2012
26
ок

НЕСРЕТНИК

Бил съм роден за велики дела,
а станах един несретник.

26
ок

КАК СЕ ИЗЛЕКУВАХ САМА

Господ ме е дарил с майка лаик,
с любезна аптекарка и познат хомеопат.

26
ок

SILICEA

И нека никой не се опитва
да ме отклони или спъне

26
ок

PULSATILLA

Ако сте виждали
в ранната пролет

26
ок

NUX VOMICA

Няма да правя
обстойно представяне


26
ок

MERCURIUS SOLUBILIS

Аз съм Меркурий –
разнолика, неясна

26
ок

IGNATIA AMARA

Затова елегантно
ме наричат Игнация


26
ок

CALCAREA SILICATA

Порицават ме, сякаш съм още дете,
вменяват ми леност и мекушавост,

26
ок

AURUM METALICUM

Всеотдайно се трудя за върхови постижения,
за престижни позиции и признание