« обратно към: Хомеопатията днес

19 май 2020

Може ли хомеопатията, на практика мек терапевтичен подход, да оцелее и да се развива в свят на насилие и агресия?

Джордж Витулкас1

george vithoulkas

1University of the Aegean, Greece

Хомеопатия

Адрес за кореспонденция:

George Vithoulkas, Alonissos, North Sporades, 37005 Greece (e-mail: george@vithoulkas.com).

Резюме: Този кратък трактат е насочен към философския въпрос за мястото на хомеопатията в нашия съвременен свят. Въпросът, който се поставя, е дали терапевтична система, която е мирна, мека и ненасилствена като хомеопатията може да оцелее и да се развива в общество, което често проявява точно обратните характеристики. По-голямата част от нашето съвременно общество повече се интересува от бързи и впечатляващи излекувания, дори когато те могат също така да доведат до странични ефекти, докато хомеопатията може да предложи решения с персонален подход, които изискват много часове обследване на случая от хомеопат, за да се намери правилното индивидуално лекарство, чиято цел е да доведе до положителни резултати, такива каквито терапията може да осигури при тежки хронични случаи.

Направен е изводът, че хомеопатията не се вписва лесно в модерното и агресивно общество, което предпочита бързи и инвазивни решения за своите критични проблеми.

Ключови думи: ► хомеопатия ► обществоо ► насилие ► агресия ► индивидуализирана терапия

 

Заглавието на тази статия е един основателен въпрос, който измъчва моето съзнание от почти три десетилетия и ме занимава все повече и повече напоследък. Неговият отговор е съдбовен за мен и за моите студенти, които прилагат този терапевтичен подход. Дори когато хомеопатичният лечебен потенциал е очевиден за милиони пациенти и за много хиляди хомеопати и независимо от многобройните публикации за нелечими случаи в медицинските списания1–15, ние все още сме далеч от това да видим хомеопатията като общоприета медицинска специалност. Не е ясно дали хомеопатията някога ще може да заеме законно полагащото й се място в лоното на общата медицина. Това е странен парадокс, независимо от доказателствата, че класическата хомеопатия успешно лекува хронични състояния, които са считани за нелечими от конвенционалната медицина, хомеопатията все още си остава нещо, до което на медицинските авторитети им е неприятно да се докоснат. Ако в конвенционалната медицина се открие лечение за нелечими преди това хронични заболявания, такова откритие би било в заглавията на световните новини; но докладите за подобни хомеопатични излекувания се посрещат със социално мълчание! Аз се опитвах да осмисля, какво се случва с хомеопатията и защо нейните забележителни резултати не се оценяват така, както заслужават.

Хомеопатията е терапевтична система, имаща за цел да възстанови умствения, емоционалния и физическия баланс на организма. Тя е най-„миролюбивата“ терапевтична система, съществуваща от два века с впечатляващи записани случаи на излекуване, и въпреки всичко тя остава на заден план през цялото време. В опита си да дам обяснение на този парадокс, аз ще започна с пример от ежедневната клинична практика. Стресиран, депресиран, несигурен, раздразнен и изпълнен с тревоги пациент, който е под натиска на ежедневните си трудности и който страда също така от множество болки и физически дискомфорт, търси помощ от хомеопатията. Хомеопатът ще обследва условията, които са довели до такъв дисбаланс и понякога след часове задълбочена работа и изучаване на случая ще се опита да намери правилната субстанция – личното лекарство – за този човек, за да го „настрои отново“16 и да осигури връщането му в състояние на здраве. След като е взето индивидуалното лекарство, здравето на пациента се възстановява с цялостен баланс и усещане за благоденствие.

