« обратно към: Материя медика

26 декември 2011

Розов кварц (Roze quartz)

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  „Класическа хомеопатия“


Редактирано от Маделин Евънс

 

Това лекарство е доказано по по-различен начин от този, използван при други доказвания. В случая има две отделни доказвания. Първото е проведено по време на приготвяне на лекарството чрез тритурация. Това включва процес на смилане и разтваряне на кристала в три етапа, до получаването на ЗС потенция, според инструкциите на Helios Pharmacy. Девет човека си водеха бележки за усещанията, които са получили по време на смилането. Участ­ниците във второто доказване взеха лекарството в потенция ЗОС.

 

Това описание на лекарството Rose Quartz е комбинация на две доказвания, направени от тритурирания и потенциран кристал. Ос­вен това беше потенцирана есенция на лекар­ството според указанията, дадени в книгата на Геруда „Gem Elixirs and Vibrational Healing" (Елексири на скъпоценни камъни и вибраци­онно оздравяване): парче чист розов кварц се поставя в стъклен съд с чиста вода, заобико­лен от няколко чисти кварцови кристала и се оставя за няколко часа на утринната слънче­ва светлина. Водата става есенция на полу-скъпоценния камък, или елексир. Направено е също и доказване на потенцирана есенция на розов кварц.

Макар че есенцията, потенцираната есен­ция и тритурираният кристал представляват едно цяло, кристалът има специфичен афини­тет към физическото тяло, елексирът - към етерното, а потенцираният елексир - към духовното.

Както всички кристални вещества Rose Quartz може да бъде използван като лекарст­во сам по себе си, но работи особено добре в комбинация с други лекарства или като комплементарно лекарство, например в ниска потенция или като есенция, за да помогне действието на друго лекарство във висока потенция, или като се редува с него в същата потенция, например ЗОС.

 

ЕЗОТЕРИЧНА И ЕМОЦИОНАЛНА КАРТИНА НА ЛЕКАРСТВОТО

Това е много красив кристал, който всич­ки познаваме. Като лекарство розовият кварц е пример за сифилитичния миазъм: прекрасен отвън, но тъмен отвътре. Той не е такъв, какъвто изглежда. Поради това той покрива всички аспекти на сифилитичния миазъм и ще подпомогне действието на всич­ки сифилитични лекарства. Освен това е за хора, които крият, които не са такива, какви­то изглеждат, хамелеони, които променят идеите си и дори самоличността си, за да са в хармония с тези, с които са; тези, които мамят, лъжат и ласкаят без чувство за вина и угризения. Това лекарство ще отстрани фалшивата гордост и ще даде възможност на хората да говорят истината (молдавит, сма­рагд).

Rose Quartz има специфичен афинитет към коронната, сърдечната и тимусната чакри, но действа добре върху всички енергийни центрове. Той освобождава наследената от прадедите тъга и позволява на хората да об­лекчат кармата си. Усилва действието на всички лекарства, които въздействат на сър­дечния център.

Предоставя защита при всички обстоя­телства, независимо дали тя е физическа, ум­ствена или психическа (молдавит, аметист, purple) и дава сила по време на напрежение и дистрес. Той ще помогне на този, който се чувства на ръба на крайно нещастие или раз­руха (Phos.-ac, Tub., Plutonium и радиацион­ните лекарства).

Това е още едно лекарство за деца, стра­дащи след ваксинации, особено когато като резултат детето не е способно да съзрее и да се учи поради шока и страха, на които е било подложено. Децата могат да показват неже­лание и тъга при прераждането си, които се изразяват като нарушения в съня, вкопчване или видимо безпричинен дистрес. Със спо­собността си да лекува сърцето и тимусната жлеза това лекарство ще помогне много на такива деца.

Той е полезен и за възрастни, на които е трудно да функционират в материалния свят, не защото са „незаземени", а защото духов­ният им контакт го прави трудно.

Това е лекарство за всички ситуации, при които сърдечният център е замлъкнал и по­мага за излекуването на сърцето: депресия от липса на любов и липса на радост; сериозни, дори маниакални депресивни състояния и силно отчаяние с мисли за самоубийство, депресия от минали обиди.

Както при Nat-m., на което често прилича и чието действие много добре поддържа и разширява, откриваме неспособност да прос­тят и злопаметност, една твърдост, състоя­ние без емоции, когато чувствата са били потиснати. Имаме чувство на изолация и отчуждение, чувството, че не са оценени и им липсва признание (Beyleaf - Дафинов лист). Липсва връзка с останалите хора, страх от хората, неспособност да се доверят.

Може да имат чувството, че позната част липсва и те трябва да я открият. Може би това ги подтиква по-често в техните духовни търсения, отколкото чувството, че никъде не са си у дома. Като резултат от това може да оставят впечатление за наивност и идеали­зъм; може да има фрустрация от несъвър­шенството на физическия свят.

Обратното, с изключването на сърдечния и тимусния център, може да има жестокост, желание да наранят и повалят (Berlin Wall), но също така може да има чувствителност и непоносимост към жестокостите, особено спрямо животни.

Розовият кварц има афинитет към рабо­тата: от една страна има чувството, че е при­тиснат да работи твърде много и изтормозен, като че ли има прекалено много работа, паникьосан, че няма да успее да я свърши нав­реме. Умът работи бързо и добре и ненавиж­да рутинните дейности (обратно на Bayleaf). На другия полюс има нежелание за физичес­ка работа и отново за рутинна работа, безраз­личие към работата и нехайство за усилията, вложени в каквото и да е, с неспособност да довърши нещата. Неизбежно към това се до­бавя чувство за неадекватност, произлизаща от тази тревожност и чувството, че не е дос­татъчно добър.

