« обратно към: Материя медика

12 октомври 2011

Хомеопатични лекарства от наркотични вещества и алкалоиди

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  "Класическа хомеопатия"


Доц. д-р Станка Михалкова

Erythroxylon   Соса

 

Успехът на хомеопатичното лечение зависи от прецизността на предписанието. То е най-точно, ако се вземат предвид рядко срещаните симптоми. Чести са случаите обаче, когато информацията за някакъв необичаен симптом не може да ни бъде полезна, защото той не е включен в реперториума, с който работим и не може да бъде използван за насочване към търсеното лекарство. Не са редки и случаите, когато при често срещани симптоми на  физическо ниво диференциалната диагноза между близки картини се основава на психическите особености на пациента. Отчитането на спецификата в психичната картина е особено необходима и за сравнителен анализ при лекарства от една и съща група.

В тази рубрика, в поредните броеве на списание „Класическа хомеопатия", ще ви запознаваме с психически симптоми, за които посоченото лекарство е единствено, при лекарства от една и съща група. В този брой разширяваме понятието група като ще направим сравнение между хомеопатични лекарства от наркотични вещества - алкалоди.

I ЧАСТ - КОКАИН,КОФЕИН, НИКОТИН

Алкалоиди

Алкалоидите са природни вещества, от растителен произход, които съдържат един или повече азотни атома в молекулата си, имат основен характер и са физиологично активни. Названието „алкалоид" е въведено през 1819 г. от немския фармацевт В. Майсингер. Броят на известните алкалоиди непрекъснато нараства. През последните години те вече надвишават 4800.(1)

Алкалоидите се срещат в по-висшите растения - най-много в  цветните. Натрупват се предимно в корените, листата, корите, семената и плодовете. Някои алкалоиди имат точно определена локализация, например морфинът се натрупва в зелените плодни кутийки, а в зрелите семена липсва. Стрихнинът се съдържа само в семената, а в плодовете липсва и т. н. Количеството на алкалоидите зависи от редица външни фактори - климат, почва, географско положение, надморска височина и др. В южните области растенията съдържат сравнително повече алкалоиди отколкото в северните. В един вид обикновено се съдържат повече от един алкалоид и рядко само един. Алкалоидите в растенията се срещат под формата на соли на различни органични ( лимонена, винена, ябълчена, оцетна, меконова, хелидонова и др.) и неорганични киселини (сярна, фосфорна и др.).(1)

Наблюдава се разнообразие във физичните им свойства. Най-често те са кристални вещества, но има аморфни и течни (никотин, спартеин, кониин). Голяма част от тях са  безцветни, но има и оцветени. Разтворимостта на алкалоидите зависи от формата, в която се намират. Алкалоидните соли са разтворими във вода, по-малко в алкохол и неразтворими в органични разтворители. При алкализиране солите преминават в бази, които са разтворими в органични съединители и по-малко във вода. С танините алкалоидите образуват неразтворими утайки, с изключение на морфина/4

Повечето от алкалоидите са с  изразена физиологична активност. Техният ефект се проявява по различни начини върху отделни органи и системи. Някои са със строго избирателно действие върху определени групи от клетки, нервни окончания или отделни центрове. Те възбуждат или задържат дадена физиологична реакция чрез централната и вегетативната нервна система, възбуждащото или паралитичното действие зависи от дозата, в която се прилагат. В алопатичната медицина алкалоидите намират приложение като чисти вещества под формата на соли, галенови препарати, а също и в комбинация с други лекарствени вещества.(1)

В хомеопатията лекарствата, получени от алкалоиди се прилагат както останалите хомеопатични лекарства - при наличие на съответна хомеопатична картина. Тяхното предписание е въз основа на тоталността на симптомите. Нямат увреждащо действие върху отделни органи и системи ( те са многократно разредени и в тях няма физическо вещество). Лечението става на принципа на подобието. Симптомите, върху които ще окажат влияние са определени чрез научни изследвания, т. нар. „доказване" при здрави хора. Хомеопатичните лекарства, приготвени от наркотични вещества не водят до наркотично въздействие и привикване, а точно обратното - могат да отстранят последствията от продължителна употреба на наркотични вещества, или да помогнат на лицето да се освободи от зависимостта. Забраната на някои хомеопатични лекарства, направени от наркотични вещества се дължи на непознаване същността на хомеопатичния метод.

