2019
20
ян

Страхът от промяната

Всеки от нас иска да е щастлив. Всеки от нас иска да е здрав. Всеки от нас иска да постигне много. Но никой от нас не иска да даде много, за да има всичко това. Всеки иска просто да получава, без да дава. И това е напълно нормално за човешката същност, но не отговаря на вечните природните закони.

2018
13
март

Метафизичното разбиране на Кент за жизнената сила и миазмите

Джеймс Тейлър Кент

„При лечение трябва да се ръководим от „ ясни и разбираеми принципи”. Човешкият организъм не е някаква изолирана система, той е част от природата и се подчинява на основните закони на природата, общи за всички.”

2017
22
ок

Холистичният подход в хомеопатията

Ф И Л О С О Ф С К О Е С Е
на Яна Вилиянова Попандреева-Донева
СОФИЯ 2017

02
юли

Хомеопатията - начин на живот

“Природата е намислила да създаде от вас нещо много хубаво – не и се противопоставяйте. И когато се радвате и като страдате, и като падате, и като ставате, и като се раждате, и като умирате – каквото и да става с вас, имайте пълна вяра, че това, което прави, е за ваше добро." 
Петър Дънов

29
ян

Знакът на субстанцията

Доктрината на сигнатурите е въведена от шведския учен Парацелз (1493 - 1541) . Правейки различни проучвания, той забелязал, че качествата на растенията често са отразени в начина, по който изглеждат. Според него вътрешната природа на растенията може да бъде открита в тяхната външна форма или "сигнатура". Много хомеопати смятат, че Доктрината на сигнатурите е предшественик на Закона на подобието, на който се базира хомеопатията.

2016
06
ап

Дългосрочно водене на случай чрез приложение на принципите в Хомеопатията

“ Три пътя водят към знанието:
пътят на размишлението – това е най-благородният път,
пътят на подражанието - това е най-лекият път
и пътят на опита – това е най-горчивият път”
Конфуций

2015
17
март

Хомеопатичното лекарство - наука, изкуство или магия

Лечението на болния винаги е било обвито в тайнство. Направата на лекарствата също. Хората са приготвяли лекарства с определени ритуали, при определени условия, например откъсват лечебното растение при пълнолуние или през точно определен период от развитието му. Но лечебните съставки на различните лекарства винаги са били в измерими материални дози. Лечебните субстанции често са отровни в големи дози или водят до сериозни промени в организма, до пристрастяване или дори до смърт. Оказва се, че това не е най-удачният начин за тяхното използване.

2014
03
ноем

Как емоциите на майката по време на бремеността се отразяват върху детето

Защо едни ситуации в живота ни носят разочарование, други – радост, трети – урок за бъдещето? Начинът на възприемане на света се дължи на вътрешната ни система от склонности и предпочитания, с други думи казано – на характера на човек. А характерът започва да се формира в първите секунди от живота, даже още по-рано.

24
юни

Сънища на забравеното дете

Доброто винаги започва с микроскопичните работи.

2013
05
ноем

Хомеопатията – медицина, бъдещето на науката или скандална шарлатания?

Всеки човек избира да бъде материалист или идеалист по подразбиране и е много трудно да се променят изначалните му възгледи.