« обратно към: Есета

04 октомври 2012

Как да се родят здрави деца? - втора част

Джордж Витулкас (Гърция)

(фрагмент от реч, насочена към лекарите-хомеопати в Националната академия по хомеопатия, май 1998г.)

 

 

„Детето на любовта” никога няма да бъде замесено в такива проекти, независимо от възнаграждение, което биха му предложили.

Молят ни, като лечители, да обясним какво се случва на практика и защо се раждат такива чудовища, пълноценни физически, но не притежаващи определени функции на духовно-емоционално ниво, чието отсъствие може да бъде опасно не само за тях самите, но и за цялото общество.

Защо тази непълноценност е опасна? Защото организмът притежава способността да компенсира липсващите елементи, като ги заменя с други емоции или умения на емоционално ниво, за да стигне до известно равновесие. Човекът може да не обича околните и да не им съчувства, но може да извърши неща, за които другите да му се възхищават или да го хвалят, давайки му своята любов и възхищение. Обаче той самият не изпитва чувство на любов.

Ще дадем още един пример. Млада девойка смята, че не е красива. За да запълни този недостатък, а също и поради насмешките, на които може да е подложена, тя развива интелект, става отличничка в училище, и съучениците й започват да й се възхищават. Така девойката постига равновесие, завършва училище само с шестици и влиза в университета, изучава биология, цялото време прекарва в учене, завършва биологическия факултет с червена диплома и в края на краищата напълно се посвещава на тази наука. На 27 години тя вече е професор в университета.

И ето тя е на 28, 30, 32 или 36 години, а не знае какво е любов. Това означава, че тази част от организма, която отговаря за тези емоции, не се използва или е напълно потисната.

С такъв недостатък тази жена по-скоро ще се държи неестествено. Тя специално ще създава ненормални ситуации, за да получи усещане за любов или сексуална възбуда. Всеки може да си представи, що за ситуация е това. Тази жена осъзнава, че околните реагират „различно” на ситуации, които са й непознати, и не може да отговори на въпроса „какво чувства влюбения човек?”, „защо аз не се влюбвам?”, „какво чувстват хората?” и т.н.

Разбира се, списъкът на такива отклонения е безкраен.

Самото устройство на нашето общество ражда големи и малки чудовища. Сблъскваме се със случаи на „тератогенеза” на емоционално и интелектуално ниво, защото пренебрегваме законите на природата.

Въпросът е в следното: в каква степен емоционалното състояние на родителите в момента на зачатие може да бъде причина за такава тератогенеза?

А сега бих искал да предложа моята хипотеза, която е резултат от изследвания, и е основана на опита, беседите и лечението на семейства от различни националности.

Надявам се, както вече казах, че тази хипотеза ще бъде проверена скоро от уважаемите учени в лабораториите.

Ще започна с предположението, че както спермата, така и яйцеклетката са неотделими от общото състояние на индивида и съдържат структурния код на индивида на всички нива: физическо, емоционално и духовно.

Колкото повече са разногласията и разминаванията между тях, толкова по-слаб ще бъде техния съюз. Ако това разстояние и противопоставяне са големи, детето може да се роди с раздвоение на личността и да притежава две различни, но с еднаква тежест гледни точки. Нещо като шизофрения.

Разбира се, възможна и ситуация, когато хората си подхождат от гледна точка на секса, на физическо ниво, но силно се различават един от друг емоционално и психически.

ВАРИАНТ НА ЗАЧЕВАНЕ   I

Ако използваме символите, то моментът на сливането на двама души, които действително се обичат, може да се представи във вид на идеален цикъл, който символизира основното състояние на влюбените – удовлетворение, пълнота и хармония на емоционално и духовно ниво. В идеалния съюз единият цикъл се наслагва върху другия, в резултат на което се образува абсолютно нов цикъл.

В идеалния случай, яйцеклетката и спермата се намират в състояние на абсолютно равновесие и покой на всички нива. Имаме идеален съюз на двама души, които чувстват, че се допълват един друг и са щастливи един с друг.

В резултат на този съюз се появява ново човешко същество – дете, което притежава най-добрите черти на двамата родители.  Такива деца се ръководят на първо място от любовта и те са абсолютно хармонични.

Разбира се, всичко това е относително и е под влияние на другите два фактора: наследственост и медицинска история на родителите. Предполагам също, че ако се изследва яйцеклетката и спермата на такива хора, тяхната химическа структура ще се различава от останалите, които не съответстват на дадените условия.

 

 

ВАРИАНТ НА ЗАЧЕВАНЕ  II

При вариант II имаме работа с нова клетка, от която ще се роди дете, което е загубило хармонията и носещо в себе си отпечатъка на емоционалната потиснатост на родителите или силния емоционален конфликт.

