« обратно към: Материя медика

25 октомври 2011

Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК)

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  "Класическа хомеопатия"


Филип Робинс
директор на Northern Rivers Collede of Homeopathy, Австралия


 

 

ДНК е съкратеното название на дезоксирибонуклеиновата киселина, състояща се от елементите въглерод, кислород, фосфор, азот и водород. Тя се намира във всички живи клетки - от бактериите и вирусите до растенията, животните и хората и е носител на генетичния материал. Тя е универсална за всички живи същества. ДНК е структурната химическа молекула, която се използва за съхраняването, дублирането и пренасянето на индивидуалните генетични характеристики на отделния индивид към следващото поколение. В този смисъл тя до голяма степен определя индивидуалната природа и характеристики на всеки.

ДНК е съставена от няколко относително прости химически изграждащи блока, които са свързани последователно един с друг чрез химически връзки. Тези изграждащи блокове се наричат нуклеотиди. Всеки нуклеотид е съставен от фосфатна група, захар и азотсъдържаща база. Нуклеотидите в молекулата на ДНК са свързани по такъв начин, че захарта на единия нуклеотид е винаги свързана в линия с фосфатната група на следващия нуклеотид. Това подреждане води до две дълги вериги от редуващи се захарни и фосфатни групи, които се свързват и оформят двойно спирална структура.

Двете нишки са свързани в средата със слаби химически връзки между базите. В тази двойна спирала е кодирана цялата информация, необходима на клетката, за да синтезира протеините, от които се нуждае за оцеляване и възпроизвеждане. Ако двете нишки на ДНК  молекулата се разделят чрез разрушаване на слабите химически връзки между тях, всяка отделна верига предоставя цялата необходима информация за синтезиране на нов партньор. По този начин ДНК притежава способността за самовъзпроизводство - основната характеристика на генетичния материал.

МИТОЛОГИЯ

(курсивът е мой и отбелязва темите при доказването)

ДНК играе централна роля при някои заболявания, при смъртността и генетичното продължение, затова можем да я свържем със символизма на планетата Сатурн (един доказващ в началото направи такова сравнение). Гръцкият бог Кронос, предтечата на Сатурн, е богът на Времето и символизира хода на Времето и преходността на живота на смъртните. Кронос прекратява съществуването на първото поколение класически богове, като кастрира тираничния си баща Уран. За да предотврати изпълнението на пророчеството на родителите си, че децата му ще го свалят от трона, той ги изяжда веднага след раждането им.

Едно от децата му  Зевс - успява да избегне тази съдба и когато достига зрелост, дава на баща си лекарство за да повърне всичките си деца, които е изял, кастрира го и го праща окован на един остров завинаги. В този мит Кронос е представен като Владетел, който не се приспособява към промените и се опитва да се задържи във властта. Правейки това, той всъщност губи силата си, като бива кастриран. Накрая той все пак управлява отдалечените острови на Златната ера - но лишен от време и промени. Така той се превръща в олицетворение на Времето. Символизмът на Сатурн се отнася отчасти до ограниченията, породени от човешката смъртност. Някои стари общества изобразяват Сатурн като зловещия жътвар (скелет, който държи сърп) или Господаря на кармата, или като бащата на Времето. ДНК също е в някакъв смисъл баща на Времето, тъй като съхранява нашето генетично наследство и вероятно ни предразполага към болести и смърт в определен период от нашия живот.

Сърпът на времето е символ едновременно на смъртта и обновлението, на непрекъснатостта, тъй като след един сезон следва друг. Той ни кара да осъзнаем, че разполагаме с броени години. За да използваме пълно потенциала на тези години, трябва да се посветим на това, което смятаме за важно. Енергията на Сатурн ни изправя пред въпросите за това, кое е важно и кои са приоритетите ни. В този смисъл Сатурн е свързан с образователната стойност на болката. Чрез Сатурн ние се свързваме с учителя и лечителя в себе си. Най-солидните и стойностни уроци в живота ни са тези, основани на трудностите, които преживяваме и които, дори когато са болезнени, и изтощителни в момента, ни предлагат много мъдрост, когато се върнем към тях. От илюзиите се освобождаваме мъчително, но в това освобождение можем да открием вътрешно познание, основано на собствените ни, изпитани ценности, вместо да приемаме лесно ценностите на другите. Чрез това вътрешно познание ние откриваме собствената си стойност.