Кокаин

Кокаинът е алкалоид от Екгониновата група. Кокаинът е нервна отрова. Локално той оказва селективно действие върху окончанията на сетивните нерви, които временно парализира. Има локално анестезиращо действие - изчезва усетът за болка, допир и вкус. Използва се за повърхностна анестезия под формата на хидрохлорид. Влияе върху централната нервна система като предизвиква еуфория, възбуда, следвани от депресия. По-продължителното му приемане води до пристрастяване, наречено кокаиномания. Последствията са хронично отравяне на целия организъм. Нарушават се функциите на нервната, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт, дишането и др.

Кокаинът се придобива от листата на растението Erythroxylon   Соса от сем. Linacees. То представлява вечно зелен храст, достигащ на височина до 4 метра. Расте в  тропическите зони на Америка -Боливия, Перу и Колумбия. Като култура се отглежда в много тропични страни, особено в Индонезия  остров  Ява. Това е свещеното растение на инките. Листата му са с овална форма. Растат изолирано и имат два малки израстъка, които при старите дървета се превръщат в бодли. Цветовете са бяло-жълти. Дрогата се извлича от листата. В Южна Америка, където коката се употребява както тютюна и кафето, листата се подлагат на ферментация, подобно на чаените. Когато дрогата се използва за получаване на кокаин - те веднага се сушат.

Кокаинът е главният алкалоид. Алкалоидното съдържание зависи от произхода и възрастта на листата. В южноамериканската дрога съдържанието на кокаин е 90 %, от 1% съдържание на алкалоиди. В явайската дрога съдържаниета на алкалоиди е 2.5%, но преобладава цинамил-кокаинът. Налице са и други съставки - етерично масло, восъци,танини, мазнини, хлорогенова киселина, с която се свързват алкалоидите и др. Дрогата действа тонизиращо на стомаха. Листата се употребяват за дъвкане като възбуждащо и стимулиращо средство. Хомеопатичните лекарства със съдържание на кокаин в изходното вещество са Cocainum и Соса.

COCAINUM (COCAIN.)

(Алкалоид от растението  Erythroxylon Соса)

Особеностите в психичната картина са свързани с основните характеристики на изходното вещество. Мозъчна възбуда. Безсъние.Страшни халюцинации. Има специфично усещане, че под кожата му има малки чужди телесни частици или червейчета. Виждане и усещане за насекоми по себе си или по дрехите си. Халюцинации, че части от тялото му липсват. Слухови халюцинации. Мисли, че чува неприятни забележки за себе си. Не подържа външния си вид.  В личностен план се наблюдава отпадане на моралните задръжки. Типично е състоянието на превъзбуда със словоохотливост. Смята се за свръхнадарен и има намерение да на прави велики неща в живота си. Проявява неоснователна ревност.(4)

Има 5 самостоятелни умствени рубрики(23):

Дела, желание да извърши, велики/DEEDS - desire to perform; great (Be)

Делюзии, животни за, червеи, буболечки и е покрит с тях/DELUSIONS - animals, of; worms; bugs, and covered with (Be.)

Делюзии, червеи, покрит c, той е /DELUSIONS - worms - covered with; heis (K.);

Делюзии , хората, неприятни забележки правят / DELUSIONS - people; unpleasant remarks, make (Be.)

ЖЕЛАЕ, велики дела да извърши/DESIRES - great things to do (Ph.)

Участва в 26 общи умствени рубрики с други лекарства като в 8 от тях е във втора степен (италик). По - главните от тях са(3):

Амбиция, повишена. AMBITION -increased; АМБИЦИЯ, загуба на/АМBITION - loss of; ДЪРЗОСТ/AUDACITY;

ДЕЛА, Велики дела, усеща, като че може да извърши/ DEEDS - great deeds; sensation as if he could do; ДЕЛЮЗИИ, оскърбен, че e/DELUSIONS -abused, being; Делюзии, тяло, части,липсват, части от тялото/DELUSIONS - body - parts - absent; parts of body are; Делюзии, буболечки и хлебарки, за/DELUSIONS - bugs and cockroaches; of; Делюзии, критикувана, че e/DELUSIONS - criticized, she is; Делюзии, носи се във въздуха/DELUSIONS - floating - air, in; ДЕЛЮЗИИ, слухови, илюзии/DELUSIONS - hearing- illusions of; ДЕЛЮЗИИ, шум, чува шум/DELUSIONS - noise - hearing noise; ДЕЛЮЗИИ, преследван, той e/DELUSIONS - persecuted - he is persecuted; ДЕЛЮЗИИ, преследван е бил/DELUSIONS - pursued; he was; ДЕЛЮЗИИ, преследван е бил, врагове om/DELUSIONS - pursued; he was enemies, by; ДЕЛЮЗИИ, видения, има/ DELUSIONS - visions, has; БОДРОСТ/ EXHILARATION; БЕЗСТРА ШEH/FEARLESS; СТРЕМИТЕЛЕН/IMPETUOUS; Работохолик, мания за работа/INDUSTRIOUS, mania for   work Ревност/JEALOUSY; Ревност, ирационална/JEALOUSY - irrational; ПРИКАЗЛИВОСТ/LOQUACITY; Морално чувство, липса на MORAL FEE- LING; want of; РАЗГОВАРЯ, една тема, само на/TALKING - one subject; of nothing but; ВОЛЯ, слабост на/WILL weakness of;