Част от неспособността за работа е едно мечтателно състояние, чувство за парализа на мисълта, умът се движи много бавно, като че ли току-що се събужда, мечтание, взиране в пространството, със забравяне и липса на концентрация, прави нещата автоматично. Понякога може да има чувство на зашеметя­ваща тъга, но с остър слух; чувство на тре­вожност, но без способността да реагира. Това лекарство позволява на хората да про­яснят ума си и да видят нещата, особено ако се колебаят между хомеопатия и алопатия. Освен това помага на хронични пушачи на индийски коноп и на наркомани.

Отново, подобно на Nat-m., съзнанието може да бъде доминирано от стари или об­себващи мисли, спомени и минали сцени, които се явяват отново и отново в главата.

 

ОБЩИ СИМПТОМИ

Тъмнозелени секрети, например водниста тъмнозелена диария.

Усещане за туптене, пулсиращи усеща­ния.

Влошава се от рутинното и всичко, което спира течението.

Подобрява се от компания, топлина, слънчева светлина, сън, движение.

Редуващи се състояния на умора и енергичност.

 

ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ

Сексуалността е една от главните области на физическо ниво, засегнати от лекарството. Rose Quartz интегрира и балансира мъжката и женската енергия, така че може да помогне на тези, които се чувстват объркани относно своя пол и сексуалност (Earthworm - земен червей). Той ще помогне при фригидност и асексуалност, стерилност и безплодие. Това е лекарство за хора, които са имали много сексуални партньори; такива, които имат ис­тория на сексуална перверзия, независимо дали като жертва, или като насилник, на сек­суални злоупотреби или проституция - в този или в минал живот, ако имат усещане за това. Есенцията от Rose quartz е полезна за засег­натите от отношението на бащата, особено когато се използва с Агп. във висока потен­ция.

Глава. Смазващо тежко главоболие, зася­гащо очите и зрението, постоянна болка, ослепяване. Болка в дясното слепоочие, челото. Лявата страна на центъра на челото. Стенания, тъпо главоболие и тежест в очите, на­тиск в ушите. Лявото мозъчно полукълбо.

Врат и гръб. Болки: лумбална/сакрална; лявата страна на гърба, сакралната част на гръбначния стълб с изтръпналост и мравуч-кане; кокцигеалната (опашна) област. Раз­раствания на гръбначния стълб, десностранни. Трудност да държи главата си изправена.

Очи. Предметите плуват. Проблеми със зрението. Очите са раздразнени, възпалени и воднисти. Суха и сърбяща кожа около очите.

Нос. Болка отиваща надолу по носа. Дес-ностранна прозрачна хрема.

Гърло. Рак. Болка от гърлото към дясно­то ухо. Стягане, deadening, раздразнение, кашлица, сухота.

Стомах. Гадене, дълбоко в стомашната кухина като тежък товар. Желание за вода.

Корем. Изключителен запек, меки изп­ражнения, след това пълна липса на актив­ност. Остра болка в далака.

Пикочна система. Всякакви проблеми с уринирането. Седимент. Действа върху бъб­реците и наследствената енергия в тях.

Дишане. Астма; дишането е бавно, труд­но, съпроводено със страх, недостиг на въз­дух, хипервентилация, не може да вдиша.

Сърце. Ще помогне на проблемите като цяло. Добро за кръвообращението, вените и артериите. Болка в областта на тимуса. Болка в сърцето. Работи добре с Nat-m. и Crataegus. Използвайте ниски X потенции.

Крайници. Липса на координация. Непох-ватност. Студени стъпала. Болка в десния хълбок, слизаща към десния крак.

Кожа. Минимално изпотяване.

Сън. Спи много, котешка дрямка, сънят е убежище за него, желание за сън. Страх или желание да заспи, за да не се събуди повече. Спи с лекарството под възглавницата, за да получи сънища.

 

АФИНИТЕТ КЪМ ОРГАНИ/БОЛЕСТИ

Rose quartz може да бъде използван като поддържащо средство за пречистване на имунната система, парасимпатиковата нерв­на система, бъбреците, белите дробове, кръ­вообращението, черния дроб и тимусната жлеза. Помага изобщо за изчистване на ор­ганизма от химически отрови.

Ще помогне на хора с мултиплена склеро­за и енцефаломиелит: дава жизненост там, където има застой.

Лекарството ще помогне при левкемия и всякакви видове кръвна дискразия, дори при детска левкемия. Давайте лекарството два пъти дневно като есенция, заедно с конституционалните лекарства.

При костите ще помогне при хронични заболявания на костите, слаби кости и остеопороза (Willow - Върба).

Това лекарство е полезно за всякакъв вид радиация, особено от цезий и радий (Emerald, Ayauasca, Plutonium).

Може да помогне и за по-дребни пробле­ми, като неразположенията при пътуване -гадене, усещане на натиск в самолет или ко­ла.

Rose quartz въздейства върху сифилитич­ния и сикотичния миазъм, като ги извежда на повърхността и изяснява конституционалната картина. По този начин той допълва действието на Med. и Syph.

Може да бъде използван с Nux-v., за да успокои нещата там, където има много агре­сия, както и да изчисти токсичните вещества.

 

Превод: Мария СТОЯНОВА

Нагоре