« обратно към: Материя медика

06 октомври 2011

Aurum muriaticum

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  "Класическа хомеопатия"


Лилия Димитрова

Aurum-muriaticum представлява неустойчива разтворима сол на златото - златен трихлорид (АuClз). Симптомите на лекарството в основата си са подобни на тези на Aur-met, но някои от тях са специфични или по-подчертани при едно­то, отколкото при другото. Aur-mur. е сикотично лекарство, което кара потиснати сек­рети да се появяват отново [2].

ПСИХИЧЕСКИ СИМПТОМИ:

Идеята за Aurum според Шолтън включ­ва: задържане на властта, отговорен, консер­вативен, защитник, добрият пастир, пазач, опекун. Muriaticum съответно: прекъсване на взаимоотношенията майка-дете, грижи за отглеждането, загрижен и търси внимание, тъга, самота, антисоциален.

От съчетанието на двата елемента се по­лучава противоречивата същност на лекарст­вото: да има управляваща позиция и да бъде добра майка.  Според Шолтън основните пси­хични характеристики, свързани с тази идея са:

- Тя иска да прави и двете горепосочени неща добре, защото е много отговорен човек.

Aur-mur. са силни и не се предават лесно, така че могат да се нагърбят с много задължения. Ако е необходимо ще спят само по няколко часа и ще стават рано сутрин да вършат до­макинска работа. Огромна отговорност към собствените деца - държи се така, като че е единственият човек, който може да ги отгледа правилно. Това я прави твърде тревожна и може да се притеснява, че нещо ще се случи с тях. Става свръхпротективна, иска да защити делата си от всички възможни опасности. Иска те да пораснат като отговорни възрастни, да имат добра работа, за предпочитане началническа.

Желанието да заемат лидерската пози­ция е за сметка на семейството им. Управлен­ската работа им пречи да се грижат за децата си. На първо място стои работата, а семейст­вото страда от това. Като че ли Aur-mur. жертва децата си, за да направи повече добрини за обществото.

Чувстват се отговорни към тяхната соб­ствена майка, особено ако тя е възрастна и безпомощна, и са задължени да се грижат за нея поради това, което тя е направила за тях в миналото. Не могат да я изоставят, дори ако тя се е превърнала във оплакваща се, трудна и властна възрастна жена.

Свръхпротективността може да настрои децата срещу майката. Те се чувстват задуше­ни и се опитват да се избягат колкото е възможно по-скоро. А майката не може да раз­бере как хората могат да са толкова безотго­ворни и антисоциални, че изведнъж да забра­вят задълженията към родителите си. И като резултат тя изпада в депресия и мисли за са­моубийство.

Идеята за кралицата-майка. Първата задача на добрия крал е да се погрижи за поданиците си дори за сметка на семейството си.

Делюзиите на Aur-mur. са много близки до есенцията на лекарството: че е по-висшес­тоящ, че е сам, че е пренебрегнал задължени­ята си. Те са критични и гневни, влошават се от противоречие, от обида. Затова с удоволс­твие избират професии, при които са „недо­сегаеми": крале, водачи, директори, управи­тели, президенти, капитани, известни спор­тисти. А и често това, че те са изпаднали в състояние на Aur-mur., е резултат от нещас­тие, някаква травма, унижение, твърде голя­ма отговорност или загуба на семейството. Нормално е да искат да бъдат някъде горе, където никакво нещастие не може да ги дос­тигне, където мислят, че всичко зависи от тях. Но там те са сами... с мислите, страховете и сънищата си.

Aur-mur. се страхува от [6]: високи места, падане, да не бъде убит, смърт, самоубийство, заболяване на сърцето, удар, лудост, тълпи, хора. за спасението на душата си, от дяволи и Бог,  да бъде сам, от вода, от опасност. Обик­новено сънуват: високи места, падане, еро­тични сънища, смърт, убийство, заболяване или смърт на приятели или роднини, огън, инциденти, обиди, насилие, вода, море, въл­ни, удавяне, деца, майка, мрачни, фантастич­ни сънища със скандали и насилие.

Когато се чувстват добре са: весели и в настроение, чувствителни, емоционални, же­лаят компания, извънредно внимателни и грижовни. С развитие на някаква патология и увеличаване на проблемите те стават много тъжни и често плачат, превръщат се в груби, мрачни, унили, оплакващи се, безпокоящи се хора, могат да се самоубият като скочат от висока сграда или се блъснат с кола в стена. Когато е сам, Aur-mur. не мисли за нищо друго освен за собствените си оплаквания и губи чувството си за хумор. Крайната фаза много прилича на другите лекарства от злат­ната серия: слабост на паметта, объркване, забравяне, безчувственост, лудост.

