« обратно към: Материя медика

12 октомври 2011

Хомеопатични лекарства от наркотични вещества и алкалоиди II - ра част

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание   "Класическа хомеопатия".


Доц. д-р Станка Михалкова   II- РА ЧАСТ  

МОРФИН И НАРКОТИН

Растението от което се получават е Papauer somniferum - Сънотворен мак -  сем. Макови (Papaveraceae). Това е едногодишно тревисто растение, високо до 1.5 метра с последователни стълбообхващащи листа и единични цветове - виолетови, розови или бели на цвят. Плодовете са сферични многогнездни кутийки. Отглежда се в много страни с тропичен, субтропичен и умерен климат. Познати са много сортове, които се различават по семената, плодовете и цветовете. Дрогата е засъхналият млечен сок, който изтича при напречно повърхностно нарязване на неузрелите плодни кутийки. Опият е светло до тъмнокафява маса със своеобразна миризма и силно горчив вкус.

Трудно се разтваря във вода и алкохол. Опият е най-богатата на алкалоиди дрога. Съдържа около 40 алкалоида около 25% от съставящите го вещества. От тях най-голям относителен дял има морфинът, следван  от наркотина. В по-малки количества са останалите алкалоиди - кодеин, папаверин, тебаин и нарцеин. Освен от неузрелите  плодни кутийки в много по-малко количесство алкалоиди могат да се получат от цялото зелено стебло или от зрелите плодни кутийки. Семената не съдържат алкалоиди и се използват за получаване на маково масло. Хомеопатичните лекарства в чиято изходна субстанция се съдържа морфин са Morphinum, Narcotinum и Opium.

 

MORPHINUM (MORPH.)

(Алкалоид на Опиум)

Морфинът е първият алкалоид, изолиран през 1805 г. от F. Serturner. Той изолира веществото от опия и след като изучава свойствата му и установява наркотичното му действие го нарича „морфин" на името на Морфей - синът на бога на съня.(1)

Морфинът се отнася към болкоуспокояващите наркотични средства. Прилага се като аналгетик при силни болки. Този ефект е свързан с фенолната ОН група. Болкоуспокояващото действие на морфина се характеризира с предизвикване на еуфория и сън. При по-продължително приемане се получава пристрастяване (морфинизъм) и хронично отравяне. Морфинът действа потискащо на централната нервна система - на центъра на дишането, кашлицата и повръщането. Потиска секреторната активност на стомашно-чревния тракт, отслабва моторната дейност на гладката мускулатура на червата и повишава тонуса на свинктерите.

Морфинът е изходна суровина за получаване на хероин.(1)

Общи умствени характеристики са - дълбока депресия, раздразнителност. Погрешни заключения, истеричност, последствия от преживян шок, съноподобно състояние.

Има 4 самостоятелни умствени рубрики

ANXIETY - coffee - amel. (A.)

DELUSIONS - room; people in, sees; babies, full of white and colored (A.W.A.)

DELUSIONS - sitting - wet; sitting in (Rb.)

THOUGHTS - control of thoughts lost - undressing, while(A.)

Участва в 95 общи умствени рубрики c други лекарства като в 9 от тях е във втора степен (италик) и в 1 от трета степен (болт).

По - главните от тях са(3):

ACTIVITY; desires;

AILMENTS FROM - fright;

ANGER - trifles; at;

ANXIETY; CAUTIOUS;

CENSORIOUS;

CHEERFUL;

CONCENTRATION - difficult;

CONFUSION of mind;

CONFUSION of mind - headache, with;

CONTRADICTION - intolerant of contradiction;

DEATH - sensation of;

DELIRIUM - bed - escapes, jumps up suddenly from bed;

DELIRIUM - fever - during;

DELIRIUM - raging;

DELIRIUM - sleep - during;

DELUSIONS - dying - he is;

DELUSIONS -sitting - wet; sitting in;

DELUSIONS - visions, has;

DELUSIONS - visions, hasclosing the eyes, on;

