« обратно към: Материя медика

11 април 2016

Хомеопатията като профилактика за балансиран начин на живот

 

Доц.д-р Станка Михалкова

 

happy-family.pngНай-значителният принос на хомеопатията като холистична наука за човека не е само безвредното и ефикасно лечение, а откриването на хомеопатичните конституционални типове.

Това откритие е направено във връзка с експерименталното изследване на хомеопатичните лекарства – т. н. „доказване“. То се състои в следното: на групи доброволци от здрави хора се дава продължително време някаква  субстанция, като те не знаят какво приемат. За по-голяма обективност на част от доказващите се дава плацебо. Лицата си водят дневник за промените които усещат и тяхното състояние се наблюдава от експерти. След време доказващите започват да проявяват симптоми, каквито хомеопатичното лекарство може да лекува при болни с наличието на същите симптоми. Именно този основен принцип „подобното, лекува подобно“, открит от Самуел Ханеман – дава името на метода – „хомеопатия“.

Другите две открития на Ханеман са: първо, че по същия начин както материалните вещества действат и разредените субстанции, с което се разширяват възможностите на хомеопатията за използване лечебните свойства на вредни и отровни   изходни материали и второ - откритието за активиране на лечебните свойства на разредените вещества чрез потенциране, което  премахва ограниченията пред този уникален метод и създава възможност за неговото приложение във високи разреждания, действащи на високи енергийни нива.

В процеса на доказване се установило, че изследваната субстанция не действа по един и същи начин на приемащите я лица. Едни от тях изобщо не се повлияват все едно, че са взели плацебо. При други се появили отделни симптоми, но при някои от доказващите се наблюдавали многобройни симптоми и промени не само на физическо, но и на психическо ниво. При тях се проявила пълната картина на изследваната субстанция. Установено било, че за да се получи цялостно въздействие на хомеопатичното лекарство то трябва да съответства на особеностите на човека на физическо, емоционално и умствено ниво. Така били открити хомеопатичните конституционални типове. Те са описани в хомеопатичната Материя медика и представляват цялостна характеристика на особеностите, които проявява съответния тип. Това не са само патологични симптоми, а и модалности – дали човекът е топлокръвен или зиморничав, какъв е сънят му, какви сънища сънува, каква е позата му за сън, какъв е характерът на изпотяването, части от тялото, които се изпотяват, миризма на потта, дали е жаден или не, какъв е начинът му на хранене, какви храни обича или мрази, какви храни влошават здравословното му състояние и по какъв начин му действат. На психическо ниво също се отразяват особености на съответния тип - дали е общителен или затворен, начин по който изразява емоциите си и как ги усеща в тялото, личностните му особености  и особености на поведението му в различни ситуации, какви вредни навици би могъл да създаде, как му се отразяват житейските събития и т.н.. Няма друга наука с подобно задълбочено изучаване особеностите на човека като цялостна система. Това е направено с една единствена цел - да се открие подобната хомеопатична субстанция, която да подейства за решаване на различни здравословни проблеми. Тези типове не са само теоретична разработка, защото ако се открие подобното хомеопатично лекарство то действа възстановяващо на всички нива. Т.е. наличието на тези конституционални типове е доказано убедително в хомеопатичната практика. Целта на всеки хомеопат е да открие конституционалния тип, защото в противен случай хомеопатичното лекарство просто няма да подейства.

Противниците на хомеопатията, които отричат нейната ефективност всъщност нямат необходимите познания за да открият конституционалния тип и да му дадат съответстващото хомеопатично лекарство. В съвременната хомеопатия има доказани над 4000 хомеопатични субстанции. За откриването на хомеопатичния тип професионалните хомеопати ползват компютърни хомеопатични програми и постоянно попълват знанията си по хомеопатична материя медика.

