« обратно към: Материя медика

12 октомври 2012

Травмата,стената,маската - част трета

С  любезното съдействие на издателство "Хомеохелп"  -  http://homeohelp.eu/

 

стената.jpgMATERIA   MEDICА - ANANDA   ZAREN

 

СЪЩНОСТ И ОСНОВИ НА  ПСИХИКАТА    В   МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

ТРАВМАТА, СТЕНАТА И МАСКАТА

 

С Т Е Н А Т А

 

След настъпването на травмата, индивидите квалифицират себе си, като повредени или дефектни, и те не могат да наблюдават себе си без болка. Организма, тогава започва да произвежда група от симптоми, чието действие е да го предпазят или защитят от грубата схизма на травмата. Симптомите на стената представят най-добрата адаптация, която травмирания организъм е способен да произведе. Тези симптоми "обграждат" цялостно организма, и могат да засегнат всички функционални нива, умствено, емоционално и физическо. Обикновено, всички представяни от пациента симптоми включват, главното оплакване, поведенчески тенденции, и индивидуалните, характерни за пациента черти от характера, всички те са симптоми на стената. По този начин стената всъщност обуславя формирането  характера на индивида.

Стената може да бъде внедрена в организма на индивида чрез процес на миазматично прехвърляне. Поставящата начало травма, може да е засегнала родител или прародител доста преди индивида. Ако началната травма не е обработена, тя изгражда стена, и ще бъде доказана в потомството. За пример, жена може да е претърпяла травма с основен компонент - дълбок уплах. Ако този скрит страх се запази необработен, нейното потомство може да има предразположение да покаже лекарство като Stram. Симптомите на стената на Stram. могат да бъдат очевидни в нейните деца още в ранно детство или да се запазят неизявени докато тези деца пострадат от някакъв вид травма. Това се случва защото всяко преживяване, което травмира е способно да проникне в сърцевината на организма и да стане миазматично или да се трансплантира на клетъчно ниво.

Всички лекарствени форми имат уникална конфигурация на адаптиране във формата на предпазна стена. Стената може да бъде непроницаема, възпрепятствайки изтичане или нахлуване на енергия. "Дебелината" на стената е зависима от и увеличаваща се в отговор на много фактори: интензитета на травмата, степента на уязвимост на организма, и големината на периода от време от който стената е била поставена. Ние можем да открием аналогия между стената и превръзката, която е поставена върху една отворена или кървяща рана. Първоначално, превръзката предпазва раната от замърсяване или друго нараняване от вън. Неминуемо, обаче, превръзването ще доведе до стягане. Пре-връзката не допуска светлина или въздух да проникнат до травмата. Това може да доведе до разяждане на здравата кожа, която обгражда раната или да стане източник на раздразнение или инфекция. По този начин, симптомите на стената стават патология, вместо да са лечебно решение.

Изолирайки симптомите на стената даваме възможност на хомеопатът да разпознае клиничната картина и да избере подходящото лекарство. Разпознавайки симптомите, които обхваща стената и нейната дебелината, разкриваме дълбочината на патологията. Това, следователно, е един важен инструмент за определяне на вероятното клинично направление и прогнозата на случая. Умело подбраното лекарство ще стимулира жизнената сила на организма, ще насърчи излекувнето на травмата и ще изтъни или отвори стената.

Приспособяването и реакциите, които са последици от травматичното преживяване изменят зависимоста от предразположението на индивида, което е тясно свързано с конституционалното лекарство от което се нуждае индивида. Следващите примери илюстрират някои главни тенденции на приспособяващите реакции (или стени) характерни на сигурното лекарство.

След травмиращо преживяване, индивидите от определени лекарства навлизат в състояние на постоянна бдителност. Организмът се чувства сякаш застрашителното преживяване ще се повтори отново в някой момент. Тези индивиди спят лошо, стряскат се лесно, стават чувствителни на обкръжаващи ги елемен-ти, като например температура или шум, и реагират раздразнително на маловажни подбуди. Тази група индивиди могат да се включват в лекарства, като например: Asarum, Cocculus, Nux -vom., Sulphur, Theridion.

Друга промяна в приспособяването е вплитането на индивидите в травмата, които непрекъснато преживяват травматичното събитие (някои съзнателно, други несъзнателно) дълго след като опасноста е преминала. Те намират за трудно да подновят нормалния ход на тяхния живот. Част от тяхното съзнание е замръзнало в момента на травмата, и тя остава отпечатък върху тяхната памет. Спомени, следи или епизоди от събитието нахлуват в съзнанието повреме на събуждането или изплуват повреме на сън във форма на тревожни кошмари.

Незначителни или несродни на травмата обстоятелства могат да задействат тези спомени, които често се връщат с цялата изразителност и емоционална сила на първичното събитие. Обстоятелствата и околната среда, които биха били възприети, като нормални и незастрашаващи за повечето хора, могат да изглеждат опасни за тези индивиди. Те вярват, че винаги са изложени на риск да се сблъскат с нещо напомнящо за тяхната травма. Тази група може да включва лекарства, като например: Аconitum, Canabis Indica, Carcinosinum и Kali Arsenicosum.

