2013
25
март

Имате ли въображение?

Хомеопатичните явления все повече привличат вниманието на академичната наука. В уче­ните, които са се сблъскали с то­зи проблем се създава впечатле­ние, че ние сме на прага на но­ви фундаментални знания

25
март

Как да съхраняваме и приемаме хомеопатичните лекарства?

Доста пациенти ми поставят въпроси, свързани с начините на приемане или на съхраняване на хомеопатичните лекарства.

24
ян

За потенциите от Люк де Шепър - кратко и професионално

Нашите читатели често ни задават въпрос за потенциите – по какво се различават потенциите, какво е LM и къде може да се купи, какво е D и защо ги няма в хомеопатичната аптека.

2012
12
ок

Резонансни и биорезонансни взаимодействия в хомеопатични разтвори

Хомеопатичното лечение се различава от конвенционалното медицинско лечение по това, че хомеопатичните лекарства се правят по време на процес, наречен потенциране.

13
март

LM -потенция -кратък обзор

LM скалата е плод на дългогодишен стремеж на Ханеман да открие потенция, която действа меко, не предизвиква никакви хомеопатични влошавания и при все това оказва стабилен лечебен ефект.

10
ян

Хомеопатичните лекарства - история и фармакология

Историята за хомеопатичните лекарст­ва започва от 1790 г. с гениалните открития на д-р Самуел Ханеман.

2011
22
дек

Установяване на влиянието на броя на поетите от организма гранулки

Изследването на елементи, чрез анализ и причини, чрез концен­трация са основните насоки, в които медитацията се прилага за констатирането на т.нар. факти, свързани с умозрителното възприе­мане на света.

30
ноем

Клинични изследвания върху начина на приложение на хомеопатичните лекарства

При индивидуално лечение - лекарствата се предписват според индивидуалната съвкупност от симптоми за всеки пациент

05
ок

Фармакодинамика на хомеопатичните лекарства

Възможността да се управлява организма с помощта на информация се явява съвърше­но нова представа за официалната медицина.

14
юли

Изпреварващ ход, половин век преди Пастьор

Хо­ме­о­па­ти­те от на­ча­ло­то на XIX век са ле­ку­ва­ли ан­т­рак­са с не­ве­ро­я­тен ус­пех.