2022
14
ян

Проявление на „динамиса“ в човека, болестта и хомеопатичните лекарства

Животът е мистерия! Човекът е истинско чудо на Сътворението. Винаги съм се удивлявала как този сложен механизъм е приведен в действие; как всички атоми, клетки и органи са свързани и работят в уникален синхрон; колко крехко е равновесието, което държи организма в състояние на баланс и здраве. Кое „одухотворява“ човека и го прави индивидуалност, уникална и неподлежаща на копиране?

2021
09
март

„ПАНАЦЕЯТА" ВАКСИНИ ИЛИ ХОМЕОПАТИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА

В последните години в световен мащаб все по-често ставаме свидетели на засилващ се дебат в обществото относно резонността на причините за задължителна ваксинопрофилактика. Все повече стават свидетелствата и изследванията, които показват и доказват, че ваксините не се превърнаха в очакваната панацея за избавяне на човечеството от множество тежкопротичащи и смъртоносни заболявания. Напротив, в много изследователски трудове активно вече е застъпена идеята, че бактериите и вирусите сами по себе си не са достатъчен фактор за причиняване на заболяване. В човешкото тяло постоянно живеят около 250 вида бактерии, протобактерии и вируси, част от които са полезни за функционирането и здравето на организма, а повечето от тях са неутрални. Само един много малък процент могат да проявят съответна изменчивост и при влошена имунна защита, причинена от нерационално хранене, замърсена околна среда, стрес, ваксинации, честа употреба на антибиотици, да се изявявяват като патогенни и да причинят определени неразположения или заболявания.

2019
04
дек

Лекуване или потискане

”Най-високото и единствено призвание на лекаря е да прави болните хора здрави; наричам това лекуване.
(Д-р Самуел Ханеман – „Органон на лечебното изкуство”, §1)

Още Хипократ е казал „по-важно е да знаем какъв е човекът, който е болен, отколкото от каква болест е болен.”

20
ян

Страхът от промяната

Всеки от нас иска да е щастлив. Всеки от нас иска да е здрав. Всеки от нас иска да постигне много. Но никой от нас не иска да даде много, за да има всичко това. Всеки иска просто да получава, без да дава. И това е напълно нормално за човешката същност, но не отговаря на вечните природните закони.

2018
13
март

Метафизичното разбиране на Кент за жизнената сила и миазмите

Джеймс Тейлър Кент

„При лечение трябва да се ръководим от „ ясни и разбираеми принципи”. Човешкият организъм не е някаква изолирана система, той е част от природата и се подчинява на основните закони на природата, общи за всички.”

2017
22
ок

Холистичният подход в хомеопатията

Ф И Л О С О Ф С К О Е С Е
на Яна Вилиянова Попандреева-Донева
СОФИЯ 2017

02
юли

Хомеопатията - начин на живот

“Природата е намислила да създаде от вас нещо много хубаво – не и се противопоставяйте. И когато се радвате и като страдате, и като падате, и като ставате, и като се раждате, и като умирате – каквото и да става с вас, имайте пълна вяра, че това, което прави, е за ваше добро." 
Петър Дънов

29
ян

Знакът на субстанцията

Доктрината на сигнатурите е въведена от шведския учен Парацелз (1493 - 1541) . Правейки различни проучвания, той забелязал, че качествата на растенията често са отразени в начина, по който изглеждат. Според него вътрешната природа на растенията може да бъде открита в тяхната външна форма или "сигнатура". Много хомеопати смятат, че Доктрината на сигнатурите е предшественик на Закона на подобието, на който се базира хомеопатията.

2016
06
ап

Дългосрочно водене на случай чрез приложение на принципите в Хомеопатията

“ Три пътя водят към знанието:
пътят на размишлението – това е най-благородният път,
пътят на подражанието - това е най-лекият път
и пътят на опита – това е най-горчивият път”
Конфуций

2015
17
март

Хомеопатичното лекарство - наука, изкуство или магия

Лечението на болния винаги е било обвито в тайнство. Направата на лекарствата също. Хората са приготвяли лекарства с определени ритуали, при определени условия, например откъсват лечебното растение при пълнолуние или през точно определен период от развитието му. Но лечебните съставки на различните лекарства винаги са били в измерими материални дози. Лечебните субстанции често са отровни в големи дози или водят до сериозни промени в организма, до пристрастяване или дори до смърт. Оказва се, че това не е най-удачният начин за тяхното използване.