COCA (COCA)

Много от симптомите на Cocainum  и Соса са подобни. Специфичната характеристика за Соса е че се наблюдават много оплаквания при изкачване на голяма надморска височина. Височинната болест се характеризира със слабост, замайване, главаболие, задъхване. Има общо влошаване от умствено или физическо напрежение, изкачване. Страх от високо, при слизане надолу - да не изпусне нещо Подобрява се на открито. В личностен план водещи са качествата стеснителност, срамежливост и плахост. Има очакване за нещо страшно. Слаба воля. Чувства се изоставен, изолиран. Делюзия че се намира в пространство, отделено от света. Отсъствие на нравствени чувства. Има занемарен външен вид. Объркаността му се подобрява от кафе и измиване на лицето. Има желание за  стимуланти. Хомеопатичната картина на това лекарство може да се наблюдава като следствие от употребата на алкохол и тютюн и от нервно изтощение при бизнесмени.

Има 12 самостоятелни умствени рубрики:

ОБЪРКВАНЕ, сънливост, когато се съпротивлява/CONFCJSION of mind - drowsiness; while resisting (A.)

ДЕЛЮЗИИ, мозък, объркан, мозъкът е бил/DELUSIONS - brain - confused; brain were (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, изтощен, той е бил/

DELUSIONS - exhausted; he was (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, очакващ, той e/DELUSIONS - expectant; he is (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, тича, дълго разстояние, той може да/DELUSIONS - run long way; he could run a (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, гласове, чува, неприятни гласове за себе си/DELUSIONS- voices - hearing - unpleasant voices about himself (Phk)

СПОКОЙСТВИЕ, чувство за, бизнеса, В/EASE, feeling of - business, in (A.)

ЖЕСТОВЕ, Прави, нетърпеливи/ GESTURES, makes - impatient (A.)

РАБОТОХОЛИК, мания за работа, сутрин 7-9 ч./INDUSTRIOUS, mania or work - morning - 7-9 h (A.)

ЛЕНОСТ, нервно изтощение,при/LAZINESS - nervous exhaustion, in (Kr.)

УМ, СТРАХ, падане от, че ще изпусне нещо/MIND - FEAR - falling, of - letting things fall, of (K.)

УМ, БЕЗПОКОЙСТВО, деца, при, поникване назъбите, при, нощем/MIND - RESTLESSNESS - children, in -dentition, during night (Be.)

Участва в 131 общи умствени рубрики с други лекарства като в 15 от тях е във  втора степен (италик) и 1 в силно изразена степен (болд).  Ще посочим само тях(3):

ТРЕВОЖНО  ОЧАКВАНЕ, сценична треска/ANTICIPATION - stage fright;

БИЗНЕСМЕНИ/ изхабени бизнесмени, подходящо за/BUSINESSMEN -worn-out businessmen; suited to;

ДЕЛЮЗИИ/тяло, величието му, що се отнася go/DELCISIONS - body - greatness of, as to;

ДЕЛЮЗИИ, Велика личност, той e/DELCISIONS - great person, is а;

ЖЕЛАНИЯ, изпълнен c желания, той е, величие, Желание за/DESIRES - full of desires - grandeur; desire for;

БОДРОСТ/EXHILARATION;

CTPAX/FEAR;

ИСТЕРИЯ/HYSTERIA;

МЪРЗЕЛ/ LAZINESS; МЪРЗЕЛ, нервно изтощение, npu/LAZINESS - nervous exhaustion, in;

ПАМЕТ, слабост на на паметта, когато се изразява/ MEMORY-   weakness of memory - expressing oneself, for;

НАСТРОЕНИЕ, променливо/MOOD - changeable;

ЧЕТЕНЕ,трудноe/READING - difficult, is;

ТЪГА,усилие, след SADNESS - exertion, after

СТЕСНИТЕАНОСТ/TIMIDITY;

СТЕСНИТЕЛНОСТ, срамежлив/ TIMIDITY - bashful.