Всеки човек има конституционален хомеопатичен тип независимо дали знае това или не. Така както притежава кръвна група дори да не знае каква е тя.  Ако човек познава своя тип това ще  има голямо значение за неговия начин на живот и съхраняване на здравето му на всички нива. Точно в този аспект може да се говори за профилактичните възможности на хомеопатията. Осъзнатостта на хората непрекъснато се увеличава и вероятно в недалечно бъдеще всеки ще познава своя конституционален тип  и ще предотвратява много проблеми., които биха възникнали.

Ако конституционалният хомеопатичен тип на детето бъде определен в ранна детска възраст познанията за него биха могли да се използват за индивидуален подход при  отглеждането и възпитанието. Така например:

Детето Pulsatila се нуждае от много внимание и физически контакт с родителите. То лесно плаче и се нуждае от утеха. Често боледува от хреми, гърло, болки в ушите. Всички симптоми се подобряват на открито и се влошават  в затворени помещения. Има отвращение от мазни храни и не трябва да се насилва да яде мазно, защото може да се влоши. Не обича плодове. Обича да спи по корем.

Същият подход е неподходящ към Antimonium crudum – раздразнително, капризно дете, което не понася да го гледат и докосват. То е топлокръвно и се влошава  от лъчиста топлина – печка, огън, нагревател и др., а също така не се чувства добре  от престой на слънце. Става  сантиментално при лунна светлина.

Родителите не трябва да имат високи очаквания от Barita сarbonica –дете с посредствени умствени възможности. Нерешително и страхливо. Проявява подчинено поведение и зависимост от другите. Такова дете трябва да бъде ориентирано към практическо образование, което ще му осигури работа, с която да може да се справи.

Различен трябва да е подходът към дете тип Aurum, което се стреми  винаги да е първо и полага големи усилия за това. Не понася провал. Необходимо е да се контролира да не прекалява с ученето за сметка на храната и съня си. Да бъде подготвяно да приеме възможен неуспех и да му бъде оказвана подкрепа ако не успее да се представи добре.

Голяма търпимост и спокойствие е необходимо да се прояви към дете тип Belladona, което лесно се разгневява дори при незначителен повод. То иска да постигне своето с гневен плач. Има склонност да удря, хапе и скубе този, който го е ядосал.

Много деликатно отношение изисква дете тип Calcarea carbonica. Това са пухкави, бавни, чувствителни деца. Обръщат внимание на чуждото мнение и силно се разстройват при неодобрение от околните. Те са зиморничави. Имат кисело изпотяване на тила по време на сън. Слаба е издържливостта им на натоварване. Влошават се при изкачване – по стълби или на планина – могат да получат задух. Необходимо е да бъде повишавана самооценката им и да бъдат окуражавани в дейността, която извършват.

Необходима е постоянство в изискванията към дете тип Calcarea phosphorica – вечно недоволно и хленчещо. Изисква постоянно внимание. Лесно му доскучава. Силно се тревожи от училищните изисквания – получава главоболие или болки в стомаха. Чувства се зле по време на топенето на снега.

Необходимо е да има ясно определени граници спрямо дете тип Chamomilla – то е гневно и  капризно. Има свръхчувствителност към болка. Не понася да го докосват. Желае да го носят на ръце. От малко се налага и ако му се отстъпи вече постоянно  изисква това, което е постигнало. Подобно е поведението на Cina- раздразнително, капризно, сърдито дете. При гняв щипе или дращи. Не понася да го гледат и докосват. Лесно изработва навик  да си бърка в носа. Често реагира с конвулсии.

Трудни са взаимоотношенията с дете тип Stramonium. То има склонност към внезапни изблици на гняв с деструктивен характер - блъска врати, хвърля, чупи, бие се. Може да проявява пристъпите на гняв пред определени членове на семейството, а други, важни за него хора никога да не са го виждали в това състояние и да не вярват, че  е възможно да се държи така. Има силен страх от тъмнина – спи на запалена лампа.

