« обратно към: Философия

19 февруари 2012

Един квант енергия

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„


д-р Виолета Джерекарова; д-р Надежда Григорова


енергия.jpgХомеопатичните лекарства са силно разредени субстанции. Те носят информационна енергия, характерна за веществото, от което са изготвени - неорганични соли, минерали, киселини, растения, секрети от животни и хора (хормони, медиатори и секрети).

Човекът е част от природата. В гените на клетката се съдържа информация от всички видове гени на живите същества - растения и животни. В клетката се осъществява обмяна на информация заедно с обмяната на веществата.

Ако човек има нужда от определен спектър честота и тя му бъде дадена, то той започва да се саморегулира, защото природата му е дала такава функция. Хомеопатичните лекарства подпомагат именно процеса на саморегулация.

Висшите центрове на регулация на приспособителните сили на организма са хипоталамуса и аденохипофизата - те са синхронно действащ мозъчно-ендокринен орган, в който нервната информация се преобразува в хормонална и обратното, т.е. винаги има обратна връзка. В минимални количества в мозъка се произвеждат тропни хормони, съизмерими с хомеопатичните дози. Те осигуряват производството на хормони в хипофизата и оттам надолу по оста на ендокринните жлези - щитовидна, тимус, надбъбречни и полови жлези.

ДИНАМИЗАЦИЯТА на хомеопатичното лекарство е процес, при който се предава енергия от лекарството към разтворителя, в който остава да съществува информационно-енергийно поле. А човекът е една информационно-енергийна система със свое информационно поле. Следователно хомеопатичното лекарство въздейства върху биохолограмата на човека. Физическият закон Е = h.v напълно съответствува на тази теория. Един квант енергия е достатъчен, за да се получи квантово-химична реакция и съответно физиологично-терапевтичен ефект чрез ендокринната, нервната и имунната система.

Хомеопатичните лекарства се приготвят от майчина тинктура (която е или 10-процентов спиртен разтвор или изходна тритурация - стриване в хаван с млечна захар или захар) и съответните разреждания със спирт. Х-потенция означава разреждане 1:10, С-потенция - 1:100. Например: 1 мл майчина тинктура + 99 мл спирт дава 1С; 1 мл 1С + 99 мл спирт е 2С и т.н., докато се стнигне до потенции 30С, 200С, 1000С, 10 000С и т.н. Потенцията LM (1:50 000) се приготвя по по-специален начин.

Една молекула от определеното вещество, поставена в силно разреден воден или спиртен разтвор заема своето нормално положение в пространството, обградена от молекулите на разтворителя. Така се получава единна енергийна система между веществото и разтворителя (холограма). Всяка частица от холограмата става източник на информацията, носена от цялата холограма. Ето защо една капка или една гранула лекарство пренасят информацията на целия разтвор, без загуба на силата на лекарството.

ПОТЕНЦИРАНЕТО (течните лекарства се почукват определен брой пъти върху твърда подложка) е процес на внасяне на допълнителна енергия в системата на веществото и разтворителя.

Според закона на Айнщайн Е = h.v и Е = mс2 - това е връзката между масата и енергията. Днес масата, енергията и информацията са взаимно свързани и неделими като понятия и същност. Всяка материя е пакет от кондензирана енергия. Човекът е част от енергийното поле на Земята, Космоса, Вселената. Космическото поле влияе над енергийното поле на човека, т.е. биополето. Направен е следният опит, наречен ефект на Кирлиян. Ако поставим между две плочи на кондензатор с високо напрежение клонка или собствената си ръка, в условия на тъмнина, се наблюдава слабо дифузно светене, което може да се фотографира. При вземане на хомеопатично лекарство се наблюдава промяна в светенето.

Следователно хомеопатичните лекарства променят енергийното поле на човека, така че откриваме съответствие между законите в квантовата физика и хомеопатията непрекъснато. Например, първият принцип на хомеопатията - законът на подобието - е всъщност първият принцип на квантовата фотохимия, формулиран от Гротус през 1817 г. Той гласи, че всяко фотохимично превръщане се получава само от тази светлина, която се поглъща от системата. Това всъщност е само една перифраза на първия закон на хомеопатията. "На човека (на енергийната му система) може да подейства само това хомеопатично вещество, което внася резонансна честота на трептене, способна да се погълне от системата на организма." Такива примери, които доказват нашата теория можем да открием навсякъде в квантовата химия.

Нагоре