Ще видим елемента muriaticum в много­бройните сърдечните симптоми: силно сърце­биене, болезненост, тежест и усещане за ско­ваване в областта на сърцето. Aur-mur. е един­ствено лекарство в следните психически руб­рики, свързани със сърдечни проблеми [5]:

- Тревожност в гърдите, в областта на сърцето, от биенето му.

- Тревожност с палпитации при ангина пекторис.

- Тревожност с палпитации, умствено усилие влошава.

-  Желае компания при ангина пекторис.

- Страх (подобен на делириум) от силно биене на каротидните и темпоралните арте­рии.

- Раздразнителност, когато е сам, когато мисли за болестите си, при ангина пекторис.

- Нервно безпокойство при ангина пекто­рис

- Влошава се, когато мисли за оплаквани­ята и болестите си при ангина пекторис.

Най-общо се влошава, когато е сам и мис­ли за заболяванията си; изпитва гняв, че е болен: живее с минали събития, които са съсипали здравето му; става мрачен, затво­рен, троснат, страхлив, с черен хумор. Един­ствено лекарство е при делириум от конгестивно главоболие и при тежки сънища с усе­щане за пулсиране в главата [5].

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Освен силния афинитет към сърцето, при Aur-mur. се наблюдава и засягане на лигави­ците и жлезите [3]. Брадавици се появяват на най-различни места: на езика, на гениталии­те. Морисън смята, че трябва да се предпочи­та Aur-mur. пред Aur-met. при типични паци­енти Aurum, когато центърът на случая е сърцето, в частност с мъчително сърцебиене. Пациентът може да показва и характеристи­ки на Nat-mur., като напр. херпетиформени лезии и др.

Според Шолтън пациентите Aur-mur. се характеризират със слабост, нервност и нес­покойствие. Болките са: дълбаещи, стягащи, пулсиращи. Усещат се: подпухнали, раздути, тежки, пълни. Лигавиците са сухи, а жлезите подути, възпалени, втвърдени. Имат абсцеси и некрози. Може да се използва при парали­зи; болест на Паркинсон; мултиплена склеро­за; епилептични гърчове - клонични, тонич­ни, тетанични; рак.

Анемия. Силна простуда и треска. Изто­щителна треска (при туберкулоза). Дегенера­ция на нервната система. Подходящо е за лимфатични, скрофулозни1 конституции.

Силно безпокойство - променя непрекъс­нато положението на тялото си. Приятелите му го наричат „човек-живак". Мързел, отвра­щение към работа. Огромно изтощение на цялото тяло. По-често е засегната лявата страна. Обик­новено мъжете, които имат нужда от Aur-mur. са с тъмна коса и наднормено тегло.

Aur-mur. в частност е важно при климактерични и постклимактерични маточни кръ­вотечения, които често са проява на активиран сикотичен миазъм.

Влошава се от: изкачване по стълби, топ­лина; отвиване в леглото, през нощта, музи­ка, от почивка, седене, лежане, по тъмно, от докосване, от мрачно време, от сухо време. Много силно се влошава от живак.

Подобрява се от: студена баня и студено време, леко движение, ходене, натиск, разт­риване, от свеж въздух. На морския бряг мо­же да се подобрява и да се влошава.

ГЛАВА: Главоболие, дълбаещо, конгес-тивно, над дясното око, в костта. Постоянно парене по цялата глава, по-зле е отляво. Дър­пащи болки в челната част на главата, боц­кащ сърбеж в тази част. Мозъчен кръвоиз­лив. Лицето е червено. Гореща глава със сту­дени крайници. Падане на косми от веждите и главата. Екзостози на скулите (дясна).

ОЧИ: Възпаление на корнеята, ириса и конюнктивата. Херпес зостер. Нарушение на зрението, вертикална хемианопсия (горната част на зрението липсва). Невралгични бол­ки в лявото око. Скрофулозно фликтенулозно възпаление на окото. Хронично възпале­ние на ръбовете на клепачите, фистула на слъзния канал.

УХО: Музиката облекчава ушните оплак­вания. Обилен вонящ секрет от ухото, глухо­та и вертиго. Пареща и сърбяща болка около ухото, влошава се нощем. Звънтене в ушите, последвано от глухота, като че отвътре ухото е голямо и празно.

НОС: Притискаща болка в носа. Фронта­лен синузит. Запушен нос, озена, разязвяване, вонящ секрет. Боцкане, парене и сърбеж в носа; червенина и възпаление, последвани от обелване, излющване; настинки със сърбеж и червенина на ноздрите. Червени, подути, разязвени ноздри. Сухи жълти корички и усе­щане за запушване; понякога изтича жълт гноевиден секрет. Дълбоки цепнатини по крилата на носа.