Необходимо е създаване на хигиенни навици и режим при дете тип Sulphur – то е любознателна и творческа натура. Има високо мнение за себе си и обича да се хвали. Склонно е към интелектуални занимания. Обича да теоретизира. Вероятно би постигнало много, ако не беше мързелът и небрежността му. Те са разхвърляни и небрежни деца, безразлични  към своята външност.

Приятно е общуването с дете тип Phosphorus – общително, отворено към другите, лесно установява контакти с непознати. Има потребност да бъде сред  приятели. Не се чувства добре, когато е само. Съчувства на другите. Има постоянен страх, че нещо лошо може да се случи с него или с близките му. Трябва да бъде успокоявано и окуражавано. Да се изисква да завършва започнатото, защото бързо губи интерес.

Специфичен подход изисква дете тип Medorrhinum, чието поведение се характеризира с агресивност, страстност, бурно изразяване на чувствата си. Обича забранените неща. Може в изблици на ярост да рита и бие родителите си и други деца. Обича домашни животни, но може и да ги измъчва.

Много трябва да се внимава с дете тип Lachesis. То проявява силни, трудно контролирани емоции. Не понася други деца в семейството. Силно ревнува родителите си от тях. Силната ревност може да доведе до физическа патология – например астма. Ревнува и приятелите си. Иска да са само негови. Не признава никаква власт и авторитет. Противопоставя се на предявени към него изисквания. Изпитва омраза и желание за отмъщение. Необходимо е да бъде възпитавано в толерантност към другите и да му бъде засвидетелствана безусловна любов.

Трудно за овладяване е дете тип Veratrum. То се характеризира с  ранно и бързо умствено развитие. Едновременно с това има проблеми с поведението и дисциплината. Детето не признава никакви авторитети и се държи арогантно с родители, учители и др. То е хиперактивно и непослушно. Изпада в пристъпи на ярост и необузданост.

От успокояване и подкрепа се нуждае дете тип Gelsemium. То силно се тревожи при очакване на някакво събитие изпит, състезание и др. Плахо, тихо и резервирано. Проявява сценична треска преди някаква изява.

Това са някои най-общи характеристики  - всеки конституционален  тип е проучен в най-големи подробности. Има отделна литература за особеностите на детските хомеопатични типове.

Перспективно е познаването на конституционалните хомеопатични типове при партньорските взаимоотношения. Задълбоченото проучване на типологичните особености може да бъде използвано в предбрачните консултации. Така ще се избегнат много конфликти свързани с несъвместимост между партньорите.

Например тип Arsenicum, който е зиморничав, обича да е на топло и има изключително чувство за ред – всеки предмет си има определено място, което не трябва да се променя, трудно би съжителствал с тип Sulphur – топлокръвен, не понасящ  топлина, разхвърлян и небрежен към външния вид и личната си хигиена.

Трудно ще се осъществи съжителство между типа Aethusa, които обичат животни, събират много животни, силно се привързват към тях и Anacardium – груб и жесток към животните.

Постоянно напрежение ще съществува между тип Alumina, който  не понася, когато го карат да бърза, това предизвиква силен стрес и Argentum nitricum – забързан, страхува се да не закъснее или Sulphuricum acidum – прави всичко много бързо – ядене, ходене, всички дейности. Изисква и от другите да бързат.  Подобен е и тип Tarentula hispanica – припрян, нетърпелив, бързащ, възбуден и неспокоен.   Постоянно движи краката си. Не понася допир. Не понася другите да се движат бавно. Обича динамични танци. Работи с бърз темп.

Доста неравностойно ще бъде партньорството между тип Thuja, за който е характерна ниска самооценка и усещане за безполезност. Не се харесва и смята че другите също не го харесват. В другата крайност е тип Platinum с високо самочувствие, надменност, високомерие. Смята, че е повече от другите. Самовлюбеност. Желание да захранва силните си страсти с драматични преживявания. Има отвращение към деца, които биха нарушили личния му комфорт.

