« обратно към: Полезно

05 ноември 2012

"Причини за болестите и методи за тяхното лекуване"

Нова книга от ЕДИКТА – Център за здраве и образование:

 

"Причини за болестите и методи за тяхното лекуване" е книга, съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов).

Съставителите Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев подбират и подреждат цитатите 20 години, а Весела Маркова редактира изданието 4 години , за да стигне то до нас в сегашния си вид – подробно, лесно за ориентация и изключително ценно за всички, които се интересуват от темите в него.

Съдържанието е разделено на глави:

І. Болести
ІІ. Причини за заболяванията
ІІІ. Симптоми на болестите
ІV. Лекуване и лекуващи
V. Методи на лекуване
VІ. Болести и лекуването им
VІІ. Профилактика

Включва подробна библиографска справка на всички издания, които са послужили за текст в тази книга.  Има отделна глава, посветена на хомеопатията. Първият български хомеопат д-р Георги Миркович е един от първите трима ученици на Учителя.

Нагоре