УСТА И ГЪРЛО: Рак на орофарингса. Глосит с индурация на езика. Рак на езика. Езикът е твърд като кожа. Брадавици и ра-зязвяване на езика. Увеличено слюноотделяне. Дентална фистула, зъбобол с вибрираща болка. Има желание често да преглъща, усе­щане за тапа в гърлото, метален вкус. Дрез­гав, прегракнал глас, трудно му е да говори. Диспнея, усещане като че ларингсът е запу­шен; засягане на ларинкса при сифилис.
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА: Парещи, режещи, стягащи болки в стомаха; крампи. Твърд черен дроб. Уголемен далак. Подут корем, асцит. Забавено храносмштане. Диария, влошава се ношем, след ядене, с бол­ки в червата. Запек, изпражненията са твърди и сухи. фистула. Хемороиди, които кървят при изхождане. Кондиломи. Разраняване, обелване на кожата в областта на ануса и по перинеума. Усещане за вцепененост, вдървеност в областта на слабините. Подуване на ингвиналните лимфни възли. ГРЪДЕН КОШ: Сърцебиене, влошава се нощем в леглото, събужда пациента. Ангина пекторис. Високо кръвно налягане, инфаркт. Пулсът е ту твърде бавен, ту твърде бърз, пъ­лен, слаб, неправилен (аритмия). Остра, реже­ща болка над сърцето. Притискане над стернума. Силна кашлица с гъсти жълти храчки. Тревожно пристягане в гърдите. Астма, коя­то се влошава през нощта. Болки в плеврата, отляво; променят мястото си. Млечните жле­зи са болезнени, подути, възпалени, с възлести бразувания; рак.
КРАЙНИЦИ: Нацепване на върховете на пръстите. Напукване на ноктите по средата. Хипертрофия на всички пръсти (барабанни пръсти). Подуване на китката, с напрежение при обръщане на ръката и остра болка при хващане на предмети. Разкъсващи болки в средния пръст след хранене. Краката са поду­ти и много чувствителни от вътрешната стра­на на тибията. Екзостози. Периостити (въз­паление на надкостницата) след тиф. Необи­чайна слабост в крайниците. Усеща крайни­ците си като натъртени.
ПИКОЧНА СИСТЕМА: Топлина и сър­беж в уретрата. Парене при уриниране, усеща урината като че е твърде топла и разяждаща, със спазми на пикочния мехур. Парене и смъ­дене в уретрата, докато уринира. Непрекъс­нато желание да уринира; обилно уриниране. Оскъдна, червена гъста урина, съдържаща пясък. Увеличена уреа и наличие на урати. МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ: Възпале­ние, рак. крипторхизъм, стерилитет. Полова слабост, засилено сексуално желание, изтощителни ерекции. Силен сърбеж на главич­ката на пениса го буди нощем. Дърпане по хода на семенната връв. Болезнено дърпане в левия тестис към ингвиналния пръстен, появяващо се отново и отново без причина. Шанкър (първият стадий на сифилис). Кон­диломи. Брадавици по препуциума.
ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ: Възпале­ние, рак. стерилитет, аменорея, метрорагия. Сифилис. Матка: миома, рак. Парещи бодежи във вулвата. Парене и сърбеж във вагината. Червенина и подуване на лабията. Метро­рагия преди, по-време и след климактериума. Менструация - идва по-рано, обилна, кръвта дразни и предизвиква усещане за болка. Мен­зисът идва седем дни по-рано, продължава два дни, кръвта е ярка. Левкорея преди мен­зис. Левкорея, светложълта, особено сутрин; появява се след мензиса, много обилна, ра­зяждаща, израняваща бедрата, със сърбеж по гениталиите.
КОЖА: Кондиломи по гениталиите. Акне, херпес на устните. Екзема, която силно се влошава от слънце. Язвички или везикули по устните. Обрив от червени малки пъпки над пубиса. Оток.
СЪН: Инсомния (безсъние); сънят е нару­шен от сърцебиене. Сънливост през деня, дори докато работи. Сънливост, дълбок сън. Сънят е много неспокоен, с плашещи сънища през цялата нощ. Нощно безсъние. Често прозяване след вземане на лекарството. Про­зява се след ядене.

За сравнение: Aur., Nat-m., Lyc.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Allen, Т. F. The Encyclopaedia of Pure Materia Medica,  Internet, 2000.
  2. Boericke, W. Materia Medica with Repertory,  B. Jain Publishers PVT Ltd., India, 1991.
  3. Clarke, J.H., A Dictionary of Practical  Materia Medica B. Jain Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1994.
  4. Morrison,  R.  Desktop Guide, Hahnemann  Clinic Publishings, California, 1993.
  5. Ratzek, H.O. The Complete Materia Medica - Mind, The Netherlands, 1995.
  6. Scholten, J. Homeopathv and Elements, The  Nether-land, 1996.

Нагоре