КОФЕИН

Кофеинът спада към пуриновите алкалоиди. Те се отнасят към групата на психостимулиращите лекарствени средства. Кофеинът действа на централната нервна система, главно Върху кората на главния мозък и Възбужда Важни центрове на Висшата нервна дейност. ТоВа се изразява в намаляване чувството на умора, повишаване на умствената и физическата работоспособност, изостряне на слуха и зрението. Големите дози обаче изтощават нервните клетки. Стимулира, също така сърдечната дейност, разширява кръвоносните съдове на сърцето, мозъка, бъбреците и подобрява оросяването им. Добре се резорбира в стомашно-чревния тракт и действието му продължава от 4 до 6 часа. Той е антагонист на алкохола и някои наркотични Вещества.

Растения, от които се получава кофеин са Cola nitida и Cola acuminata - сем. Sterculiaceae. Те представляват вечно зелени дървета, стигащи до 15 метра височина с широки листа и жълти цветове, събрани в гъсти метлици. Плодовете са дълги до 12 сантиметра и съдържат 3-6 семена. Разпространени са в тропичните гори на Западна Африка и други страни с влажен тропически климат. Дрогата се извлича от семената, които са с яйцевидна форма - дълги 2-5 см. и широки 2-3 см. Тя е без миризма, с горчиво-стипчив вкус. Съдържанието на кофеина е 1-3 %.

Други растения са от рода Coffea - сем. Rubiaceae. Известни са над 50 вида, от които най-популярни са Coffea arabica, Coffea liberica и Coffea robusta. Те представляват вечно зелени храсти или дървета с височина от 8 go 10. Листата са срещуположни с къси дръжки. Цветовете са бели, разположени в пазвите на листата. Плодът е овален, тъмночервен с две семена. В диво стояние Coffea arabica се среща в Етиопия от 1500 до 2000 метра надморска Височина. Кафето се отглежда в много тропични страни.  Най-големи насаждения има В Южна америка, Бразилия и Колумбия. Дрогата се получава от зрелите плодове. Съдържанието на кофеина е от 0.5 до 2.5 %. Другите съставки са дебилни Вещества, захар, масло и др. Използва се като стимулиращо средство при умствена преумора и до лекарска помощ при отравяния.

Широко разпространено е приемането на кофеин чрез пиене на чай.

Дрогата са листата на чая. Растението Camelia sinensis (Thea sinensis) е c две основни разновидности - bohea - китайски чай и assamica - индийски чай - растения от сем. Theaceae. В зависимост от начина на обработката на листата се получават няколко Вида чай, от които най-използвани са „черен" и „зелен". Черният чай се получава след три манипулации на листата - увяхване, ролиране и ферментиране. Зеленият чай се получава от изсушаване на листата без да се подлагат на ферментация. В чаят се съдържа 2-5 % кофеин.

Чаят действа възбуждащо на сърдечната дейност и дишането. Ободряващото му действие се дължи на кофеина. По-малко съдържание на кофеин има в какаовото семе (0.3%) от растенията - Teobroma cacao - сем. Streculiaceae. Хомеопатични лекарства, съдържащи кофеин са Coffeinum, Coffea cruda и Coffea tosta. Най-добре проучено от тях е Coffea cruda.

COFFEINUM (COFFIN.)

Картината на това лекарство, произведено от алкалоида кофеин се свързва с характерната патология, която то лекува.  Действието му е показано главно при сърдечна възбуда. Като ключов симптом е пулсация на артериите на главата и слепо очията. Психичната картина не е добре проучена. При доказванията са е проявили симптоми, подобни на Coffea cruda. Няма самостоятелни умствени рубрики. Участва в 5 общи умствени рубрики с други лекарства като във всички е от най-ниска степен(23):

ОБЪРКВАНЕ/CONFUSION of mind;

ВЪЗБУДА, нервна/EXCITEMENT - nervous;

БЕЗПОКОЙСТВО/RESTLESSNESS;

ТЪГА, униние, обезсърчен, депресия, мрачен, меланхолия; усмивка, с/SADNESS - despondency, dejection, mental, depression, gloom, melancholy, smiling, with;

СТРЯСКА СЕ, стреснат, докосване, npu/STARTLING, startled; touched, when.

