« обратно към: Хомеопатични случаи с растения и животни

28 януари 2013

Хомеопатия в селското стопанство - втора част


превод от руски: Нели Тотева

 

лавандула 2.jpgПредставете си първата полза за фермерите: спада цената на лечението най-малко с 75%, а може даже с 90%. После, той може да продаде продукцията си като органична, получавайки за нея най-добрата цена. Освен това, никога повече той няма така силно да рискува със здравето, използвайки пестициди, и цената на неговата медицинска застраховка ще намалее. Също така, той ще живее на по-чиста земя, ще спре да замърсява подпочвените води и по такъв начин ще съдейства за по-доброто стопанисване на нашата планета и чистотата на околната среда.

Същите ползи има и за потребителя – по-здрава храна, без отрови, съответно снижаване на медицинската застраховка и по-добро качество на живот. Това ще намали значително правителствените разходи за здравеопазване – сега не е възможно да се изчисли сумата от икономиите. Като следствие, това може да доведе до значително намаляване на данъците, което ще позволи на хората да купуват вещи, които сега не могат да си позволят. В значителна степен това ще помогне да отслабне икономическата криза, в която сега се намираме и значително ще съкрати нейната продължителност.

По-чистата околна среда ще донесе и други ползи. Ако се отчете, че получаваме реколта от 50% по-малко обработваеми земи и също ако се има предвид, че 30% от реколтата се губи поради вредители и болести, ще разберем, че нашата реколта показва ниска производителност спрямо употребата на въглероден двуокис, СО2. Ако също така отчетем, че 30% от нашите гори страдат от същото, ще се сблъскаме с факта, че, поради болестите на растенията, поглъщането на СО2 е спаднало на 50%. Ако бъде приложена хомеопатията, ние ще имаме няколко ползи от този сценарии:

  1. Растенията ще бъдат повече и по-здрави, т.е. ще се увеличи поглъщането на СО2.
  2. Нарастване броя на здравите дървета ще окаже същия ефект спрямо СО2.
  3. Площта на зелените насаждения върху нашата планета ще се увеличи с 30%, при това те ще поглъщат повече СО2, отколкото могат да го правят болните растения.
  4. Емисиите на парникови газове може да се намалят един и половина-два пъти.

Може да мислите, че моите изчисления нямат връзка с делото, но трябва да имаме предвид, че болните растения намаляват потреблението на 50%. Добавете към тях 30% от такива, които изобщо не го поглъщат. Като цяло, поглъщането на СО2 сега е значително под нормата.

Известно е, че пестицидите, хербицидите и фунгицидите се приготвят от изкопаемо гориво, както и торовете, затова намаляването на тяхната употреба и прекратяването на тяхното производство ще съдейства също така за намаляване на емисиите на парниковите газове за сметка на фермерските стопанства с 30-50%, което е доста осезателно.

Хомеопатията не само ще подобри здравето на растенията, но и ще съдейства те да израстват по-високи и по-едри, така че увеличеният обем листа ще доведе до ръст в поглъщането на СО2. Това увеличение ще представлява 30-50%. В сравнение със съществуващата норма на поглъщане, приета за 100%, може да се постигне увеличаване на поглъщането до 160%

Silicea, освен ползата, отбелязана от Щайнер, притежава някои други характеристики, особено важни за селското стопанство. Първо, тя способства за покълването на семената, което ги прави жизнеспособни почти на 100%. После, тя укрепва растението. Най-добрата черта на Silicea е нейната способност да направи зелена пустинята за рекордно време, помагайки на пясъка да задържа огромно количество вода в течение на продължително време – до 6 седмици след пръскане; водата се задържа в джобове под повърхността до такава степен, че вкарвайки тук лопата, я вадиш мокра. Моите експерименти в Австралия показаха, че участък с площ 100 ха в пустинята се раззелени за 3 месеца и остана зелен. Озеленените пустини могат да увеличат изключително много площта на нашата обработваема земя и така да се увеличи поглъщането на СО2 с още 30-40%. Това ще помогне също да бъдат смекчени проблемите с глада в света и да се обезпечи достатъчно продоволствия за цялото население на земното кълбо. При условие, разбира се, че по равно разделим придобивките.

