Ние сме последователи на Ханеман

Стремим се да следваме неговите указания за да запазим хомеопатията чиста и истинска, такава каквато той я е създал.

Хомеопатията е велика наука за възстановяване на здравето, но тя може да прояви своята същност само ако се спазват нейните основни принципи.
Разбирайки това създателят й Самуел Ханеман ни е оставил своя забележителен труд “Органон на лечебното изкуство”, в който представя същността, изискванията и основните принципи на своя метод.

КОИ СА ТЕ?

  • Принципът на подобието.
  • Принципът на единственото лекарство.
  • Принципът на малката доза.

Съгласно принципът на подобието хомеопатът трябва да проучи задълбочено всеки отделен случай и да открие с кой от хомеопатичните препарати са налице отношения на подобие. За тази цел човекът се разглежда като единна система, действаща на три взаимно свързани нива – умствено, емоционално и физическо. Само ако се открие спецификата на тази система и се съотнесе към хомеопатичната картина на едно единствено лекарство ще се разкрият възможностите на хомеопатичния метод за дълбоко, възстановяващо здравето въздействие.

Принципът на единственото лекарство ни позволява да имаме контрол над случая и да разбираме промените, които са настъпили при приложение на определена хомеопатична субстанция. Ще можем правилно да преценим дали сме подбрали необходимото хомеопатично средство или е необходимо да открием друго, по-подобно от него.

Принципът на малката доза се спазва, при определяне на подходящото разреждане /потенция/ на хомеопатичния препарат и честотата на приемите.

За да бъде прилаган успешно хомеопатичният метод, са необходими много знания, труд и съвестност от страна на хомеопата. Той трябва да отдели необходимото време за да вникне в същността на всеки случай, да бъде обективен и безпристрастен наблюдател за да успее да свърже отделните особености на човека и да разбере как действа цялостната му система. Само тогава ще успее да открие подобния хомеопатичен препарат.

КОИ СМЕ НИЕ?

Едни вечни ученици, които са тръгнали по пътя на великото знание за единството между човека и природата.
Хомеопатията е средството, което ни позволява не само да наблюдаваме, но и да възстановяваме това единство, когато то е нарушено.

 

 


ХИПОКРАТОВИ ЗАКОНИ НА ЗДРАВЕТО:

  1. Само природата лекува, при условие, че й е дадена такава възможност.
  2. Болестта е проява на изчистване.
  3. Всички болести – това е една и съща болест.
  4. По-важно е да се знае какъв е болният, отколкото каква е неговата болест.

Ако някой яде или пие повече или по-малко, спи повече или по-малко, работи повече или по-малко, той … без съмнение няма да избегне болестта.

Нагоре