« обратно към: Хомеопатични случаи с растения и животни

19 юни 2012

Ревност в окото

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Карол БЕСЕТ

хомеопат Канада (Интернет)

 

Кая е "руса" лабрадорка, ро­дена на 18 септември 1994 г. През октомври 1995 г. Жозе ме попита дали нямам някакво ле­карство за Кая - дясното й око беше малко подуто и сълзеше. Разпитах за модалностите и тя ми каза: "Изглежда се влошава като влезе вътре. Вчера прекара деня навън, на вятъра и мисля, че стана по-зле, когато влезе на топло." Единствените симпто­ми, които успях да събера бяха: влошаване от вятър, няколко де­тайли върху секрета - вид, коли­чество. Сълзата се стичала по ко­зината и оставяла следа.

След реперторизация предписах Еуфразия 9 С, по една доза за три дни.

Симптомите намаляха, но не изчезнаха напълно. След доза от 30 С последва подобрение и след това симптомите постепенно из­чезнаха.

Но през пролетта на 1996 г. симптомите отново се върнаха. Жозе забеляза, че окото на Кая започваше да тече през пролет­та и есента - сезоните, когато тя си сменя козината. Според вете­ринаря - миглите на Кая влиза­ли в окото й и това обяснявало сълзенето.

С тези хипотези реших да раз­питам Жозе за поведението на Кая, за да намеря лекарството й - не само за окото й, и не само палиативно.

След известно наблюдание си дадохме сметка, че не става дума за влошаване от вятъра, а за влошаване при влизане в къщи. Научих също, че Кая обича чист въздух и щом вкъщи стане твър­де топло тя отива да легне в ан­трето, най-хладната част на жи­лището. Нощем буди стопаните си, за да я пуснат в гаража (там няма парно), ако ателието, къде­то спи, стане много горещо.

Кая се страхува от другите ку­чета. Щом види чуждо куче за­почва да джавка, след това отс­тъпва и се залепва за стопаните си. Тя е ревнива - поне два пъти седмично Жозе гледа Шадоу, кучето на брат си и когато Жозе, съпругът й или децета започнат да галят Шадоу, Кая се сърди и излиза. Сякаш им казва: "Вие го избрахте, няма да ме имате."

Предписание - Пулсатила 30 С, еднократно.

След тази реперторизация мисля ,че разреших проблема. Два дни по-късно окото на Кая престана да тече. През есента на 1996 г. при поникването на но­вата козина, окото й отново за­почна да тече, но много по-мал­ко от предишния път, през про­летта. Дадох й Пулсатила 200 С и както и при 30 С, на втория ден окото се възстанови.

През пролетта на 1997 г. Кая премина периода на смяна на ко­зината без проблеми в окото и се чувстваше добре.

Нагоре