Следните конституционални типове биха могли да намерят допирни точки при изграждане на партньорство:

Silica – тих, резервиран, въздържан, деликатен. Като дете може да е чувствително и упорито, но като порасне става отстъпчив и неуверен. Трудно взима самостоятелни решения. Приема чуждото мнение. Обръща прекалено внимание на дребните неща. Може да се разтревожи от дреболии.

Magnesia carbonica – не понася скандали и конфликти. Миротворец. Страхува се от агресия и насилие. Няма желание да говори сутрин след събуждане.

Staphysagria – тихи, сериозни, мили, приятни, потиснати. Трудно преживяват скръб. Могат дълго да потискат гнева си, но в един момент рязко да избухнат.

Natrium muriaticum – не изразява чувствата си. Не прощава. Трупа всичко в себе си. Сериозен, точен, отговорен. Обича да е сам. Силно раним, трудно плаче. Не обича да го утешават. Емоционалното разочарование може да доведе до отвращение към секс.

Ignatia – идеализира взаимоотношенията си с партньора поради което преживява силни любовни разочарования. Силно раним. Лесно се обижда. Въздиша. Не понася утешение. Променливи настроения. Ревност.

Paladium – силна потребност от одобрение. Има усещането, че го пренебрегват и унижават.

Няма да бъде лесно съжителството им обаче с тип Nux vomica – състезателен, амбициозен, упорит. Не признава загуба. Лесно се ядосва и отреагирва върху другите. Не понася противоречие. Обвинява другите дори когато осъзнава че той е виновен. Зиморничав и свръхчувствителен към различни дразнители – светлина, шум, миризми.

Познаването на конституционалните хомеопатични типове на членовете на едно семейство ще  помогне да се установят взаимоотношения на разбиране и толерантност. Може да се работи за изграждане на рационална жизнена позиция „Аз съм добър и ти си добър, но ние сме различни“. Познаването на индивидуалните различия на всеки от родителите, на братята и сестрите ще допринесе да  се формират реални очаквания и ще улесни използването на специфичните възможности на всеки от членовете на семейството за реализация. Така ще се избегнат травмите от принудително определяне на жизнения път на децата.

Представете си как би могло да съществува едно семейство, в което има несъвместимост между типовете на съпрузите. Създадените от тях деца също са с различни конституционални типове Ще приведем някои примери за възможните различия:

С привързаност към семейството се характеризират следните типове:

Apis стремеж да контролира всичко в семейството.

Dulcamara – тревога за семейството и желание да контролира другите членове на семейството. Не понася семейни разногласия.

Cocculus – силно съчувства на близките си . Страхува се за тях и преживява всичко, което им се случва. Може тези тревоги да доведат до хронично безсъние и изтощение. Склонни са към денонощно бдение при болен близък човек.

Causticum – силно съчувстват на другите. Преживяват чуждите тревоги като собствени. Разтройват се при слушане на отрицателни новини. Борци за справедливост.

Rhus toxicodendron – неспокоен, весел, обича да се шегува. Постоянно е в движение.  Нетърпелив. Може да се тревожи повече за едно от децата си.

Безразличие и отчужденост  към близките е характерна за:

Sepia – безразличен, безмилостен. Саркастични забележки към другите. Дразнят го собствените деца. Често им крещи. Непоносимост към компания. По-добре се чувства сам. Отчужденост към семейството си.

Natrium carbonicum – мек, изтънчен. Изпитва отвращение към членовете на семейството. Не понася компания. Чувства се добре, когато е сам. Чувствителност към музика. Обича да слуша тъжна музика.

Lycopodium – характерно е двойствено поведение – плахост и срамежливост пред чужди хора, грубост и агресивност към близките. Потиска гнева си извън дома и след това отреагирва в семейството. Има проблем с чувството си за собствено достойнство и увереността в себе си. Рабополепно поведение пред по-висшестоящите в служебната иерархия.

Fluoricum acidum – безразличен към семейството, към близките си. Материалист. Постоянно бърза, бързо говори, бързо яде.