DESPAIR; DISCOMFORT;

DREAM as if in a;

DULLNESS;

EXCITEMENT;

EXCITEMENT -  trifles, over;

FANCIES - vivid, lively;

FASTIDIOUS;

FORGETFUL;

FORGETFUL - words while speaking, of;

FRIGHTENED easily;

GESTURES, makes - convulsive;

HOWLING;

HURRY, haste;

HYSTERIA;

IDEAS - abundant, clearness of mind;

INDIFFERENCE, apathy;

IRRITABILITY;

JUMPING - bed, out of - fever, during;

LAMENTING;

LIAR; LIAR - lies, never speaks the truth, does not know what she is saying;

MEMORY - weakness of memory;

MEMORY -   weakness of memory - expressing oneself, for;

MENTAL EXERTION - agg. - impossible;

MENTAL EXERTION - desire for;

MISTAKES; making - writing, in;

MOOD - changeable;

MORAL FEELING, want of;

MOROSE; MUTTERING - sleep, in;

PROSTRATION of mind;

REST - desire for;

RESTLESSNESS -night;

RESTLESSNESS - headache, during;

RESTLESSNESS - internal;

RUNS about - room, in;

SADNESS - suicidal disposition, with;

SENSES - acute;

SENSES - dull, blunted;

SENSITIVE;

SIGHING; SPEECH - embarrassed;

SPEECH - excited; SPEECH - hasty;

SPEECH - hesitating; SPEECH - incoherent;

SPEECH - slow;

STARTING, startled - night;

STARTING, startled - sleep - during;

STUPEFACTION; STUPEFACTION - eating, after - agg.;

STUPOR;

SUICIDAL disposition;

SUICIDAL disposition - sadness, from;

SUSPICIOUS;

THOUGHTS - control of thoughts lost - undressing, while;

THOUGHTS rapid, quick;

THOUGHTS - rush, flow of;

THOUGHTS - vanishing of;

TRANQUILLITY, serenity, calmness - incomprehensible;

UNCONSCIOUSNESS - incomplete;

UNCONSCIOUSNESS - uremic coma;

UNTRUTHFUL;

VIVACIOUS;

WEEPING;

WEEPING -involuntary;

WILL - weakness of.

 

 

NARCOTINUM (NARCOT.)

Наркотинът успокоява центъра на кашлицата, но не влияе върху центъра на дишането и не води до привикване. Главното му приложение е при кашлица със спастичен характер, хронични бронхити, коклюш и др.

Има 2 самостоятелни умствени рубрики(23):

DREAMS - FORMS - grotesque forms dancing before her(A.)

DREAMS - waking, of; falling into a pit with grotesque figures (A.)

Участва в 6 общи умствени рубрики с други лекарства като във всички е от най-ниска степен(3):

CONCENTRATION - difficult;

CONCENTRATION - difficult - studying;

CONFUSION of mind;

CONVERSATION - desire for;

READING - unable to read;

TRANQUILLITY, serenity, calmness

 

 

OPIUM (OP.)

Алкалоидите в опия са свързани под формата на соли с меконовата, млечната, фумаровата и сярната киселина. В опия се  съдържат още каучук, смоли, белтъчини, гуми, слузни вещества, органични киселини, и др. Действието на опия се дължи главно на морфина, но оказват влияние и другите вещества. Съчетано е болкоуспокояващото действие на морфина със спазмолитичната активност на папаверина. Действа успокояващо и върху центъра на кашлицата. Прилага се под формата на различни препарати, които са стандартизирани по отношение на морфиновото съдържание.

Те са следните - опий на прах (Opium pulueratum) -10% морфин; омнопон (Отпоропит) - смес от хидрохлопидите на опиевите алкалоиди - 50% морфин; опиева тинктура (Tincture Opii simplex) - 1% морфин; сух екстракт от опий (Exstratum Opiisiccum) - 20 % морфин. Хомеопатичното лекарство е приготвено от засъхналият сок на растението Papauer somniferum - Сънотворен мак.

