« обратно към: Събитие

07 ноември 2017

Нов тригодишен курс по класическа хомеопатия

HC

Българско хомеопатично общество започва нов три годишен курс по класическа хомеопатия.

Курсът предоставя задълбочение познания по :

- Хомеопатична философия
- Материя медика
- Реперторизация
- Хомеопатична фармация
- Методология в хомеопатичната практика
- Практически занимания
ПЪРВИЯТ СЕМИНАР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
25 И 26 НОЕМВРИ 2017 В СОФИЯ
УВОДНИЯТ СЕМИНАР СЕ ПРОВЕДЕ НА
28 И 29 ОКТОМВРИ 2017 В СОФИЯ
За справки и записвания:
в офиса на Хомеопатично общество, тел. 02/822 92 46, GSM 0884 871 003
София 1303, ул. ”Пиротска” 97, www.bghomeopathy.org, е-mail: bg.homeopathy@abv.bg
Работно време: от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Нагоре