Има специфични различия и по отношение на сексуалното поведение при различните типове, което е важен фактор за партньорската съвместимост. Например:

Kali carbonicum – морален, лоялен, верен на партньора си. Привързан към догми  и правила.  Влошава се от полов акт.

Platinum - повишено сексуално желание. Силна възбуда от най-лекото докосване. Безразборни полови контакти. Склонност към сексуални извращения.

Kreosotum – страх и отвращение към секс при жени. Раздразнителност и капризност. Силни болки при полов акт.

Sepia - Отвращение към секса и сексуалните игри. Болезнен полов акт.

Fluoricum acidum - силна сексуалност и безразборни полови контакти.  Извратени сексуални желания. Аморален.

Lycopodium - сексуалният му живот се характеризира с отсъствие на вярност и склонност към многобройни полови контакти като че ли се стреми да си докаже че много хора го харесват. Характерно е отслабване на сексуалната способност при продължителен контакт с един и същи партньор. Затова често сменя сексуалните си обекти. Може да бъде напълно импотентен към собствената си жена.

Staphysagria - склонност към сексуални фантазии, повишено сексуално желание. Може да има безразборни полови контакти.

Agaricus – общо влошаване след полов акт. Повишено сексулно желание сутрин след събуждане.

Hyosciamus – рано развиващо се сексуално поведение. Дете, трудно овладяващо своите импулси. Може да оказва насилие върху братята и сестрите си. Има склонност да показва гениталиите си на публични места и да се наслаждава на реакцията на околните. Цинизъм. Хиперсексуалност.

Caladium – похотливи мисли, но без ерекция при мъжете.

Изборът на професия също ще бъде по-рационален, ако се съобрази с конституционалните особености на човека. Например за един Rhus-toxsicodendron, който се нуждае от непрекъснато движение не са подходящи професии изискващи продължително статично положение – например компютърен специалист, администратор и др. Необходимо е работата му да е свързана с разнообразие изпълнение на динамични задачи – като туроператор, екскурзовод, спортист, рекламен агент и др.

Познаването на собствените модалности ще ни помогне да се съобразяваме с тях и да избегнем някои вредни фактори без да се сравняваме с други хора, на които те не действат. Така например:

Natrium muriaticum не понася излагане на слънце и може много да се влоши и да получи силно главоболие ако не се съобрази с това, докато при  Rododendron наличието на слънчева светлина е гаранция за добро настроение, но той се чувства зле при промяната на времето и при студено и влажно време.

Aconitum napellus има влошаване от вятър, особено от студен, сух вятър.

Agaricus – изпада в състояния на екстаз, поетично настроение през нощта. Влошава се преди гръмотевични бури.

Borax – повишена чувствителност към шум. Силно се стряска при внезапен шум. Страх и непоносимост към спускане или движение надолу.

Bryonia – силно влошаване от движение. Не понася да го безпокоят. Най-добре се чувства сам и на тишина. Затворен и потаен.

Dulcamara – силно влошаване от студено и влажно време.

Ferrum – повишена чувствителност към шум, особено от шумолене на хартия.

Различията в биологичния ритъм, часовете на активност в денонощието също могат да бъдат различни. Хранителните предпочитания също са важни за здравословния начин на живот. Храни, които се смятат за полезни за едни могат да причинят влошаване при други конституциалните типове. Това са безкрайни теми, на които няма да се спираме сега.

Ако се познават конституционалните хомеопатични типове може да се помогне на човека за посрещане и справяне с предстоящи житейски ситуации като – явяване на изпит, публични изяви, очакване на предстоящо събитие, природни бедствия и др.

Откритите от хомеопатията конституционални типове в резултат на повече от 200 годишен експериментален опит  ни предоставят огромни възможности за осигуряване на съобразен с индивидуалните особености начин на живот, който ще осигури съхраняване на нашето физическо и психическо здраве дори  без необходимостта да бъде взето съответстващото на тях  хомеопатично лекарство.

 

 

Нагоре