Това, което е важно, е колко дълго този физически, емоционален и умствен баланс може да продължи при този чувствителен пациент, когато той или тя живеят в свят, който е толкова явно повлиян от насилие и агресия? Колко дълго може имунната система – вътрешната защита на организма – да остане в баланс в среда със замърсена атмосфера, с храни пълни с химикали, и отгоре на всички тези неща във водовъртежа на безмилостна надпревара и агресия, толкова често срещани в обществото?  Опитът показва, че така възстановеният баланс няма да се задържи твърде дълго: при такъв стрес чувствителният пациент отново ще започне да се чувства недобре. Проблемът е, че веднъж върнал се обратно в балансирано състояние, той е много по-чувствителен от вече компрометирания организъм.

В много случаи, пациентът няма да се върне към хомеопатията, мислейки, че излекуването би трябвало да продължава вечно. Факт е, че пациенти, които живеят в модерното общество, трябва да се справят с много препятствия пред тяхното здраве. Модерното общество, което ние сме създали подтиква хората дори към още по-голяма агресия. Нормална практика е натрупването на материални притежания над всичко друго, понякога това приема формата на безчовечност. Идеята да ни управляват образовани и способни хора отдавна е изчезнала от колективното съзнание, докато заграбването на властта по всички възможни начини е общоприета норма. Всички тези състояния създават бариери от тревожност, фобии и депресия пред здравето на хората. Тези, които търсят и прокламират духовен напредък за себе си и за обществото отказвайки да правят компромиси със своята собствена съвест и морална етика, днес се смятат за безсъдържателно и слабо малцинство. Само малко на брой подобни индивиди могат да бъдат открити сред различни групи граждани – например сред учените, артистите, хомеопатите, социалните работници, вярващите или търсещите духовност – но всички такива хора са или маргинализирани поради техния миролюбив темперамент, или тези, които все още се борят, ще бъдат изтощени, тъй като по-голямата част от обществото е толкова наситена с насилие и корупция, че почти автоматично отхвърля каквито и да било опити за промяна от страна на малки групи, които търсят мир и справедливост. Да, сега това са групите, които заслужават и ценят излекуването получено чрез такава миролюбива терапия. Тези хора, независимо че те са стълбовете на обществото, се чувстват безсилни да наложат система за лечение, която им е служила толкова добре и толкова ефикасно.

Насилието, във всичките му форми – между държави, между нации, между терористични групи, осъществявано от всеки, който притежава някаква сила срещу по-беззащитните групи – взема надмощие в съвременния свят. И така става интересно как конвенционалната медицина със своя в по-голямата част от случаите инвазивен подход се напасва толкова добре с менталността на обществото днес и следователно доминира  съвременния здравен сектор. За да доразвием първоначалния въпрос на тази статия: в такова общество, възможно ли хомеопатията – една ненасилствена терапевтична система, която се опитва да възстанови вътрешния мир и баланс – да оцелее и да се развива?

Освен ако човек, особено най-чувствителните  и осъзнати, е способен да вложи значително съпротивление на основните трендове на корупция и агресия, но той или тя ще установят, че е безкрайно трудно да поддържат своя емоционален баланс. Живеейки в среда, където вземат връх корупцията и личният интерес, това може да накара чувствителните хора да компрометират своята съвест и своя морал в името на собственото си оцеляване. Като резултат такова поведение ги прави тежко болни още от самото начало на техните усилия. При такива условия е трудно за един крехък, раним човек да поддържа своето здраве и да се чувства добре за дълъг период от време дори при най-добрата хомеопатична грижа за здравето.,

Твърде логично е да направим заключението, че хомеопатията не е терапевтичен подход, подходящ за съвременното модерно „развито“ общество, че тя никога няма да бъде практикувана масово в нашия съвременен свят и че тя никога няма да бъде приета истински от медицинските училища – освен от някои новаторски медицински институции, които имат визионерско управление. Това е причината, поради която аз винаги съм твърдял, че конвенционалната медицина в развития свят не би трябвало да се плаши, че хомеопатията ще нахлуе в нейното пространство.

