« обратно към: Споделено от пациенти

02 юли 2012

Огромен абцес

 

 

 

Получих лека болка в 6-и и 7-и зъб, които са об­лечени с корон­ки. Прегледът и снимката ус­тановиха, че са възпалени ко­рените на 6-и зъб. Болката бързо се усилваше и скоро стана нетърпима. Получих главоболие. Започна да ме тресе. Усещах вътрешна тем­пература. Лимфните възли се подуха. Не можех да отварям устата си. Говорех трудно, зъ­бите ми пулсираха.

Зъболекарката свали корон­ките и се опита да извади щиф­товете, но от болката ми стана лошо. Предписа ми антибио­тик, като уточни, че е доста си­лен, и за да го вземам трябва да имам здрав черен дроб и бъбреци. Обадих се на хомеопата си. Тя ми предписа последо­вателно Арника, Хепар сулфур и Силика. До вечерта болката изчезна, но продължвах да усе­щам пулсации в зъбите си.

На другата сутрин, от вът­решната страна на венеца на 6-и и 7-и зъб се появи огро­мен абцес. След спукването му изтече голямо количество гной. Усетих огромно облек­чение. Отокът на лимфните възли бързо спадна. Започнах да говоря и да се храня без затруднение. Два дни след приемане на хомеопатични-те лекарства проблемът прес­тана да съществува.

За пореден път разбрах, че хомеопатията и бързата на­меса на добрия хомеопат правят чудеса. Благодаря !

Д.Б, София

Нагоре