото всички, които обича, неизменно умират, Катрин изглежда съвсем искрена -парадоксално на пръв поглед, но отговаря на психотичната й нагласа - да предизвиква смъртта на близките си хора и по този начин винаги да се „връща" към позната ситуация с родителите. Така Катрин осъществява поддържането на основната си делюзия, а именно - че е сама в света.
 26. Има още няколко рубрики, свързани с идеята за убийствата:
 27. Mind, moral feeling, want of - Психика, липса на морал
 28. Audacity - Смелост, дързост
 29. И наистина необходима е смелост, за да извършиш нещо, което се наказва толкова строго от закона.
 30. Temerity (Безразсъдство) с подрубрика... kick, temerity to get a kick, смисълът на която е безразсъдство в търсене на усещания, носещи удоволствие (забранени или опасни такива). Kick означава също и ритник, така че друг възможен смисъл на този израз може да е - да проявиш безразсъдство дори когато знаеш, че ще си получиш заслу­женото. Катрин нагло заявява чрез един от героите си - момче, убило родителите си на яхта: „искаше да види дали ще му се размине".  Тази подрубрика точно отразява цялостното поведение на Кат­рин, която подробно описва в книгите си престъпления, които пора­зително и в детайли напомнят извършените по-късно.
 31. Движението „по ръба на бръснача" очевидно й доставя удоволствие: забърква се с ченгето (станало неволен убиец на невинни туристи при акция), подтиква Рокси да го убие от ревност (при който опит тя умира), по-късно ченгето намесва в интригата полицейската психиатърка (бивша нейна състудентка и любовница, която е в сексуални отноше­ния и с ченгето (Майкал Дъглас) и успява да й „прехвърли" всичко, дори убийството на партньора му... Непрекъснато поема риска да бъде разкрита, без да показва и следа от страх, сякаш точно към това се стреми. Престъпленията следват едно след друго, като истинска мания.
 32. Mania, violence, with deeds of - Мания за насилие, с насилнически действия  Тази рубрика отговаря на странната й склонност да се заобикаля с хора, станали убийци по една или друга причина, потвърждаваща болезнения й интерес към насилието. Показателно е и отношението й към децата, което проличава във финалната сцена - когато ченгето споменава за деца, ръката й се протяга и в същото време тя заявява „Мразя децата!". Той се съгла­сява да забравят за децата и ръката й се протяга обратно. А под леглото остава да лежи ... шило за лед.
 33. Mind, Aversion, children to - Психика, отвращение към деца  Mind, Aversion, children, to get a - Психика, отвращение, да има деца Реперторизацията на изброените рубрики води до едно лекарство - Platina. В някои от тях тя е единствено лекарство.
 34. Необходимо е да се направи диференциална диагноза с поне 3 лекарства: Anac, Hyos., Med.
 35. Апас. е най-известното лекарство за престъпници, убийци, хора, лишени от морал и задръжки. Но те са с ниско самочувствие, нере­шителни и далеч не така подчертано сексуални с изявите си. А Катрин е една доста решителна личност, с твърде добро самочувствие и силен сексуален нагон.
 36. Hyos. има голяма прилика - безсрамно поведение, силен сексуа­лен нагон, желание да убива и др. Но Hyos. липсва в рубриките: нежелание да има деца, отвращение към деца, forsaken, безразсъдство в търсене на удоволствия. Излагането на показ на интимните си части Катрин използва не толкова от еротични подбуди, колкото да изрази своето незачитане, презрение към пазителите на реда и да наложи своето „аз". Целта й е да скандализира, не толкова да съблазни.

Med. - това е едното от двете лекарства в рубриката „Безразсъд­ство" в търсене на удоволствия. Другото е Plat.

Med. наистина може да води подобен начин на живот. Известният израз е „гори свещта от двата края", т.е. силен сексуален нагон, хомосексуалност, перверзност, разпуснатост, активен нощен живот, употреба на наркотици, цигари, алкохол и т.н. Но Med. отсъства изобщо в „желание да убива", както и в редица други важни рубрики в този случай. Все пак Med. би могъл да се има предвид като евентуално миазматично лекарство, ако ставаше дума за реален пациент и реална възможност за просле­дяване на случая.

Какво би станало, ако на Катрин й беше дадено лекарството преди да започне да убива? Отговорът изглежда ясен: на света би имало един убиец по-малко, един сензационен кинохит по-малко и една щастлива жена, съпруга и майка повече!

От друга страна възниква въпросът защо „Първичен инстинкт" пожъна такъв огромен успех? Дали само определението му като еротичен трилър може да го обясни? Едва ли, защото след него бяха създадени десетки подобни филми, но колкото от тях се доближиха до същите измерения? Обединил усилието и таланта на своите съз­датели, този филм твърде успешно се изправя пред неосъзнатите тъмни пориви на непознатото човешко „аз". На психолозите отдавна е известен фактът, че насилието носи наслада. Звучи нелицеприятно, но е всепризната истина. Злото не е изолирано явление, то е нещо, което всеки носи заедно с доброто у себе си. Кое от тях ще доминира до голяма степен зависи от житейските обстоятелства.

Безспорно, но в не по-малка степен зависи и от нас самите. Истински или измислени сблъсъците с тъмната страна на човешката природа неизменно пре­дизвикват любопитство, размисъл, въпроси от морално естество и в крайна сметка водят до отговори. В резултат повечето от нас правят поредната крачка към своето по-добро „Аз". Ролята на изкуството в осъзнаването на нашата духовност е не по-малко важна от тази на всеки холистичен метод или философско учение. Влиянието на шедьовър от мащаба на „Първичен инстинкт" се разпростира върху милиони зрители. За съжаление между тях има и такива, които възприемат единствено негативната страна.

На нас, хомеопатите, е дадена възможността да помагаме на все повече хора да правят своя съзнателен избор между добро и зло, дори и с риск да лишим света от евентуален шедьовър. Мекият и нежен подход, основан на принципа на подобието, успешно може да допъл­ва, подкрепя и доразвива влиянието на изкуството в човешкия живот. Повишената вероятност за лично щастие като резултат определено си струва усилията.

Нагоре