COFFEA CRUDA (COFF.)

Ключови характеристики са свръхчувствителност и възбудимост. Свръхчувствителност към всякакви стимули и към болка. Страх да не умре при болка. Силна впечатлителност. Болести от силна радост, внезапна приятна изненада. Чувства се възбуден, бодър и щастлив, а в по-напредналия стадий свръхчувствителен, тревожен, нервен и страхлив. Личностни качества: мек по характер, сантиментален, лесно се потиска. Нерешителен, изпитва вътрешна несигурност.

Има моменти на силна еуфория, екстаз. Смее се шумно. Възприема и действа бързо. Живо Въображение. Пълен с планове за бъдещето. Активност на паметта след полунощ. УмстВена бодрост вечер и през нощта. Влошава се от шум, докосване, миризми, стимуланти, гняв, напрежение, Внезапна радост, приятна изненада, на открито. Подобрява се от сън, топлина, с изключение на болките в зъбите.

Има 16 самостоятелни умствени рубрики:

ТРЕВОЖНОСТ, Вино, след/ANXIETY - wine; after (К.)

ДЕЛЮЗИИ, Възбуден, като че ли/

DELUSIONS - excited; as if (K.)

ДЕЛЮЗИИ, Вихър в главата, мисли, когато/DELUSIONS - head - whirling in head - thinking; when(Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, силен, че e/DELUSIONS - strong; he is (Hr)

ОТЧАЯНИЕ, раждане, no време на/DESPAIR - delivery, during (Kr)

ОБЕЗОКУРАЖЕН, на открито, се подобрява/ DISCOURAGED air, in open - amel.(J).

СТРАХ, редуващ се c бодрост/FEAR - alternating with - exhilaration (G.)

СТРАХ, че ще падне, като си ляга да спи/FEAR - falling, of - sleep, on going to (K.)

СТРАХ, изненади, от приятни/ FEAR - surprises, from pleasant (Hr.,K.)

НЕУТЕШИМ, на открито се подобрява/INCONSOLABLE - air amel.; in open( G.)

ПАМЕТ,активна, вечер, полунощ, go/MEMORY - active - evening - midnight, until (K.)

ПАМЕТ, слабост, факти, за, минали факти, при стари хора/ MEMORY - weakness of memory - facts, for - past facts; for - old people, in (G.)

ОБИКАЛЯ бягайки наоколо, нестабилен/RCJNS about - unsteady (Kr)

МИСЛИ, наплив, поток от, на открито се подобрява/THOUGHTS - rush, flow of - air amel.; open.(J).

ПЛАЧЕ, раждане, no време на/WEEPING - delivery, during (Kr)

ПЛАЧЕ, пренебрежение, от най-малкото/WEEPING - neglect, from the slightest (K.)

Участва в 350 общи умствени рубрики с други лекарства като в 38 от тях е в силно изразена степен. Ще посочим само тях(3):

АКТИВНОСТ, желае /ACTIVITY; desires;

ПЪРГАВИНА на ума/AGILITY, mental;

БОЛЕСТИ ОТ Възбуда, емоционална /AILMENTS FROM- excitement - emotional;

БОЛЕСТИ ОТ радост, прекалена/AILMENTS FROM - joy - excessive;

БОЛЕСТИ ОТ изненади, приятни/AILMENTS FROM surprises - pleasant;

ГНЯВ, извън кожата си, e/ANGER - beside oneself; being;

ИЗВЪН КОЖАТА СИ, е/BESIDE ONESELF, being;

ЖИЗНЕРАДОСТЕН/CHEERFUL; ЖИЗНЕРАДОСТЕН, треска, по Време на/CHEERFCJL - chill, during;

РАЗБИРАНЕ, лесно/ COMPREHENSION - easy;

ОТЧАЯHИE/DESPAIR;

ОТЧАЯНИЕ, болки, с/ DESPAIR - pains, with the;

ВЪЗБУДА/EXCITEMENT;

ВЪЗБУДА, треска, по време на/ EXCITEMENT - chill - during;

ВЪЗБУДА, радост от/ EXCITEMENT - joy, from;

ВЪЗБУДА, изпотяване, по Време на/EXCITEMENT - perspiration, during;

БОДРОСТ/ EXHILARATION;

СТРАХ, смъртта, от, болка, при/FEAR - death, of - pain, from;