Сатурновият комплекс е реакция, която се изявява чрез отказа да изоставиш това, към което си се привързал през живота си, фиксация, която изкристализира в емоционална фрустрация.

Сатурновата мъдрост се основава на знанието, че сме отговорни за собствения си живот и курса, който той поема. Осъзнаването на личната отговорност ни кара да разберем силата, която имаме да изградим собствения си живот. Лечебната сила на сатурновия процес се отбелязва с медицинския символ за предписание, който произлиза от символа на планетата Сатурн, използван от астролозите.

Физически Сатурн управлява  скелета, кожата и съединителната  тъкан. Много доказващи са имали болки в участъци, където костите се съединяват или са били излекувани от такива болки.

Една от супервайзорите, която седяла в групата доказващи, докато вземали лекарството си, имала видение за кравешко изпражнение. Нейната доказваща по-късно докладвала, че си е наранила гърба, докато ринела кравешки тор и тези две събития предизвикали любопитството на тази жена да търси връзка между кравешкото изпражнение и ДНК. Тя открила следното: кравата е свещено животно за хиндуистката култура в Индия. Тя е символ на една от седемте майки  богинята Адити, майка на боговете, е била крава. Тя е била господар на истината и универсалния ред. Кришна, който е седмият аватар на Вишну (прераждане на Бог) бил защитник на кравата. В него се съдържала цялата Вселена, а той се появил, дегизиран като кравар.

Съпруг на Шива бил бикът Нанди, който създава небесната музика за космическия танц на Шива. Шива е един от трите бога на Брама - върховното същество или абсолютният дух на индуизма. Брама съществува и действа чрез триединство или триада от трима богове. Брама - създателят на Вселената, Вишну - пазителят на света и Шива - разрушителят, който олицетворява едновременно разрушението и възпроизводството. Шива заема три форми, една от които е Кали - носителката на болести, глад и война. Шива е обожествяван и във формата на фалос и често се изобразява слян в едно тяло със своята богиня - тя е лявата страна, а той е дясната. Това не е само символ на сексуален съюз, но и често срещан образ на тайнството на недвойствеността. Това е също така абстрактен символ на божественото бракосъчетание, чрез което светът едновременно се създава и изчезва. Шива, като архетипен йогин и същевременно олицетворение на фалоса, е олицетворение на основното „цяло" или на единството на живота.

Така Шива може да бъде свързан с ДНК, тъй като той/тя представлява цикъла на времето, смъртността, болестите, раждането и смъртта, обновяването и възпроизводството. Най-важното е, че чрез формата на представяне на Шива - фалосът - ни се напомня, че животът е едно цяло и ДНК е централна част от тази „цялостна" космическа сила или божествен принцип.

Интересно е да отбележим съня на доказващ  No. 5   за черен и бял слон, които имали „необикновено" слонче. Шива и персонифицираната му енергия под формата на съпругата му Парвати имали дете със слонска глава, на име Ганеш. Ганеш е известен като господар на препятствията. Същият доказващ сънувал голям плъх под някаква сграда, а превозното средство на Ганеш е един плъх. Така че това може би са свързани животински символи.

В Индия бикът е символ на съзиателния бог Брама и като цяло се приема за символ на божествената творческа сила и енергия, източник на плодородието и продуктивната енергия на земята.

В космологията на различните култури бикът влиза в предния план на картината. Има една много значима шумерска глинена плочка от 2500 г. пр. н.е., изобразяваща вечно умиращия, вечно жив лунен бик, изяждан във времето от слънчевия орел с глава на лъв. Десният му преден крак е поставен точно в центъpa на могила, символизираща билото на космическата планина, т.е. тялото на богинята Земя. Това е митичният лунен бик, господарят на ритъма на вселената, на чиято песен всички смъртни танцуват в един кръг от раждане, смърт и прераждане.

