« обратно към: Материя медика

26 декември 2011

Cortisone (Cortiso.)

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  „Класическа хомеопатия“


ФАРМАЦИЯ: Cortisone (Cortiso.). Кортизонът се използва в ацетатна форма и се получава днес чрез синтез. Той е супраренален хормон, принадлежащ към единадесета група (група 11) стероиди или 11-оксикортикостероидни хормони. Историческа доза: Тритурация и всички потенции, 5С до ЗОС.

ФОЛКЛОР: Кортикоидите са група от синтетични тела, чието действие е аналогич­но на това на Cortisone, но с по-голяма сила при същата тежест и теоретично с по-голяма поносимост. Всъщност всички кортикоиди могат да причинят следните аномалии: пер­форация на стомашна и дуоденална язва, сто­машни и дуоденални кръвоизливи, психични оплаквания, вирилизъм, акне, остеопороза, намаляване на резистентността към инфек­ции и към туберкулоза, аменорея, синдром на Cushing1.

Prednisone и prednisolone предизвикват по-малко задържане на вода и на сол и по-слабо намаляват калия в кръвта, отколкото кортизона, но от друга страна могат да бъдат при­чина за миопатия.

Хомеопатичното доказване на кортизона е извършено през май и юни 1963 г. от У. Л. Темпелтон (W. L. Templeton) с осем доказващи и пет контроли, използвайки потенциите 6С, 12С и ЗОС, направени от Nelson и Co. Ltd.

Конституции: Псорични и алергични конституции. Бавни, раздразнителни субекти със затъпял ум. Много подходящ, но не един­ствено, за карбоновия тип и за затлъстелия сулфурен тип на Бернард. Дебели хора с кръг­ли лица, тъжни, плачещи без причина.

Планети: Луна, Сатурн.

МЕДИЦИНСКИ: Обща липса на реакция, увреждане на реактивоспособността на орга­низма. Задържане на мазнини и вода. Вътречерепно свръхналягане. Нарушение на дей­ността на следните жлези: хипофиза, надбъбречни жлези, панкреас. Киселинна диспепсия, която може да доведе до стомашна язва. Дистиреоидизъм с тенденция към хипотиреоидкзъм.

Тенденция към затлъстяване със задър­жане на вода. Болка (глава) вдясно - фрон­тална и орбитална; влошава се от топлината в стаята, от натиск и следобяд. Сухота на назалните и фарингеалните лигавици с каш­ляне и със сухи, боцкащи очи. Сакроилиачна болка, като че ли гърбът ще се счупи. Кожата е с променен цвят (discoloured), с везикуларни обриви; сухота и напукване на кожата на ли­цето и на ръцете с обелване на нокътните легла (гнезда).

Високо вътречерепно налягане. Главобо­лие; повръщане; брадикардия; вцепененост и затъпялост; влошено, затруднено виждане; вертиго и конвулсии; папиларен едем2. Лице кръгло, подпухнало; лице като луна. Крака подути с едем. Кожа и лигавици сухи. Забавеност на тялото и на ума + раздразнителност. Променливи настроения. Болезнен глад. Полидипсия3. Хиперкортицизъм: лице като лу­на, вирилизъм4. Затруднение при секретира­нето на АСТН5 Гуша (goiter).

Модалности: Подобрява се от менструа­ция. Подобрява се от разходка. Подобрява се вечер. Влошава се сутрин. Влошава се от вън­шна топлина, от неподвижност, от разчесване. Влошава се от кашляне, натиск. Влошава се предимно в лявата страна. Влошава се сутрин.

УМ: Нестабилно настроение, със смени между еуфория, меланхолия и възбуда. Загу­ба на волята. Еуфория, бързи смени на наст­роението. Последователни смени на състоя­ние на възбудимост и повишена активност със състояние на умора и изтощение. Тежък, объркан, раздразнителен, нетърпелив. Действието го успокоява. Слаба памет, мъчител­ни умствени усилия, усложняващи общото състояние. Затруднена концентрация. Ме­ланхолични състояния. Мисли за смъртта. Депресивни състояния.