ИДЕИ, многобройни, яснота на ума/IDEAS - abundant, clearness of mind;

РАБОТОХОЛИК/ INDUSTRIOUS, mania for work;

ПАМЕТ, активна/ MEMORY - active; ПАМЕТ, активна, Вечер, полунощ, go/MEMORY - active - evening - midnight, until;

УМСТВЕНО УСИЛИЕ, желание за, нощем, полунощ, преди/MENTAL EXERTION - desire for - night - пidnight - until;

ВЕСЕЛИЕ/MIRTH; УГРИЗЕНИЯ/REMORSE;

СЕТИВА, изострени/SENSES - acute;

ЧУВСТВИТЕЛЕН/SENSITIVE;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, треска, no Време на/ SENSITIVE - chill, during; ЧУВСТВИТЕЛЕН, шум, към/SENSITIVE - noise, to;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, шум, към, часовници, тиктакане на, камбани/SENSITIVE - noise, to -clocks, ringing of bells; striking of;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, шум, към, и най малкия шум, към/SENSITIVE noise, to slightest noise; to the;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, шум, към, стъпки, от/ SENSITIVE - noise, to - stepping, of;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, болка към/SENSITIVE - pain, to;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, изпотяване, no време на/SENSITIVE - perspiration, during;

МИСЛИ, прилив, поток oт /THOUGHTS - rush, flow of;

БЕЗСЪЗНАНИЕ, емоция, след/ UNCONSCIOUSNESS - emotion, after;

ОЖИВЕН/VIVACIOUS;

ПЛАЧЛИВ/WEEPING;

COFFEA TOSTA (COFF -T)

Притежаlа общите характеристики на лекарствата от тази група. Налице са специфични делюзии. Умствената картина е по-слабо проучена.

Има 8 самостоятелни умствени рубрики:

ДЕЛА, добри дела, желание даизвърши/DEEDS - good deeds; desire to perform (A.)

ДЕЛЮЗИИ, омагьосване, за/DELUSIONS - enchantment, of (A.)

ДЕЛЮЗИИ, хамак, люлее се на върховете на дърветата, над /DELUSIONS - hammock; swinging in a treetops; above the (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, предмети, за, че я следват, предмети и напускат мястото си/DELUSIONS - objects; about - follow her; objects leave their place and (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, предмети, за, че се въртят в кръг/DELUSIONS - objects; about - turned - round and round - circle; in a (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, световъртеж, че се движи ту в едната, ту в другата посока/DELUSIONS - vertigo - moved now in one, now in another direction (Rb.)

Убита, желание да бъде, раждане, по време на/KILLED; desire to be - labor, in(Kr.)

БЛЪСКА, желание да блъска предмети/STRIKING - desire - push things; to (A.)

Участва в 35 общи умствени рубрики с други лекарства като в 5 от тях е във втора степен. Ще посочим по-важните от тях:

АКТИВНОСТ, желае / ACTIVITY; desires;

БОЛЕСТИ ОТ, Възбуда, емоционална/AILMENTS FROM - excitement - emotional;

ТРЕВОЖНОСТ, движение, Влошава, движение надолу/ANXIETY - motion - agg. - downward motion;

ДОБРОЖЕЛАТЕЛСТВО/ BENEVOLENCE;

КОНЦЕНТРАЦИЯ, активна/CONCENTRATION - active;

ОБЪРКВАНЕ, не знае къде е, и предметите около себе си, не може да различи/CONFUSION of mind - knows not where he is - objects around her; and cannot distinguish the;

ЕКСЦЕНТРИЧНОСТ/ЕСCENTRICITY;

СТРАХ, опасност, от надвиснала, когато заспива/ FEAR - danger, of impending - going to sleep, on;

БЕЗСТРАШЕН/ FEARLESS;

ИСТЕРИЯ/HYSTERIA;

ИДЕИ, многобройни, яснота на ума/ IDEAS - abundant, clearness of mind; БЕЗПОКОЙСТВО, деца, y/RESTLESSNESS - children, in;

ГОВОР, повтаря едно и също/SPEЕСН - repeats same thing;

СТРЯСКА СЕ, ужас, от, и като че ли om/STARTING, startled - fright; from and as from;

МЪЛЧАЛИВ, главоболие, no време на/ТАCITURN - headache, during;

БЛАГОГОВЕНИЕ/VENERATION.

НИКОТИН

Растенията, от които се извлича този алкалоид са Nicotiana tabaсит, Nicotiana rustica, Nicotiana latissima - сем. Solanaceae и много хибриди и сортове.