Кравешкото изпражнение е най - специфичната картина, която е възникнала за супервайзора и тя е свързана, макар и по-фино, с ДНК. Торният бръмбар (или Скарабей) в Египет е символ едновременно на слънчевия цикъл и възраждането. Египетският йероглиф за скарабей с разперени крака съответства на глагола кхепер, означаващ нещо като „появявам се, като заемам дадена форма". Скарабеите са носени като евтини защитни амулети, тъй като насекомото е скрило в себе си силата на вечно обновяващия се живот. Така един бръмбар, свързан с кравешкия тор, носи символизъм, свързан с ДНК.

Парацелз е известен с това, че е ценял смисъла и силата на екскремента като първична и основна субстанция. Той е разбирал първичната природа на екскремента като началото на всички неща и жизнено важната му роля в цикъла на съзидание и разпадане - това е материята, от която произлиза всичко и в която се превръща всичко. По същия начин ДНК е начална точка, от която се появяват нови неща.

Кравешкият тор се използва в биодинамичното фермерство за създаването на подобрител за почвата, наречен „500". Торът се поставя в рог на крава, който се заравя в земята за известно време в определена фаза на луната. Твърди се, че там той канализира и събира „космическите сили". След това торът се изравя и се смесва с вода и се разбърква енергично точно един час. След това трябва да сложи на нивата в рамките на един час. Смята се, че той се е превърнал в структурообразуващ фактор за почвата, а опитите са показали, че това подобрява състоянието на почвата и позволява на растенията да растат по-бързо и да бъдат по-силни.

В този процес кравешкият то и кравешкият рог са фактори, които насочват и канализират „космически сили" за съживяване на почвата. Може би ДНК по подобен начин е фокусна точка, където „космическите сили" се канализират в клетките при зачеването и се превръщат в нова жизнена сила?

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Campbell, J. The Masks of God  Oriental Mythology.

Campbell, J. The Masks of God Creative Mythology.

Campbell, J. The Masks of God Primitive Mythology.

Campbell, J. The Masks of God Oriental Mythology.

Chevalier, J & Gheerbrant A. Dictionary of Symbols. Penguin Books. 2nd Ed. 1982

Rev. Gardner, J. Faiths of the World.

Khanna, A. & Ratnakar, P. Banares - The Sacred City.

 

СЪВПАДЕНИЯ

По време на доказването се получи интересно съвпадение. На третия ден излезе съобщение, че Австралийският музей има проект за връщането на изчезналия тазманийски тигър, като го клонира от запазено от повече от 130 години в спирт бебе тазманийски тигър. Те съобщаваха, че са успели да възстановят от бебето голямо количество ДНК и могат да направят опити за клониране.

На 26 юни, осем седмици след започването на доказването, учени от Проекта за човешкия геном и фирмата за биотехнологии „Целера" съобщиха, че са завършили „работен модел" на човешкия геном. Постижението осигурява на учените пътна карта за около 90% от гените на всеки хромозом, съставящ човешкото ДНК. Очаква се проектът да бъде завършен през 2003 година, няколко години преди първоначалния график.

Един вестник написа „Ние определихме какво означава да си човек днес, сега имаме възможността да променим значението на това да си човек утре".

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДОКАЗВАНЕТО

Доказването е проведено според насоките на Джеръми Шер и Кийс Дам (Jeremy Sherr, Kees Dam). Всички доказващи жени са помолени да си направят предварително тестове за бременност. Доказването е сляпо, като само координаторът знае какво е лекарството. Всички доказващи имат супервайзор, който е опитен хомеопат и доказващ.

 

ДОКАЗВАЩИ:

1. Жена, 200с, взето на среща на групата на 1.5.00

2.Мъж, ЗОс, взето на среща на групата на 1.5.00

3.Мъж, ЗОс, взето на среща на групата на 1.5.00

4.Жена, 6с, взето на среща на   групата на 1.5.00

5.Жена, ЗОс, взето на среща на групата на 1.5.00

6.Жена, ЗОс, взето на среща на групата на 1.5.00

7.Мъж, 200с взето на среща на групата на 1.5.00

8. Жена, 6с, взето на 2.5.00

9. Мъж, 6с взето на 2.5.00

10а. Жена 200с, чувствителен доказващ, държала е лекарството.

