« обратно към: Хомеопатични случаи

23 май 2013

Живите барометри

С любезното съдействие на в. „Хомеопатия за всички"

 

Диана БОТЕВА
science_air_pressure.gifГоляма част от хората, които ид­ват със ставни проблеми са чувс­твителни към промяната във вре­мето. Обикновено те споделят:

"Преди да са казали, че се раз­валя времето, коленете започват да ме болят. Преди дъжд или когато е облачно - също. Когато си сло­жа краката в топла вода, болката ме отпуска."

"Сутрин, при ставане имам спаз­ми в подбедрицата, но сега от мъг­лата съм по-зле."

"През нощта ме боли кръстът и трябва да стана и да се раздвижа. След това ми олеква и заспивам отново. Но ако духа студен вятър, или съм на течение, болката е мно­го по-голяма."

Това са цитати на хора, излеку­вани с Рус-токсикодендрон (Rhus-tox.). Опитът ми показва, че в по­вечето случаи те са работили дъл­ги години на открито, на течение, на студ или тежък физически труд. Влошават се от студ, течение, вла­га, дъжд или сняг и се подобряват от топлина.

Използвала съм това лекарство и в остри случаи. Тогава пациен­тът, независимо че се чувства не­разположен, с температура и бол­ки в ставите или костите, против­но на лекарските съвети за "пазе­не на леглото" е неспокоен, раз­хожда се или ... си прави крос. След това взима горещ душ и се подобрява. Обикновено така си лекуват настинките или грипа те­зи, които дълго време са се зани­мавали със спорт.

 

Но има и други лекарства баро­метри. И проблемите там далеч не са само ставни.

Д.С. на 39 години, омъжена с 2 деца. Посети ме на 1 ноември 1998 г. Оплакваше се от силно главоболие, което влачи повече от 20 години. Болката е най-различна - понякога в челото, във вертекса или в слепоочията. "Но винаги имам чувството, че нещо ми дъл­бае в очите. Идва ми да ги изва­дя."

От най-леката настинка й се за­пушва носът. От студена вода или газирано - сухота и болка при прег­лъщане. Болките в костите на кра­ката ("като че ли длето ми дълбае") са от ученическите години. През лятото, вечер, има усещане за жар по ходилата. Много често заспива като си потопи ходилата във вода и оцет, иначе не може да си наме­ри място, така парят. Зиморнича­ва е ("през зимата лягам на печ­ката за да се стопля"), но ако е малко по-облечена веднага започва да се поти. А през лятото - много силно. Потта оставя жълти петна върху бельото.

След брака й се появява колит. Коремът се подува след хранене, сякаш е в напреднала бременност. Къркори, има газове. Много чувс­твителен на допир. Като си обър­не главата назад - болки във вра­та и гърба.

"В началото бракът ми беше щастлив. Но свекърва ми застана срещу мен, без да съм й казала ло­ша дума. Мисля, че тя ми прави магии непрекъснато. Животът ми се превърна в истински ад. Съп­ругът ми и родителите му ме обви­няваха в какво ли не. Плачех неп­рекъснато. Спях неспокойно. За­почнах да се събуждам в 4 ч. без причина. Страхувах се за бъдеще­то си. Нямах работа, пари, живе­ех при тях. Впоследствие не издър­жах, взех си децата и се върнах при родителите си".

Стряска се много лесно, полу­чава сърцебиене, сякаш сърцето й ще изкочи. Много лесно се изморява. Не може да се изкачи до 3-я етаж без да си почине. Стра­хува се от вода ("едва не се уда­вих на изпита"). Страхува се и от кучета.

-  Как се чувстваше в семейст­вото на съпруга си?

-  Бях най-нещастна. Имах жела­ние по някакъв начин да им отмъс­тя, ако имах възможност бих ги уби­ла, бих ги унищожила.

-  Какво се случи преди 20 години, свързваш ли с някакво прежи­вяване появата на главоболието си?

-  Да, беше през лятото преди да се омъжа. Бях се разделила с при­ятелки и се прибирах около 21 ч. Усетих, че някой върви след мен, след това ми "налетя" и ме събо­ри. Разпищях се и дойдоха хора. Извикаха милиционер. Бях само охлузена, но много уплашена и не можех да стана. Повръщах. Но най-много се ядосах на това, че в това състояние милиционерът ме питаше какво правя по това вре­ме на улицата. Заведох дело. Ад­вокатът се нахвърли върху мен, жена му ехидно ми се смееше. Из­лязох с плач от делото, защото ед­ва ли не аз бях виновна, че този идиот ме нападна. Сякаш не беше нормално да се прибера в 21 ч. през лятото сама.

 

Когато завърши интервюто мно­гократно препрочитах случая. Имаше много ясни симптоми, ко­ито можех да реперторизирам. Но Анджела Нийдъм ни учеше, че чо­век не е съвкупност от симптоми. И първото, за което си помислих беше на кое лекарство толкова му е повреден "терморегулаторът", че през лятото си държи краката във вода, за да се охлажда, а през зи­мата лежи върху печката, за да се стопли. И при следващото препрочитане "видях" делюзията, че е за обиколена от врагове - свекър и свекърва, насилникът, милиционе­рът, адвокатът - всички те бяха срещу нея. Вече се досещах кое е лекарството. И реперторизацията го доказа: 1. Делюзия, заобиколен от врагове. 2. Желание да убива. 3. Тревожност за бъдещето. 4. Страх от вода. 5. Страх от кучета. 6. Топлина и студ влошават. 7. Чув­ствителен на шум. 8. Болка, дълбаеща костите. 9. Изпотяване, цапа бельото в жълто. 10. Болка, дълбаеща очите. 11. Сън, събуж­дане в 4 ч.

Предписание - Меркуриус LM 1.

Последва силно главоболие след 3 дни и спиране на лекарст­вото. Следваха болки в раменете, които слязоха в гърба, корема, ко­ленете и изчезнаха. Подобри се сънят. Давах лекарството още два пъти в потенция 200 С. Подобриха се всички симптоми. Преди месец ми се обади, за да изпрати дъще­ря си. За себе си ми каза, че е доб­ре и оттогава не е имала главобо­лие. Разбрах, че живее в нов дом отново със съпруга си и децата си.

Сигурно не всичко е по вода, но и това ако не е добре ...

Нагоре