» Хомеопатични случаи с растения и животни

2016
23
май

Хомеопатично лечение на животни

Хомеопатията е известна предимно с това, че се занимава с лечението на човека, но тя успешно лекува и нашите малки приятели – животните. И не само това – тя помага дори на растенията в дома и градината. Животните, както всичко живо на нашата планета, също боледуват и имат нужда от помощ, закрила и любов. Ветеринарната хомеопатия се използва с успех както за домашните любимци, така и за животните на двора, във фермата, състезателните коне и др. Животните и децата са най-уязвими към токсичните странични ефекти от лекарствата на официалната медицина, затова хомеопатията е изключително полезна със своята безвредност и бърза реакция в оздравителния процес.

2013
24
ап

За Блеки, кученцата и безработната

Блеки е черен пудел - къдра­ва, чувствителна, буйна, любвеобвилна, шумна, лакома, весела, благодарна, отмъстителна, пре­дана и прощаваща. Беше на ули­цата, нейният стопанин я беше изгонил или както казват добри­те лоши стопани, "пуснал я" за­ради бебето вкъщи.

28
ян

Хомеопатия в селското стопанство - трета част

Търсех също ситуации, кога се срещат в природата такива условия, например, вредители и болести по растенията, които растат в дивата природа, в парковете и на другите обществено озеленени територии.

28
ян

Хомеопатия в селското стопанство - втора част

Представете си първата полза за фермерите: спада цената на лечението най-малко с 75%, а може даже с 90%. После, той може да продаде продукцията си като органична, получавайки за нея най-добрата цена.

28
ян

Хомеопатия в селското стопанство

Вайкунтанат Кавираж – холандски хомеопат, изследовател и основател на агрохомеопатията.

02
ян

Защо не и лами?

Един ден в кабинета обсъждахме с пациентка нейните симптоми и изведнаж тя ми казва, че проблемът, който я безпокои в момента са ... ламите й

2012
05
дек

Как животните отговарят на хомеопатията

Още за магията на малките дози

03
ав

Има ли научно доказателство за това, че хомеопатията работи

Науката трансформира нещата, преподрежда ги и освобождава съдържащата се в тях енергия, а природата създава сама и това което създаде е устойчиво.

19
юни

Ревност в окото

Кая е "руса" лабрадорка, ро­дена на 18 септември 1994 г. През октомври 1995 г. Жозе ме попита дали нямам някакво ле­карство за Кая - дясното й око беше малко подуто и сълзеше

22
май

Моля те, кажи ми пак, че ме обичаш

Когато нашият пациент е животно, е трудно да му се зададат рутинните въпроси или той сам да ни разкаже какъв е проблемът му. Но от това страданието на животните не намалява.