Има 59 самостоятелни умствени рубрики(23):

AILMENTS FROM - fright - old fright (Rb.)

AILMENTS FROM - joy - sudden (CI.)

ANGER - alternating with - antics, playing (J.)

ANGER - seizes the hands of those around him (A.)

ANGUISH - shock from injury, in (Kr.)

ANTICS; playing -alternating with - sadness (Kr.)

BITING - arms; bites his own (A.)

CONTENT - night (A.)

CONTENT - forgets all his ailments and pains (G.)

DEATH - contempt o/(Kr.)

DELIRIUM - blames himself for his folly (Kr.)

DELIRIUM - cold - catching; after (Kr.)

DELIRIUM - devils, sees Ch, (V.)

DELIRIUM - specters; sees Ch,(V.)

DELIRIUM TREMENS - old emaciated persons, in (Kr.)

DELIRIUM TREMENS -small quantity of alcoholic stimulants, from (Kr.)

DELIRIUM TREMENS -sopor with snoring (Kr.)

DELUSIONS - brain - smoke on brain (Rb.)

DELUSIONS - criminal, he is a - executed, to be (Kr.)

DELUSIONS - devil - sees - bed; sees devils about his(J.)

DELUSIONS - double - being -conquer the other; there were another self and he is not sure which will(Rb.)

DELUSIONS - drunk - is drunk; he - smoke in brain; from(Rb.)

DELUSIONS - execute him; people want to (Kr.)

DELUSIONS - scorpions; sees (K. V.)

DELUSIONS - sliding - impelled by an invisible agent; he is sliding along the ground A. (Rb.).

DELUSIONS - stabbed - somebody threatened to stab him; as if (J.)

DELUSIONS - talking - she is - herself; she is talking with (Rb.)

DELUSIONS - visions, has - delight; visions of - night; filled his brain all (Rb.)

DESPAIR - masturbation, in (Кг.)

DISCOURAGED - morose, and (J.)

ECCENTRICITY - night (A.).

EXHILARATION - alternating with -cares (J.)

EXHILARATION - alternating with -grief (G.)

FEAR - amenorrhea from fear(Kr.)

FEAR - extravagance, of(A.K.)

FEAR - urine - retention of urine fromfear (Кг.)

FORGETFUL -  connection of conse-cutive thoughts, of - apoplexy; after (Kr.)

FREEDOM; remarkable - doing whathe had to do; in (A.)

FRIGHTENED easily - closing the ey-es(J.)

GESTURES, makes - whimsical (A.)

INDIFFERENCE, apathy - fine fee-ling, to (J.)

INDIGNATION - discomfort; fromgeneral (A.)

JEALOUSY - people around, of (A.)

MEDITATING - night (G.)

MEMORY - active - fever, during (A.)

MIRTH - alternating with - anger(Kr.)

MOROSE - dreams, by (A.)

PLANS - making many plans - gigan-tic plans (K.)

RESTLESSNESS - bed - heat of, from(K.)

SPEECH - incoherent - dozing, af-ter(A.K.)

SPEECH - terse(A.)

STUPOR - menses - suppressed fromfright; in menses(Kr.)

THOUGHTS - thoughtful - all night(A.)

UNCONSCIOUSNESS - Cheyne-Stokes respiration; with (Mrr.)

UNCONSCIOUSNESS - menses -suppression of - fright; from (Kr.)

VIOLENT - sleep - before (A.)

WANTS - nothing(V.)

WEEPING - taking cold, after (Kr.)

WRITING - talent for easier (A.)