КЛИНИКА: Болест на Addison1. Катаракта. Депресия. Диспепсия. Сърдечен удар. Хипотиреоидизъм. Lupus erythematodes. Слаба памет. Офталмична мигрена. Остеопороза. Остеонекроза. Псориасис. Слънчев удар.

Бели дробове (lungs). Бронхит с много храчки, респираторни алергии, сенна хрема. Диспнея, влошава се в топла стая. Тежест зад стернума (гръдната кост), затруднено диша­не. Не му достига въздух от нервно раздраз­нение, от затопляне на тялото или пък в топ­ла стая. Кашлица от ларинкса с кихане сут­рин. Кашлицата се влошава от смях, възбуда, от разходка, от физическа умора. По-зле от разсъбличане и бръснене. Сиво, пихтиесто отхрачване.

Бъбреци (kidneys). Нефротичен синдром. Едем. Уриниране през нощта, олигурия. Чес­то уриниране, което не търпи отлагане.

Глава (head). Главоболие като лента око­ло главата. Усещане за фронтално и тилно пронизване, разкъсване. Болката е по-силна около дясното око и в челото вдясно. Болката се влошава от натиск, топлина, движение, слънце. Подобрява се на открито, на въздух. Пулсиращо главоболие около дясното око, на върха на главата (темето, vertex) и в лявата страна на тила.

Гръб (back). Болка в гърба, под ребрата вляво, разпростираща се до сакроилиачната област назад, подобрява се от движение и натиск, влошава се от седящо положение, при навеждане надолу и сутрин. Болка в гърба, като че ли е счупен. Болка между костите.

Гръден кош (chest). Кожата на гръдния кош е с променен цвят. Червен обрив в дол­ната част на стернума.

Женски болести (female). Аменорея у млади момичета. Тежест ниско в корема. Усещане за пресищане в стомаха, което се подобрява в началото на мензиса и от разход­ка. Обилен мензис, кръвта е гъста. Конгестия в таза. Екзема на вулвата.

Кожа (skin). Червени ивици по кожата. Увеличено нарастване на косми по обичай­ните им места. Лице и ръце груби, обриви на места, по-зле при топлина. Кръгли, издути белези (marks), леко втвърдени по ръцете, гле­зена, бузата и лявата страна на врата. Сър­бящ обрив по краката, стъпалата и ръцете. Червен обрив на нокътната ложа и на външна­та повърхност на пръстите (back). Кожа на ивици с резки ръбове. Екзема с подуване на лицето. Напукване. Бавно заздравяване на рани.

Корем (abdomen). Чернодробна недоста­тъчност. Спастичен ентероколит.

Крайници (limbs). Неспокойни крака, не се подобряват от движението в леглото. Су­хота и раздразненост на външната повърх­ност (back) на ръцете. Болка в слабините, по-зле когато седи или лежи. Сакроилиачна болка, като че ли ще се счупи. Дърпаща бол­ка зад коленете. Болезнени стави. Остеопо­роза. Болезнена посттравматична остеопо­роза. Остеонекроза на бедрото в частност. Мускулна атрофия на квадрицепсите на дол­ните крайници. Везикуларни обриви по вън­шната повърхност (back) на ръката, сърбеж с кръгли петна, влошава се от топлина.

Кръв (blood). Повишено производство на тромбоцити, еритроцитна хиперплазия, по­лиморфизъм на левкоцитите.

Лице (face). Акне по лицето, раменете и гърба.

Мъжки болести (male). Намалено сексу­ално желание.

Hoc (nose). Алергичен ринит (сенна хре­ма). Кихане, влошаване сутрин, подобряване от измиване.

Очи (eyes). Напрежение зад очните ябъл­ки. Очните ябълки болезнени, сухи, краища­та на клепачите слепени. Възпаление на вът­решните ръбове. Замъглено виждане. Зат­руднена акомодация. Алергичен конюнкти­вит. Ечемици. Катаракта.

