« обратно към: Хомеопатията днес

17 декември 2012

Хомеопат

 

д-р Виолета  Тенева

 

хомеопат.jpgХомеопатията е холистична медицина, няма друга наука, която се занимава с човека по такъв цялостен и всеобхватен начин, да го разглежда и като тяло, и като нематериална ментална същност, която го отличава от цялата останала земна природа.

И поради това професията хомеопат е също така холистично понятие, подразбиращо дълъг процес на придобиване и шлайфане на личност и умения.
Хомеопатът е, който познава и владее принципите на съвременната медицина - за да разбира какво се случва във физическото тяло на пациента. Познава принципите на енергийната медицина - за да разбира какво се случва в невидимите части на човешкото същество.

Познава и владее принципите на хомеопатията и е приел за отправна точка в професия и живот Закона за подобието - за да е убедителен пред себе си и пред хората, които са му се доверили. Трябва да познава и владее онези окултни науки като астрология, френология, хиромантия, нумерология, чрез които да опознава необятния вътрешен свят на човека и неговата есенциална връзка с универсума, за да може да чува всеки миг от хомеопатичния преглед какво иска да му каже жизнената сила на човека отсреща.

Абсолютно неизбежно трябва да има остър слух, зрение и обоняние - за да чува интонация и изказ, да възприема мирис от тялото на пациента и болестните секреции, да забелязва всеки жест и движение, т.е. езика на тялото, което никога не лъже. Да познава принципите на духовната наука като източник на знание за природните закони и даваща критериите за преценка на здраве и болест - за да разбира и насочва правилно процеса на великото ежедневно чудо, наречено хомеопатично лечение.

Да притежава морала да прави само това, което е добро за пациента. Да притежава сърце, което да прощава и изтърпява нападки и ирония, подозрения и недоверие и да вижда зад всичко това само и само жизнената сила и нейния зов към хомеопата за едно определено лекарство.

Основателят на т.н. Нова германска медицина доктор Ryke Hamer казва, че по времето на свещениците на бог Aesculapius  професията лекар винаги е била и професия на свещеник.

Аз пък добавям, че лекарят на бъдещето ще е хомеопат!

 

източник: http://violeten-homeopathy.blogspot.com/search?updated-max=2011-04-25T03:38:00-07:00&max-results=7

Нагоре