Някои лекарства се спасяват от травматичната ситуация чрез промяна в състоянието на съзнанието. Произтичащото състояние напомня на затваряне или кататония, много подобно на животни, които се сковават, когато те са атакувани. Има състояние на психична вцепененост, безпристрастно хладнокръвие в които болка и ужас изчезват постепенно. Събитията продължават да се регистрират в съзнанието, но тези събития са преживяни, като откъснати от тяхния нормален смисъл. Тези индивиди могат да получат притъпяване или изкривява-не на тяхното възприятие или загуба на усещане.

Тяхното чувство за време може да бъде променено, сякаш времето минава бавно. Те могат също да преживеят други промяни в качеството на тяхната същност. Тези индивиди идват на себе си след събитието, сякаш са наблюдавали отвън своето собствено тяло. Цялото събитие изглежда като лош сън, от който те трябва скоро да се събудят. Тези промени на възприятието са комбинирани с безразличие, емоционална безпристрасност, и дълбока пасивност, в която човека се отказва напълно от инициативност и борба. Това е друг метод, които организма използва да се предпази от непоносима болка. Пример за лекарства, които могат да бъдат в тази група са : Canabis Indica, Calcarea Phosphorica, Nux Moschata, Opium и Natrum-ите.

 

При някои пациенти, патологията е с по-голяма тежест по отношение на емоционалния план. Тези пациенти ще изразят симптомите на стената, като основните умствените или емоционалните са в ред. Дълбочината и силата на симптомите на стената показват пряката връзка с интензивността на преживяванията, които са сложили началото на травмата. Пациентите, които показват задълбочени умствени и емоционални симптоми, със сигурност са преживяли извънреден или тежък шок или травма. За някои индивиди, стената, която е следствие от тази травма се състои главно от страх и безпокойство.

Този страх  често е реакция на травми, в резултат на изнасилване, физическа или сексуална злоу-потреба, кръвосмешение, побой, преживявания свързани с природни бедствия или последици от война. Други симптоми на стената често срещаме в индивиди, които са претърпяли извънредно силна травма, която включва депресия, ниско самочувствие, загуба на самоличността, вина, срам, ярост и гняв, страх от яростта на някой друг, склонност към самоубийство.

За други пациенти, обема на симптомите на стената в действителност са физически. Това е сякаш тяхните тела са се обърнали против тях, произвждайки множество загадъчни симптоми. Това може да бъде друг механизъм за оцеляване, отклоняващ стреса от по-дълбокото умствено и емоционално ниво навън и във физическа изява. Тези симптоми на стената биха могли да включват: алкохолизъм, анорексия, миризма на тялото, болки в гърба или шията, коремни болки, сърцебиене, хипертония, акне, астма, екзема, инсомния (безсъние), импотентност, звънтене, запек, спастично дебело черво, язви, повтарящи се инфекции на пикочния мехур, вагинит, мускулни тикове и потрепвания и т.н.

 

Допълнителни симптоми свързани със стената :

 

Агресия

Хранителни смущения

Противообществено поведение

Раздразнителност

Загриженост

Натрапчив / принуждаващ

Постоянна активност

Религиозен фанатизъм

Делюзии

Сексуални дисфункции

Експлозивен гняв

Злоупотреба с положението

Придирчивост

Подозрителнст

Страх от интимност

Работохолизъм

 

Има много рубрики които се отнасят за стената. В тях влизат :

 

Скъперничество

Носталгия

Противоречие,нетърпимост към

Ревност

Смърт,желае

Мономания

Предизвикателен

Изтощение на ума

Въодушевление

Упреква себе си

Плаши се лесно

Припряност

Мимики,прави

Въздишане

Скръб

Работа,отвращение към

Надменност

 

Много други рубрики в нашите реперториуми могат да представят части от стената. Симптомите на стената формират йерархия, окачествяваща спектъра на патологията резвиваща се от относително мек симптом, представен напр. от рубриката Homesickness, към сериозен симптом, като рубриката Suicidal disposition. Дълбочината на патологията (т.е. плътноста на стената), определя прогнозата и времетраенето, което се изисква от пациента да реагира показателно на хомеопатичната терапия. Важно е да повторим, че симптомите на стената и техните характерни рубрики ще покажат кое лекарство ще има най-дълбоко лечебно за   пациента действие. Рубриките използвани за потвърждаване на лекарството, също биха представили стената.

Когато рубрики, които описват хранителни желания и отвращения, или общи симптоми, като "влошаване от слънце", се използват за потвърждаване на лекарството, произтичащото предписание може да бъде повърхностно или неправилно. Лекарството Coccus cacti има симптом на кашлица, която настъпва при четкане на зъбите. Въпреки, че симптома е рядък,странен и необичаен може да не бъде от полза при установяване на най-дълбокото предписание, на всички нива, за този пациент. Това се случва често, когато характеристиките и рубриките избрани за реперторизация са периферни на центъра и етиологията на случая и не се отнасят до центъра на патологията.

Стената е опит на организма да се предпази от травмата, опит да реконструира мирогледа, последвал травматичното преживяване. Симптомите на стената, като пристрастеност, натрапчиви импулси, особено поведение, са предизвикани от организма за да облекчат или лекуват болката от травмата. Стената, обгърнала индивида, формира бариера която ограничава контакта със света и другите хора. Травмата не може да бъде излекувана, ако не се отвори стената. Стената е защитен механизъм, но в края на краищата довежда до загуба на свобода, разтройване на здравето и творческата изява.

 

Нагоре