Ректум (rectum). Диария сутрин при ста­ване, след закуска, след ядене. Запек и непъл­но изхвърляне на твърди изпражнения на топчета.

Световъртеж (vertigo). Вертиго, влошава се в топла стая.2

Стомах (stomach). Подобрява се от праз­но преглъщане, влошава се сутрин и от топли напитки. Стомашна язва.

Сън (sleep). Сън лек, лесно се разстройва, не го освежава. Възбуден, не може да спи, съ­бужда се уморен.

Сърце (heart). Повишено артериално на­лягане. Purpura2. Екхимози (кръвонасядания, кръвоизливни петна).

Урина (urine). Задържане на хлор и нат­рий. Намаление на аскорбиновата киселина. Загуба на калий, калций, фосфор. Увеличава­не на креатинин, холестерол, пикочна кисе­лина. Глюкозурия. Протеинурия. Тубуларна протеинурия. Задържане на натрий. Загуба на калий.

Уста (mouth). Сухота в устата, особено сутрин. Сухота на гърлото и фаринкса, по-зле при преглъщане, подобрява се от ядене на топъл мед. Увула (мъжец) зачервена.

Уши (ears). Звънтене в ушите.

Храна (food). Ненаситен апетит, има тъм­ни петна пред очите, ако не яде. Мляко и тлъстини предизвикват гадене.

КОМЕНТАР. Основните свойства на Cortisone са: повишено образуване на гликоген, намалена употреба на глюкоза от тъка­ните, негативен азотен баланс (от усилване на катаболитните процеси - бел. ред.), увели­чено елиминиране чрез урината на пикочна киселина, на креатин1 (без каквато и да е промяна в нивото на креатинин2 в урината) и на калий; задържане на натрий, променливо действие върху отделянето на фосфор и кал­ций чрез урината.

Дегенерация на лимфните органи с лимфоцитопения, увеличаване на глобулини в плаз­мата и задържане на конюнктивните възпа­лителни реакции. В допълнение Cortisone възпрепятства производството на АСТН и довежда до атрофия на супрареналния кор-текс. Той дава впечатление за добро същест­вуване и еуфория, но има възможност за маниакални или депресивни психични оплак­вания.

СРАВНЕТЕ:

(1) Ars., Sep., Sulph. - Нетър­пелив, кавгаджия, има грандиозни идеи, бол­ка и парещи обриви.

(2) Psor. - Тъжен, пери­одични мигрени, безпокойство, покрит със струпеи (scabby, келяв, със сърбежи), плач­лив, с обриви, слабост на гърба и на крайни­ците, като че ли са разместени.

(3) Puls. -Променлива, непостоянна, плаче за най-мал­ка дреболия, периодична смяна на усмивки и сълзи. Блуждаещи болки, суха кашлица, конгестия (нахлуване на кръв) във вените.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Заболяване, дължащо се на хиперпродукция на глюкокортикоиди, в резултат на засилените катаболитични процеси крайни­ците и кожата изтъняват, костите са остсопорозни. (Бел. ред.)

2 Оток на папилата в очното дъно. (Бел. ред.)

3.Патологично засилване на жаждата = excessive thirst. (Бел. ред.)

4 Наличие на мъжки вторични полови белези (увеличено окосмяване, малки гърди, дебел глас, хипертрофия на клитора) у жени, вследствие увеличение на андрогенните хормони. (Бел. ред.)

5 Адренокортикотропен хормон - отделя се от предния дял на хипофизата и стимулира дейността на иадбъбречнитс жлези. (Бел. ред.)

1. Появява се при хипофункция на надбъбречните жлези и се характеризира се с тъмно оцветяване на кожата, хипогликемия, ниско кръвно налягане и намалена работоспособност. (Бел. ред.)

2.Множество малки кръвоизливи по повърхнността на кожата и лигавиците вследствие нарушение на проиускливостта на капилярите. (Бел. ред.)

източник: Julian3

Превод: Ценка ЙОРДАНОВА

Нагоре