Тъй като здравите хора мислят много по-хармонично, доста вероятно е, че хомеопатията за хората и за домашния добитък също ще донесе голяма полза, и навсякъде ще бъде прилагана с много по-голямо желание. Това ще доведе до още по-голям спад в разходите за здравеопазване, които в настоящия момент в различните страни представляват, примерно, 10%, ако не и повече, от брутния вътрешен продукт (БВП). Ако отчетем също, че по-здравите хора са по-трудоспособни, то ползите са зашеметяващи, защото  БВП ще нарасне най-малко с 20%, защото времето, загубено поради болести, е огромно. Накратко казано, ползите далеч надхвърлят разходите за преобразувания, и колкото по-рано ги осъществим, толкова по-добре. Бихме могли даже да излекуваме цялата планета за сметка на тази част от стойността, която отива за технологически „решения”, които само предизвикват още повече проблеми. Понеже здравите хора са по-малко склонни към експлоатация, тази идея не е толкова неправдоподобна, колкото изглежда.

 

Като се има предвид текущото състояние на икономиката и ръста на световните потребности, агрохомеопатията започва да изглежда по-малко утопична. Работата в Индия изглежда доста многообещаваща. Позволете ми да попитам за дозата и потенциите. Какви потенции се използват и има ли нужда от много дози за „лечение”? Има ли нужда от някакви предпазни мерки?


При лечение на растенията трябва по-голяма предпазливост, отколкото при лечение на хора, в смисъл, че растението реагира по-чувствително на хомеопатичните лекарства. Естествено, лекарството, което не подхожда на растението, не предизвиква въобще никаква реакция, като например Nux vomica. Растенията не страдат от тетанус, затова Nux vom не въздейства върху живота на растението. В границите на конституцията на растението, за която вече говорихме, всяко лекарство, което е ефективно за едно растение от дадено семейство, е ефективно за цялото семейство.

Всяко лекарство, което е приготвено от растение на семейство-компаньон също ще се окаже ефективно. В качеството на пример можем да споменем за босилек и домат или за боб и картофи. Тук растенията, които имат нужда от лечение, се отнасят към семейството на Solanacea (барабоеви – картофи, домати, татул, тютюн, беладона и т.н. – бел.на прев.), а тези, които се използват като лекарство, принадлежат към семейство Leguminosa (бобови) и Labiata (устоцветни).

Дозата зависи от някои обстоятелства, но обикновено се предпочита потенция 6Х. Ако е необходимо да се отблъскват насекоми, понякога по-ниската потенция работи по-добре, например 3Х, защото може да има нужда от по-голямо количество вещество – феромоните представляват активен компонент, който изчезва в по-високите потенции.

По-подробно: 10 капки 6Х се разтварят в литри вода, разтръскват се 50 пъти и понеже после разтвора се разпръсква върху голяма повърхност и трябва да послужи на голямо количество растения, той се разтваря още веднъж с 200 литра вода и вече този разтвор се използва за обработка на растенията. Очевидно е, че всички феромони действат добре при такива разреждания.

Може да се наложи повторение, примерно, след 3 месеца – казвам „може би”, защото всичко зависи от сериозността на проблема, от природните условия и състоянието на растението в последващия период. За сочните растения, които се отглеждат с използване на химически торове, повторението е необходимо, органически отгледаните растения може да не се нуждаят от никакво повтаряне, просто защото тяхната конституция е по-силна. Това засяга едногодишните и двугодишни растения. Дърветата са съвсем друго нещо, но и тук зависи от това, как ги отглеждат. Въпреки това, тук също виждаме, че повторението може да е необходимо в зависимост от проблемите и тяхното общо състояние.

Сравнете тези действия с това, което се случва в обикновеното селско стопанство, където фермера пръска растенията от 10 до 16 пъти в течение на един вегетационен период, за един проблем и предимствата на хомеопатичния метод са очевидни. С простите вещества трябва да сме предпазливи – повторение се допуска само в случай на крайна необходимост, защото те оказват много по-дълбоко действие. Това е очевидно даже при лекуване на хората, но е особено важно за растенията, защото тяхното хранене и съществуване е основано на тези елементарни вещества. Поради тези съображения е ясно, че микроелементите са много по-важни, отколкото макроелементите. Silicea, например, може да озелени пустинята, но също така и лесно да я създаде, ако се използва прекалено често или не навреме.