Тези деца са непълноценни, винаги чувстват, че нещо им липсва и никога няма да постигнат хармония. Никога няма да станат еднороден и идеален кръг, за разлика от децата на любовта.

Има и трети вариант, в резултат на който децата се раждат от агресивни родители, а клетката се намира в състояние на крайна възбуда или даже агресия.

 

 

 

ВАРИАНТ НА ЗАЧЕВАНЕ  III

Съюз на хора в състояние на възбуда.

Такива деца се опитват да се заявят чрез насилие и крайни действия, защото не чувстват любов и състрадание към който и да е. Тяхната нужда от любов ги тласка към постъпки, противоположни на тези, с които обикновено може да се заслужи любов.

Разбира се, между тези крайни случаи има безкрайно много модификации, състояния и фази.

Главният въпрос се заключава  в това дали до сексуалният контакт родителите се намират във вариант I, II и III, също и в това, до каква степен тези варианти влияят върху здравето на бъдещото дете.

 

 

Нека започнем с анализ на вариант I, за да може да го сравним с другите два варианта.

За да постигнат вариант I, двата индивида трябва да постигнат състояние, в което тяхното „аз” максимално е минало на втори план и им е позволило да се разтворят един в друг по време на сексуалния контакт. Природата ни е надарила със способността да постигнем вариант I, давайки ни умението да се влюбим, което може по-точно да се опише с гръцката дума „ерос”. Какво е ерос? Това е силното желание на мъжа да се съедини с жената или желанието на жената да се съедини с мъжа. Това е желанието да  станеш едно цяло с обекта на обожание и да се разтвориш в него. Това желание може да се удовлетвори само в резултат на абсолютно единство, което се подкрепя от еротичен съюз.

Чувството на пълно удовлетворение и абсолютно щастие ще бъде резултатът на това състояние.

После, благодарение на този зов на природата и постигане на дългоочакваното желание, двамата постигат състояние на пълно удовлетворение. Дълбокото удовлетворение и щастие се постигат благодарение приемането един на друг, доколкото хората не пречат на сближаването си нито физически, нито морално. В такова пълно емоционално сливане съзнанието на собственото „аз” практически не съществува. Така състоянието на пълно спокойствие, удовлетворение и хармония се явява висша точка на такова единение. Това е именно този момент, в който, според замисъла на природата, двама могат „да отдадат” най-добрата част от себе си, затова тяхното ново създание, детето, ще притежава най-добрите качества на двамата родители и ще бъде дотолкова съвършено, доколкото е възможно.

Такова дете на любовта ще израсне уравновесен, непретенциозен и щастлив човек. При общуването си с другите ще бъде естествен и лишен от каквито и да е комплекси, много рядко са възможни отклонения, а щастието е лесно постижимо. Повечето от тях могат да се влюбят лесно и в подходящото за това време.

Но този модел на любов е много трудно да се реализира в съвременното общество, където хората търсят лек и бърз оргазъм. Сега в Америка има „Училища”, които се опитват „да научат” бедните клиенти, как да изпитват оргазъм!!! Естествено, това е абсолютен провал, но не на тези „училища”, а на нашето общество, което има нужда от такива училища. Това е резултат на сексуалната революция и неконтролируемата сексуална толерантност.

За да може човек да изпита състояние на ерос, физическият контакт трябва да е трудно достижим, необходимо е самоограничение. Нещо повече, след първото запознаване и по време на ухажването трябва да се дава воля на въображението. Двойката в състояние на чиста любов или ерос се наслаждават един на друг, изпитват силни положителни емоции, грижат се един за друг и се намира в оптимално емоционално състояние. Накрая, когато настъпи моментът на физическа близост, това е свещен момент на раждането на детето,  в резултат на което ще се роди най-доброто дете. В съвременното общество ние обикновено убиваме такива деца на любовта!

Едно е ясно, което трябва да имат предвид бъдещите родител:

Спермата и яйцеклетката носят в себе си духовното и емоционално състояние на родителите в момента на зачеването. Ако сексът се случи твърде рано, цялото негово вълшебство ще бъде загубено, а двойката няма да има време да научи най-добрите качества един на друг.

Само децата на любовта наследяват от родителите си най-добрите физически, духовни и емоционални черти, и качества.

Именно по този начин, с помощта на ероса, природата ни показва подходящия момент за раждането на здрави деца, затова човечеството постоянно се обновява. Но в западното общество със завидна упоритост вървим по друг път, пътя на дегенерацията.