Видовете Nicotiana произхождат главно от Южна Америка, но са разпространени в Югоизточна Европа, Мала Азия и др. Алкалоидите се съдържат В тютюневия лист - Folium Nicotianae. В дрогата се съдържат различни алкалоиди - норникотин, никотирин, анабазин и др. Никотинът е главният алкалоид. Той представлява безцветна течност с люти на вкус, без миризма.  На въздуха се осмолява и придобива тютюнева миризма. Смесва се с вода и е разтворим В органични разтворители. Никотинът има избирателно действие върху клетките на вегетативните ганглии, които първоначално възбужда, а след това парализира.

Засяга също така централната нервна система, сърцето, кръвоносните съдове и гладката мускулатура. Той е силно токсичен и отровната му доза за човек е 1-2 капки. Поради това не намира приложение в лечебната практика. Водни екстракти от тютюневи отпадъци намират приложение като инсектициди в растителната защита.

Хомеопатични лекарства, в чието изходно вещество се съдържа никотин са Nicotinum, Tabacum и разгледаното Вече - Соса.

NICOTINUM (NICOT.)

Картината на това лекарство наподобява никотиново отравяне. Характерни са гърчове със смяна на тонични и клонични спазми, следвани от общо отпускане. Главата е опъната назад. Наблюдава се свиване на клепачите. Мускулите на врата и гърба са ригидни. Дишането е свистящо поради спазми на ларингса и бронхиалните мускули. Епилептична аура в горната челюст.  Зрението е замъглено, очите са чувствителни към светлина. Има усещане за студенина, която се разпространява от върха на пръстите на ръцете и краката към тялото и едновременно топлина струи от стомаха към крайниците.

Няма самостоятелни умствени рубрики(23).

Участва в 6 общи умствени рубрики с други лекарства като във всички е от най-ниска степен(3):

КОНЦЕНТРАЦИЯ, трудна/CONCENTRATION - difficult;

КОНЦЕНТРАЦИЯ, трудна, учи, когато/CONCENTRATION - difficult - studying;

ДЕЛИРИУМ/ DELIRIUM; ДЕЛЮЗИИ,

видения, има, ужасни/DELUSIONS -visions, has - horrible;

ПРИТЪПЯВАНЕ/DULLNESS;

НЕМОЩ на ума/PROSTRATION of mind;

БЕЗПОКОЙСТВО/RESTLESSNESS;

БЕЗПОКОЙСТВО, нощем/RESTLESSNESS - night;

ИЗУМЛЕНИЕ/STUPEFACTION;

МИСЛИ, блуждаещи/THOUGHTS wandering.

TABACUM (TAB.)

Типичната картина може да се наблюдава при хора, които са злоупотребили с тютюн, независимо дали са го пушили или дъвкали. Симптомите са - мъчително гадене, повръщане, ледена студенина със студено изпотяване, смъртна бледност. Това състояние може да се наблюдава при начинаещи пушачи. Показано е също така при силни прояви на морска болест или прилошаване от пътуване.

Влошава се от тютюн, но независимо от това желае да пуши. Характерни са определени граници на температурния комфорт - влошава се от много студено и от много горещо. Влошава се от движение.

Емоционалното му състояние се влияе от хормонални промени. Тъга по време на мензис и климактериум. Тревожността се подобрява от плач. Нощем не желае да е сам. Чувства се застрашен - като че ли някой ще го арестува или убие. Състоянието му се подобрява като открие корема си, отвори очи и на открито.

Има 14 самостоятелни умствени рубрики:

ОБЪРКВАНЕ, повръщане подобрява/CONFUSION of mind - vomiting amel. (A.)

ДЕЛЮЗИИ, двоен, че е, извън пациента има второ аз/DELUSIONS -double - being - outside of patient; there were a second self (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, високи, стъпалата са прекалено високи/DELUSIONS - high - steps were too high (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, да крепи, себе си, не може да крепи/DELUSIONS -support -himself; he could not support (Rb.)

ДЕЛЮЗИИ, свят, облегнал се е на него светът/DELUSIONS -world -rested upon him; the world (Rb.)

ПРИТЪПЯВАНЕ, страмониум, от/DULLNESS - stramonium; from (CI., Hr.)

СТРАХ, следобяд - 16 ч./FEAR - afternoon - 16 h (К.)

СТРАХ, бедствие от, някой бързо се приближава към бедствие/FEAR - disaster ; of - someone were rapidly approaching a disaster (Rb.)