Киселините, като оцетна, лимонена и оксалова, са още по-опасни за растенията, в смисъл, че те участват в цикъла на Кребс, който регулира дишането. Ако искате да убиете растението „плевел”, то просто повторете обработката два пъти в течение на 24 часа и на следващия ден растението ще умре. Същото се отнася за фосфорната киселина, но тази киселина се използва избирателно – не всички растения реагират на нея по този начин.

Най-доброто време за обработка на растенията е при облачно небе, защото ултравиолетовите лъчи разрушават лекарството (затова се съхраняват в бутилка от тъмно стъкло). Това разрушение с ултравиолетовите лъчи също така помага бързо да се премахне действието на лекарството, когато това е необходимо, както в случаите с хербицидите, така че реколтата може да се засява 24-48 часа след като е било дадено лекарството. Ултравиолетовите лъчи гарантират също, че 48 часа след обработка с лекарството не са останали никакви следи, т.е. по такъв начин е невъзможно да се замърси почвата, подпочвените води и останалите съставящи на околната среда.

Също така е желателно да се избягва вдишването на самия разтвор, ако използваме разпръскващо оборудване, може да получим доказване на лекарството. Разпръскването може да е необходимо в градините с плодни дръвчета, където другите средства няма да се окажат толкова ефективни. Въпреки, че много лекарства в това отношение са безвредни, много са и не съвсем безвредни, което е добре известно на всеки хомеопат, който изпитва лекарствата върху себе си. Така, че спрея не е най-предпочитания начин за използване на лекарствата, в смисъл на безопасност. Много по-добре се използва устройство за поливане „на струйка” или просто да се излее  разтвора от лейката върху корена.

За пример направих реперторизация, използвайки вашата книга.

-          Гниене на плодове: Ferr-р, Ferr-s, Calc-p.

-          Влошаване от влажност: Am-c, Am-mur, Calc-p, Camphora, Sulph, Zinc.

-          Прекалено опрашване: Acon, Аmm-с, Calc-p, Ferr-m, Ruta.

-          Дълги тичинки: Calc-p

-          Мек епидермис: Calc-p.

За развитието на агрохомеопатията като наука, трябва ли изследванията да се провеждат в широки мащаби? Могат ли нашите читатели да вземат някакво участие в такива изследвания?

Разбира се, читателите могат да вземат участие – всъщност и аз исках те да участват, даже просто, за да се убедят, че методът е правилен и нека да поправят, и опровергаят грешките, които аз, разбира се, съм направил. В края на краищата някои от тези лекарства не са минали доказване, но са включени въз основа на сходство в симптомите в непотенциран вид, особено елементарните вещества.

В началото се занимавах само с парковете и с обектите на общинското озеленяване, защото нямах градина, когато живеех в града. Някои приятели отглеждаха марихуана, но не искаха да рискуват своите растения заради моето любопитство, но те бяха готови да пробват моите лекарства в качеството на последно средство, ако техните химически разтвори по никакъв начин не можеха да решат някакъв проблем. Сред първите ми експериментални обекти бяха и стайните растения. После заминах за Австралия, където перспективите за експериментите бяха доста по-добри, както вече ви казах. За повечето мои опити използвах лехи 2м на 10м и отглеждах по различни начини различни растения: овошки, декоративни растения, цветя и ашладисани дървета.

Направих 5 лехи, в които отглеждах различни видове растения, а понякога едно растение на една леха, друго – на друга, разполагах растенията в съответствие с различни методи, например:

  1. В съответствие с ортодоксалната агрокултура, използвах химически торове;
  2. В съответствие с органическите методи, използвах композ и оборски тор;
  3. Прилагах биологичния метод, който използва растения-компаньони, за да избегне болести и вредители, и да примами хищниците.
  4. Прилагах биодинамичния метод, който използва препарати, приготвени от кравешки тор, например, В500.
  5. Използвах метода на пермакултурата, който се основава върху отглеждането на малко количество растения, които са заобиколени от много други растения – така наречените растителни съобщества.

 

продължава..................

 

източник: тук

Нагоре