За съжаление, начинът на живот в повечето западни съобщества прави невъзможни тези ситуации, които са най-добри  за продължаване на рода. В цивилизованото общество вместо любов преобладава самолюбие и корист, затова е практически невъзможен естественият еротичен съюз.

Ако такива хора (децата на любовта) станат политически лидери, военни или учени, несъмнено те биха взимали по-правилни и „здрави” решения от тези, които ги взимат сега, и които в много случаи не могат да се нарекат човешки.

Но такова дете на любовта няма да намери място сред лидерите на нашето съвременно общество. Него никога няма да го назначат нито начело на армията, нито начело на държавата, нито начело на министерството на външните работи. Сегашните социални условия веднага ще го унищожат.

Тези, които се избират за дадените постове в нашето страшно общество на търговска глобализация и войни, принадлежат на вариант II или III.

Ще дам няколко примера за това, какво имам предвид. Ако млада неомъжена девойка се влюби в мъж и забременее, нейните родители по-скоро ще решат, че това дете не може и не трябва да се роди. „Ти не си омъжена”, „Ти не си спечелила пари да живееш” и т.н. Ние смятаме, че знаем по-добре от природата какво трябва да направим и стигаме до извода, че това дете не е нужно. В такива случаи родителите обръщат гръб на децата си, вместо да им помогнат.

Разбира се няма такава статистика, която да потвърди количеството аборти, именно, на деца на любовта, но ние знаем, че ежегодно те са хиляди. Обаче, тук бих искал да отбележа, че има разлика между децата на любовта и децата, които са се родили в резултат на случайна сексуална връзка и мимолетна страст. Разликата между тях е огромна. Става дума за това да се намери истинска двойка или половинката един на друг, за да се получи хармония на всички нива. В нашето общество възможността за такава среща изглежда утопична. Но именно ние самите, със своето поведение, сме създали такива условия в нашето деформирано общество, че тази възможност е станала утопична.

Днес ние виждаме, че момичета на  15-16 годишна възраст вече влизат в сексуална връзка. Каква представа имат тези деца за неповторимото чувство на любовта? Абсолютно никаква. Техните емоции обикновено варират от равнодушие до отвращение. И по-късно обикновено следва аборт.

В медицината ние често се сблъскваме с такива случаи на общуване на двойките, когато жената вече е правила няколко аборта преди. След това, когато хората влязат в брак, въпреки че си подхождат, не настъпва бременност. Те се вълнуват, че няма да могат да имат деца, и сега, две-три години след сватбата, най-важният въпрос за тях е бременна ли е жената или не. В такива случаи, когато мъжа е притеснен, когато има своите опасения, своите финансови проблеми, а жената се вълнува, че няма да може да забременее, напълно естествено е, че те не могат да се разтворят един в друг по време на еротичния акт. В такова нервно състояние е практически невъзможно зачатието.

Това може да изглежда просто теория, но ние знаем, че когато двойката се обърне за лечение и получи правилното лекарство, обикновено пациентите казват:”Ето сега се успокоих”, „Сега стабилно стоя на краката си”, „Намерих себе си”, „Чувствам, че съм здрав” и т.н.

Това спокойствие е по-здраво състояние, в което е възможно зачатието.

Именно по тази причина хомеопатията е толкова успешна в подобни случаи.

Сега трябва да се каже, че този дар от природата, еросът , не продължава дълго. Той е силен в първите две-три години, когато родителите са още млади, енергични и невинни. Това е най-подходящото време за зачеване и раждане на здрави деца.

Ще дам пример за хора, които се отнасят към вариант II.

Да разгледаме много разпространена ситуация, когато младата жена е безумно влюбена и романът завършва с бременност. Обаче тя прави аборт, а също така скъсва отношения с любимия си. След известно време тя има нов роман, но вече не е толкова увлечена, колкото първия път (и никога няма да бъде така увлечена), после следват още няколко връзки, и накрая, на 26 годишна възраст тя решава, че е намерила „подходящия” човек, и се омъжва за него. Какво е направила тази млада жена? Тя е потиснала част от своя емоционален свят и сега не може да стане свободна и да стигне до състояние на абсолютно удовлетворение, което е необходимо за вариант I. В резултат на този ход на събитията, в края на краищата, жената заболява и въобще губи възможността да се върне към този вариант.

В резултат на такова поведение, което се натрапва под натиска на сегашното общество, нашите най-главни и дълбоки емоции се потискат, и жертват заради печалби и самолюбие.

 

Превод от руски: Нели Тотева

източник : http://www.homeoint.ru/homeopathy/essence/vithoulkas2.htm

 

продължава…………

Нагоре