« обратно към: Хомеопатията днес

06 април 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА С КОРОНА ВИРУС

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ПРИ ПАНДЕМИЯТА С КОРОНА ВИРУС

Становище на Сдружение „Хомеопатично общество“

Хомеопатията е мощен метод за лечение, доказал своята ефективност повече от 200 години. Именно затова много хора ни поставят въпроса защо хомеопатите не предлагат лекарство срещу корона вируса – за лечение и за профилактика. Искаме да изясним този въпрос.

Всеки метод за да бъде приложен успешно трябва да се спазват неговите основни принципи. Какви са принципите на класическата хомеопатия?

„Хомео“ означава „подобен“. Хомеопатия значи „Подобното се лекува с подобно“. Хомеопатичните лекарства са силно разредени субстанции, в тях няма материално вещество, а само информация за първоначалния източник. Те ще подействат само, ако влязат в отношение на подобие със симптомите на болния и само върху тези симптоми с които са влезли в отношение на подобие. Поради тази причина при една и съща епидемия различните хора имат нужда от различно хомеопатично лекарство.

Лечението на Корона вируса е подобно на лечението на всяко друго вирусно заболяване. Дори при един и същи вирус отделните хора проявяват различна симптоматика и имат нужда от различно хомеопатично лекарство. Именно поради това хомеопатите не са стигнали до едно лекарство, което ще излекува всички болни. Имаме информация за успешно излекувани пациенти с различни хомеопатични лекарства. Най-добър резултат ще даде това хомеопатично лекарство, което има картина, подобна на картината на заболяването при съответния човек.

Защо не можем да препоръчаме хомеопатично лекарство за профилактика на това заболяване? Този въпрос също има своя напълно обоснован отговор.

Действието на всяко хомеопатично лекарство е установено експериментално чрез една процедура наречена „Доказване“. Тя се състои в следното: на група доброволци, здрави хора, продължително се дава съответно хомеопатично лекарство и те започват да проявяват симптоми, каквито то ще излекува при болните. Тези симптоми се наблюдават и описват от експерти. Така се съставя хомеопатичната картина на всяко хомеопатично лекарство и се описва в „Материя медика“.

Това обяснява защо не препоръчваме хомеопатичните лекарства да се взимат от здрави хора като профилактика. Ако нямат симптоми те ще направят доказване на лекарството т.е. ще проявят симптоми, които субстанцията на лекарството предизвиква. Във връзка с пандемията от Корона вирус препоръчваме следното:

  • Да не се взимат хомеопатични лекарства за профилактика;
  • В случай, че проявите симптоми, имате препоръка за домашно лечение и имате желание да се лекувате хомеопатично се консултирайте със специалист - хомеопат за избор на хомеопатичен препарат и проследяване на Вашия случай;
  • При хомеопатичното лечение да се взима само по едно лекарство за да се установи дали то е подействало и ако няма подобряване лекарството да се смени.
  • При поява на симптоми за усложнено протичане на болестта, информирайте здравния работник, с който поддържате комуникация по Вашия случай.
  • Като профилактика спазвайте всички изискания, свързани с извънредното положение, а имено: изолация, хигиенни мерки, здравословно хранене, повече течности, физически упражнения, проветряване и основно запазете  спокойствие.

Кои сме ние: Сдружение "Хомеопатично общество" член на Европейският централен съвет по хомеопатия /ЕССН/ и на Интернационалния съвет по хомеопатия /ICH/. Организация, която повече от 25 години популяризира сред широката аудитория   хомеопатичната наука, съгласно установените от ECCH (http://www.homeopathy-ecch.org/) стандарти. Продължава да го прави и сега - онлайн и в интернет пространството ( https://www.facebook.com/bghomeopathy/www.samuelhahnemann.bg )

homeopathy_remedy

 

 

Нагоре