10Ь. Жена, ЗОс, чувствителен доказващ, държала е лекарството един ден.

10с. Жена, бс, чувствителен доказващ, държала е лекарството.

10 d Жена, 1М, чувствителен доказващ, взела е лекарството на доказване 18.5.00

11. Мъж, 200с, спал една нощ върху него на 22.8.99.

След един месец групата доказващи и супервайзори са се срещнали и доказващите са описали преживяванията си. Преди разкриването на лекарството е имало разговор на обща тема.

УМ

Сам извън групата (One outside the group)

Паралелни състояния (Parallel states)

Бърз подем и спад (Up and down quickly)

Тъжен/ депресиран  (Sad/ Depressed)

Раздразнителен (Irritable)

He може да чувства или да показва чувства (Can't feel or show feelings)

He знам кой съм/ He съм си у дома/ Изгубен (I don't know myself / Am not home/ Lost)

Притежания (Possessions)

Работи здраво (Working hard/Holding it together)

Ригиден, фиксиран и стегнат (Rigid, fixed and tight)

Чувства се необходим (Feels indispensable)

Генетично увреждане (Genetic damage)

Яснота (Clarity)

Осъзнаване/ съзнателен (Awareness/ Conscious)

Важен жизнен избор (Big life choices)

По-задълбочено усещане „Кой съм аз/ мога да бъда себе си (A deeper sense of who I ат/ Can be myself)

Поемане на контрол (Taking control)

Позитивен (Positive)

Смее се (Laughing)

Умствена функция (Mental function)

Други (Others)

Сънища:

-  Носи се no течението (Drifting whit the current/ Go with the flow)

-  Тежка работа (Hard work)

-  Несигурност, дали е дерайлирал (Uncertainty about being derailed)

-  Смущение и изхранване (Embarassment and nurturing)

-  Поемане на контрола/ преодоляване на препятствията (Taking control /Overcoming obstacles)

-  Чувствам се добре в кожата си (Feel ОК in myself)

-  Стара вещица (An old crone)

-  Физически и умствено разстроен (Physically and mentally impaired)

-  Животни (Animals)

-  Други (Others)

Общи физически симптоми

Разболях се от грип преди доказването. Той изчезна. Чувствах вътрешна яснота и енергичност.

Кисела миризма на пот.

Левостранни симптоми: болки в лявото рамо, напрежение в лявата част на врата, уплътняване на лявото ухо и болка в левия ишиасен нерв. Усещане на левия глезен като навехнат.

Топъл и потен цялата нощ в леглото.

Топъл и сух в леглото, при събуждане започва изпотяване.

Студено изпотяване следобед, продължава до лягането вечерта.

Имам чувството, че съм хванал грип; Feel like I am getting the flu;

Хриптящо дишане, болки в гърлото,болка в носната кухина от треска.

Събудих се топъл,  но се изпотих при първото движение. Прахът дразни.

> движение и от топли напитки.

Кихам, защото ми стана студено; не можах да се стопля.

Костите изглеждат като става там, където трябва да са неподвижни (като съединяванията по черепа).

Това лекарство има усещането, че трябва да бъде по-твърдо; като че  ли другата кост разчита на него.

Това лекарство ще помогне на хора с една допълнителна хромозома. Това е разликата между синдрома на Даун, идиотията и някой, който е много умен. Ако нямате правилните хромозоми или правилния брой хромозоми, получавате генетично увреждане. То решава още преди да се е оформило детето как ще се оформят клетките.

Желания и отвращение:

Копнее за тютюн и после за марихуана.

Наистина ми се пиеше чаша кафе.

Повишено желание за чай.

Желание за тиква и картофи със сусамов тахан.

Отвращение към червено месо и тежка храна.

Желание за кофеин (чай или кафе) през целия ден и не яде.

Отвращение към обичайното кафе и кола.

Желание за кафе.

Желание за сладки неща.

(със значителни съкращения)

Цялото доказване можете да намерите в Интернет на адрес:

http://www.homoeopathie-wichmann.de/provings/dna.htm

Нагоре