ГЛУПАВО поведение, епилепсия, след/ FOOLISH behavior - epilepsy - after (Ph.)

НЕУТЕШИМ, насън/INCONSOLABLE - dreams; in his (J.)

БЕЗПОКОЙСТВО, тревожно, не може да си намери място/RESTLESSNESS - anxious - driving from place to place (Sh.)

ТЪГА, оплакване подобрява/SADNESS - complaining amel. (K.)

ПЛЮЕ, оплаквания, c други/SPITTING - complaints; with other (Ph.)

БЕЗСЪЗНАНИЕ, студена вода, изляна Върху глаВата, подобрява/ UNCONSCIOUSNESS - cold - water - poured over head amel. (A.K.)

Участва В 235 общи умствени рубрики с други лекарства като в 34 от тях е във втора степен.  Ще посочим по-важните от тях:(3)

ТРЕВОЖНОСТ, пристъпи, при/ANXIETY - paroxysms, in;

ТРЕВОЖНОСТ, изпотяване, студено, с/ANXIETY - perspiration - cold, with;

ТРЕВОЖНОСТ, натиск от, гръдния кош, Върxy/ANXIETY - pressure; from - chest; on;

ТРЕВОЖНОСТ, Внезапна/ ANXIETY sudden; ТРЕВОЖНОСТ, плач, подобрява/ANXIETY - weeping amel.;

КОНЦЕНТРАЦИЯ, трудна/ CONCENTRATION - difficult;

ОБЪРКВАНЕ/CONFUSION of mind;

ДЕЛИРИУМ, мрънкане/DELIRIUM - muttering;

ДЕЛИРИМ, беснеене/DELIRIUM - raging;

ПРИТЪПЕНОСТ/ DULLNESS;

СТРАХ, следобяд/FEAR - afternoon;

БЕЗРАЗЛИЧИЕ, апатия, живота, към/INDIFFERENCE, apathy - life, to;

Силен гняв/ RAGE, fury;

ПРИМИРЕНИЕ/RESIGNATION;

БЕЗПОКОЙСТВО, тревожно, не може да си намери място/RESTLESSNESS - anxious - driving from place to place;

БЕЗПОКОЙСТВО, не може да си намери място/RESTLESSNESS - driving about;

БЕЗПОКОЙСТВО, главоболие, по време на/RESTLESSNESS - headache, during;

ТЪГА, климактериум, по време на/SADNESS menopause, during; ТЪГА, мензис, по време на/SADNESS - menses - during;

СЕТИВА, загуба на/SENSES - vanishing of;

ЧУВСТВИТЕЛЕН, музика, към/ SENSITIVE - music, to;

ПЛЮЕ (обижда) SPITTING;

СТРЯСКА СЕ, стреснат, сън, по Време на/STARTING, startled - sleep - during;

СТРЯСКА СЕ, стреснат, сън, когато си ляга/ STARTING, startled - sleep - going to sleep on;

МИСЛИ, губят се/THOUGHTS - vanishing of;

БЕЗСЪЗНАНИЕ, уремична кома/UNCONSCIOUSNESS - uremic coma;

НЕЩАСТЕН се чувства/UNFORTUNATE, feels

Индекси на авторите, посочили съотвентите симптоми:

Allen, T.F. (А.),

Allen, W.A. (A.W.A.)

Boericke, W. (Be.)

Boger C.M.(Bg.)

Bonning-hauzen C.von (Bn.)

Clarke J.H.(Cl)

Hering C. (Hr.)

Hughes R.(Hg.)

Jahr, G.H.G. (J.)

Gallavardin, J.P.(G.)

Kent J.T. (K.)

Knerr C.B. (Kr.)

Phatak S.R. (Ph.)

Roberts H.A. (Rb.)

Schmidt P. (Sc.)

Tumminello Peter (T)

Vithoulkas G. (V.)

 

 

Използвана литература:

  1. Асенов, И., Cm. Николов, Й. Бенбасат. фармакогнозия. Мед. и физкултура, София, 1989 г.

2. Retzek, Н.О. The Complete Materia Medica - Mind. The Netherlands, 1995, Bn., 69-Hr.2.

3.Schroyens Fr. Sinthesis, Edition 8.1. London,2001.

4. Vermeulen, F.Concordant Materia Medica, 1994, 4Bn.-Bn.l.

 

Следва: II част - МОРФИН, НАРКОТИН, МАРИХУАНА

Нагоре