» Хомеопатични случаи с растения и животни

2012
10
май

Случаят с котарака Рипли

Рипли е оранжево-кафяв котарак на година и половина. Обичай­но е игрив, палав и своенравен.

09
май

Ветеринарна хомеопатия

Ще ви разкажа един случай с питбул, който умря преди да си получи правилното лекарство, ще ви изложа главните принципи на класическата ветеринарна хомеопатия

09
ап

Хомеопатия в селското стопанство

Позволете ми с няколко думи да припомня принципите на кла­сическата хомеопатия, защото когато ги приложите към животни, ще изпитате истинско удовлетворение

01
ян

Четири случая от ветеринарната практика

Позволете ми с няколко думи да припомня принципите на кла­сическата хомеопатия, защото когато ги приложите към животни, ще изпитате истинско удовлетворение:

2011
23
дек

Принципът на подобието при растенията

Първите хора на земята Адам и Ева се ползвали от благата в изобилие, докато били в Райската градина.

14
дек

Синдромът "улични кучета"

Имаме си магистрали, имаме си много коли по пътищата и по тротоарите; имаме си изгорели газове, имаме си отрязани тополи

13
юли

Ако можеха да говорят..

През про­лет­та, по вре­ме на от­пус­ка, бях в мал­ко сел­це и ед­на сут­рин съ­се­ди­те ми се оп­ла­ка­ха, че от ме­се­ци ле­ку­ват ед­на ов­ца от ста­до­то си, ко­я­то е пос­т­ра­да­ла при пос­т­риг­ва­не на въл­на­та й.

13
юли

По­ми­я­ри­те - ог­ле­да­ло­то на на­ша­та ду­шев­ност

По­вод за на­пис­ва­не­то на та­зи ста­тия ми да­де кам­па­ни­я­та по из­би­ва­не на улич­ни­те ку­че­та.

06
май

Кучетата най-често боледуват от нещастна любов

Тези наши "играчки", или тези наши пазачи, или тези наши избивачи на комплекси също вярват в играта, в която играем и насериозно приемат изблиците ни на нежност.