« обратно към: Въведение в Хомеопатията

27 септември 2012

Обръщайте внимание на "дребните неща"

Обръщайте внимание на "дребните неща"

За да има успех лечението е необходимо да се даде на хомеопата много точна ин­формация за признаците на протичащото остро заболяване. Има лекарства с много близка картина и понякога една малка под­робност може да помогне за правилната ди­ференциална диагноза и откриване на не­обходимото лекарство.

Докато при алопатичното лечение е дос­татъчно да кажем, че кашляме и имаме тем­пература, за да се предпише обикновеният антибиотик, при индивидуалното хомеопа­тично лечение е нужна много повече ин­формация. Поради тази причина не само хомеопатите, но и пациентите трябва да бъ­дат обучени да наблюдават и забелязват всички "дребни" особености при проявата на симптомите. За всеки симптом трябва да се отговори на три основни въпроса: КО­ГА, КАК, и КЪДЕ се проявява.

Ето някои по-важни детайли по време на грип:

При температура - КОГА болният е вдигнал температура, дали тя е постоянна или се променя и в кои часове? КАК е вдиг­ната температурата - изведнаж или посте­пенно, колко е висока, има ли треска? КЪ­ДЕ се усеща горещина или студенина - ръ­це, крака, глава, особено дали има разлика в температурата между отделните крайни­ци или лява и дясна част на главата, изпо­тяване, студенина, тръпки по тялото, пове­дение на болния и т.н.

При кашлица - КОГА се е появила каш­лицата, кога се усилва или намалява - часо­ве от денонощието, положение на тялото, движение или покой, лежане на определе­на страна, в затворена стая или на открито и др. КАК кашля болният - често, рядко, на пристъпи, дали кашлицата е болезнена, су­ха, влажна, особености на секретите. КЪ­ДЕ се усеща дразненето при кашлицата - в гърлото, бронхите, гърдите и т.н.

При главоболие - КОГА се е появило главоболието, има ли главоболие по време на кашлица, кога се усилва или намалява -часове от денонощието, положението на тя­лото, дали се подобрява или влошава - на открито, в затворено помещение, по време на движение или покой и др. особености. КАК се усеща болката - постоянна, тъпа, остра, притискаща, стягаща, пулсираща и др. особености. КЪДЕ - в коя част на глава­та, положение на тялото при влошаване или подобрение, дали мястото е постоянно или се променя и по какъв начин и т.н.

От особено значение са някои прояви на симптома, които ви се струват странни.

Освен за отделните симптоми много е важно да се забележат специфични особе­ности в общото поведение на болния - пси­хическо състояние - отпуснат, напрежение, страх, мятане в леглото и др., апетит - пред­почитание и отвращение към храни, жаж­да - увеличена, намалена, за какви напит­ки, студени или топли, изпотяване - кои части на тялото, мирис на потта, кога се по­ти и т.н.

Както е казал създателят на хомеопатия­та Самуел Ханеман - трябва да бъдем непредубедени наблюдатели. Да оставим нас­трана тълкуванията и да забележим всички особености на острото състояние.

Нагоре