2011
01
дек

Европейски съвет за класическа хомеопатия

През настоящата година българското Хомеопатично общество беше прието за кандидат-член на Европейския съвет за класическа хомеопатия

23
ноем

Терапевтичен наръчник по Хомеопатия

Рядко може да се срещне кни­га като тази, в която показанията за хомеопатично лечение при животозастрашаващи състояния са толкова ясно посочени.

01
ноем

Очарованието на хомеопатията

Това е първата книга на английски език на белгийката Ане Верварке, адресирана към практикуващите хомеопати

31
ок

Систематичен подход в хомеопатичната теория и практика

Маги Уитьл откри автора на тази забележителна малка книга при послед­ното си посещение в Източна Европа

29
ок

Студентите в България се борят с много предизвикателства

След лекцията, която чете наскоро в Хомеопатичното общество в България, Джемайма Калас размишлява както върху своите преживявания

13
сеп

Хомеопатично общество в България

Класическата хомеопатия в България има своя предистория

13
юли

Всяка болест е липса на енергия – В. Зафириу

Д-р Ван­ге­лис За­фи­риу е гръц­ки пси­хи­а­тър и хо­ме­о­пат. Уче­ник на Ви­тул­кас, от 1983 г. той прак­ти­ку­ва глав­но хо­ме­о­па­тия и 15 го­ди­ни е ра­бо­тил в Атин­с­кия цен­тър

13
юли

Раж­да­не­то е ка­то лю­бов­та, тряб­ва да е ин­тим­но!

Ха­ри ван дер Зее, хо­лан­д­с­ки хо­ме­о­пат и из­да­тел на ре­но­ми­ра­но­то спи­са­ние "Homeopathic Links"