Хомеопатията е получавала и ще продължава да получава одобрение само от тези малко практикуващи с високи идеали, които все още вярват в едно свободно и справедливо общество – едно идеално общество – което би могло да се появи след много време и след много страдания. На меката форма на медицинска практика не ще бъде отредено място да се развива в утрешния свят, освен ако и докато дните на постоянните атаки върху моралните ценности не останат в миналото. Но, реалистично, ще се случи ли това? Моето усещане е, че дори ако пророк с необикновени качества и сила би се появил утре, подбуждайки масите да помогнат за елиминирането на насилието и корупцията и да установят мир и справедливост по земята, какъв би бил най-вероятният сценарий? Нашето модерно общество би убило пророка!

Не е деклариран нито един конфликт на интереси.

References

1. Alibeu JP,Jobert J. Aconite in homeopathic relief of post-operative pain and agitation in children [article in French]. Pediatrie 1990; 45:465–466

2. Chabanov D,Tsintzas D,Vithoulkas G. Levels of health theory with the example of a case of juvenile rheumatoid arthritis. J Evid Based Integr Med 2018;23:2515690X18777995

3. Chapman EH, Weintraub RJ, Milburn MA, Pirozzi TO, Woo E. Homeopathic treatment of mild traumatic brain injury: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Head Trauma Rehabil 1999;14:521–542

4. Denisova TG, Gerasimova LI, Pakhmutova NL, Mahesh S, Vithoulkas G. Individualized homeopathic therapy in a case of obesity, dysfunctional uterine bleeding, and autonomic dystonia. Am J Case Rep 2018;19:1474–1479

5. Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, Turner P, Belon P. Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia). BMJ 1989; 299:365–366

6. Itamura R, Hosoya R. Homeopathic treatmentof Japanese patients with intractable atopic dermatitis. Homeopathy 2003; 92:108–114

7. Lamont J. Homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Br Homeopath J 1997;86:186–200

8. Mahesh S, Jaggi L, Jaggi A, Tsintzas D, Vithoulkas G. Individualised homeopathic therapy in ANCA negative rapidly progressive necrotising crescentic glomerulonephritis with severe renal insufficiency – a case report. J Med Life 2019;12:49–55

9. Mahesh S, Mallappa M, Tsintzas D, Vithoulkas G. Homeopathic treatment of vitiligo: a report of fourteen cases. Am J Case Rep 2017;18:1276–1283

10. Mahesh S, Mallappa M, Vithoulkas G. Embryonal carcinomawith immature teratoma: a homeopathic case report. Complement Med Res 2018;25:117–121

11. Mahesh S, Shah V, Mallappa M, Vithoulkas G. Psoriasis cases of same diagnosis but different phenotypes—management through individualized homeopathic therapy. Clin Case Rep 2019;7:1499–1507

12. Tenzera L, Djindjic B, Mihajlovic-Elez O, Pulparampil B, Mahesh S, Vithoulkas G. Improvements in longstanding cardiac pathologies by individualized homeopathic remedies: a case series. SAGE Open Med Case Rep 2018;6:2050313X187928

13. Tsintzas D, Jaggi A, Jaggi L, Mahesh S, Vithoulkas G. Heterotopic ossification in a 7-year-old female patient treated with individualized homeopathy: a case report. Clin Case Rep 2019;7: 2526–2533

14. Văcăraş V, Vithoulkas G, Buzoianu AD, et al. Homeopathic treatment for postpartum depression: a case report. J Evid Based Complementary Altern Med 2017;22:381–384

15. Vithoulkas G,Văcăraş V,Kavouras J, et al. Homeopathic treatment for prolonged postoperative coma: a case report. J Med Life 2017; 10:118–121

16. Vithoulkas G. Levels of Health. Alonissos, Greece: International Academy of Classical Homeopathy; 2019

17. Vithoulkas G.The Science of Homeopathy. New York: Grove Press; 1981

Статията е преведена от Лилия Димитрова
Оригиналa на статията може да намеритe на адрес https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710020

Нагоре