Участва в 706 общи умстВенирубрики с други лекарства като в90 от тях  в силно изразена сте-пен . Ще посочим по-важните оттях (3):

ABSENTMINDED - dreamy;

ACTIVITY; desires;

ACTIVITY; desires -perspiration; during;

AGILITY, mental;

AILMENTS FROM - abused; after being- sexually;

AILMENTS FROM - anger;

AILMENTS FROM - death of loved ones;

AILMENTS FROM - fright;

AILMENTSFROM - fright -accident; from sight of an;

AILMENTS FROM - reproaches;

AILMENTS FROM - shame;

CHEERFUL;

CHEERFUL - chill, during;

COMPREHENSION - easy;

CONFUSION of mind;

COWARDICE;

DANGER - nosense of danger, has;

DELIRIUM;

DELIRIUM - chill, during;

DELIRIUM - pains -from;

DELIRIUM - raging;

DELIRIUMTREMENS;

DELIRIUM TREMENS - oldemaciated persons, in;

DELIRIUM TREMENS - small quantity of alcoholic sti-mulants, from;

DELIRIUM TREMENS - sopor with snoring;

DELUSIONS - animals;

DELUSIONS - faces, sees - ugly;

DELUSIONS - visions, has - beautiful;

DREAM; as if in a;

DULLNESS;

DULLNESS - reading;

EXCITEMENT;

EXHILARATION;

FANCIES - perspiration,during; FANCIES - pleasant;

FEAR - diarrhea - fear; with;

FEAR - diarrhea -from;

FEAR - fright - previous fright; because of a;

FEAR -tremulous;

GESTURES, makes - hands; involuntary motions of the - picking - bedclothes; at the - perspiration; during;

IDEAS abundant, clearness of mind;

IDEAS - deficiency of;

IMBECILITY;

INDIFFERENCE, apathy; INDIFFERENCE, apathy - chill,during;

INDIFFERENCE, apathy - complain; does not;

INDIFFERENCE, apathy - fever, during;

INDIFFERENCE, apathy -  pleasure, to;

INDIFFERENCE, apathy -suffering; to;

IRRESOLUTION, indecision;

JUMPING - bed, out of;

LIAR;

LIAR - lies, never speaks the truth, does not know what she is saying;

MANIA;

MEMORY- active;

MIRTH; RAGE, fury;

RUDENESS;

SADNESS - morning;

SENSES - acute;

SENSES - dull, blunted;

SENSITIVE - noise, to;

SENSITIVE - noise, to slightest noise; to the;

SHRIE-KING - convulsions - during;

SIGHING;

SPEECH - confused;

STARTING, start-led - easily;

STUPEFACTION;

STUPE-FACTION - chill, during;

STUPEFACTION - convulsions, between;

STUPE-FACTION - perspiration, during;

STU-PEFACTION - rouses with difficulty;

STUPOR - apoplectic;

STUPOR - jawdropping; with;

TACITURN;

TORPOR;

TRANQUILLITY, serenity, calmness;

UNCONSCIOUSNESS;

UNCONSCIOUSNESS-apoplexy,in;

UNCONSCIOUSNESS - convulsions - after;

UNCONSCIOUSNESS - convulsions - after -epileptic;

UNCONSCIOUSNESS -fever,during;

UNCONSCIOUSNESS - jawdropping;

UNCONSCIOUSNESS - sun-stroke, in;

UNTRUTHFUL;

WEEPING -sleep, in;

WELL - says he is well - sick; when very.

Индекси на авторите, посочилисъотвентите симптоми:

Allen, T.F. (А.)

Allen, W.A. (A.W.A.)

Jahr, G.H.G. (J.)

Gallavardin, J.P.(G.)

Roberts H A (Rb.)

Kent J.T. (K.)

Knerr C.B. (Кг.)

Morrison R. (Mrr.)

Vithoulkas G. (V.)

Clarke J.H.(Cl)

 

Библиография:

  1. 1. Асенов,И.,Ст.Николов,Й. Бенбасат. фармакогнозия. Мед. и физ-култура, София, 1989 г.
  2. 2. Гермонпре,М., М. Пинкаср, Т.Моник. Хомеопатична материя ме-дика. Цорх България,София, 2003 г.
  3. 3. Retzek,H.O. The Complete Materia Medica - Mind. The Netherlands,1995, Bn., 69-Hr.2. Schroyens Fr..Sinthesis,

Нагоре