« обратно към: Събитие

10 април 2013

Световна седмица на хомеопатията 2013

Хомеопатия за възстановяване след травми, бедствия и житейски кризи


Help_raft_Fotolia.jpgПо време на Световната седмица на хомео­па­тията 2013, хомеопати по цял свят ще информират общест­веността относно възможностите на хомеопатията за оказване на бърза и безопасна помощ в случай на травма или бедствие.

Правилно подбраните хомеопатични лекар­ства могат да предложат неоценима помощ в зависимост от случая – от оказване на спешна помощ и спасяване на живота (в допълнение към другите спешни мерки) до възстановяване от последиците след изживени травматични събития.

 

Хомеопатичните лекарства обикновено имат мигновен ефект в кризисни ситуации и дават дълготраен, а много често и пос­тоянен резултат.

Нагоре